[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( 1395 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 126-111 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین ژئوپلیتیکی ضرورت مدیریت شهر تهران در کلاس جهانی
سیروس احمدی نوحدانی*1، حسین زنگنه شهرکی2
1- گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران ، sahmadi@modares.ac.ir
2- گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران
چکیده:   (4415 مشاهده)

توسعه نیازمند تولید ثروت و این امر وابسته به رشد اقتصادی در فضای رقابتی است. توزیع فضایی قدرت، ثروت، جمعیت و میزان استقلال شهرهای بزرگ اکنون در همه جای دنیا متأثر از فرایندهای جهانی شدن است. یکی از نتایج جهانی شدن این است که مقیاس روابط بین شهری و شبکه‌های شهری به سطح جهانی ارتقا یافته است. یکی از مشکلات اساسی ایران، محلی اندیشی و ناجهانی اندیشی است و بیش از اشتراکات بر افتراقات و عوامل واگرا توجه نشان می‌دهد و بیشتر از تولید و تعامل فکری و علمی، درصدد صدور آرا و نظرات خود به دیگر نقاط جهان است. تحولات ژئوپلیتیکی چند دهه اخیر چنان شتابناک بوده که تصمیم سازان سیاسی را گاه غافلگیر کرده و آنها را به اتخاذ روش‌های واکنشی برای مواجه با تحولات سوق داده است. ساماندهی و مدیریت شهر تهران به عنوان پایتخت و گرانیگاه اصلی حکومت در ایران، و با توجه به نقشی که این شهر در عرصه منطقه و جهان ایفا می‌کند، نمی‌تواند فارغ از تحولات جهانی و بدور از فرایندهای جهانی شدن باشد. هر تلاشی برای مدیریت بهینه شهر تهران بدون توجه به مؤلفه‌ها و ویژگی‌های جهانی شدن و همراهی و هماهنگی با اهداف جهانی، به موفقیت چندانی نایل نخواهد شد.

واژه‌های کلیدی: تهران، ژئوپلیتیک، مدیریت شهری، کلاس جهانی، جهانی شدن .
متن کامل [PDF 624 kb]   (2541 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای سیاسی
دریافت: 1395/8/13 | پذیرش: 1395/9/28 | انتشار: 1395/12/27
فهرست منابع
1. ­ افروغ، عماد (1387)، ما و جهانی شدن، تهران، سوره مهر، چاپ اول.
2. ­ برک پور، ناصر، اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر، چاپ دوم.
3. ­ پرهیزگار، اکبر، فیروزبخت، علی (1390)، چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی- پژوهشی، سال هشتم، شماره 32، زمستان 1390.
4. ­ پوراحمد، احمد، قرخلو، مهدی، موسوی، سیروس (1390)، بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی، نشریه باغ شهر، سال هشتم، شماره شانزدهم.
5. ­ حافظ نیا، محمد رضا،کاویانی راد، مراد، کریمی پور، یدالله، طاهرخانی، مهدی (13859)، تأثیر جهانی شدن بر هویت محلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره دوم و سوم، سال چهارم، صص1-21.
6. ­ رمضانی فر، احمد (1393)، مطالعه مروری مدیریت یکپارچه شهری، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
7. ­ زاهدی، شمس السادات (1390)، جهانی شدن و توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبرد جهانی شدن، مقاله اول، دوره دوم، شماره 3، تابستان 1390، صص 1-18.
8. ­ سرور، هوشنگ، پورطاهری، مهدی، پرهیزگار، اکبر، کاظمیان، غلامرضا (1388)، جهانی شدن اقتصاد و چالش پایداری در منطقه کلان‌شهری تهران، مدرس علوم انسانی، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره دوم، تابستان.
9. ­ سیف زاده، سیدحسن (1383)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، انتشارات سمت، تهران.
10. ­ شعبانی فرد، محمد، رشیدی، مصطفی (1389)، جهانی شدن و همگرایی شهری در مدیریت شهری، ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی، شماره 53، آذر.
11. ­ شورت، جان رنای، یونگ کیم هیون (1384)، جهانی شدن و شهر، ترجمه: پانته‎آ کاظمی، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، وابسته به سازمان شهرداری تهران.
12. ­ شورت، جان رنای، یونگ، هیون، کیم، (1384)، جهانی شدن و شهر، ترجمه دکتر احمد پور احمد و شایان رستمی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
13. ­ شهرام نیا، سیدامیر مسعود، عبدالسلام، تقی (1391)، جهانی شدن و تأثیر آن بر قومیت گرایی، پژوهشهای سیاسی، پاییز1391، سال دوم، شماره 5.
14. ­ صدر موسوی، میرستار (1391)، جزوه کلاسی درس جغرافیای شهری پیشرفته، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.
15. ­ صرافی، مظفر، قورچی، مرتضی، محمدی، علیرضا (1388)، جهانی شدن، شهرهای جهانی و کلان‌شهر تهران، نقدی بر دیدگاه نایجل هریس، مجله اقتصاد شهر،پاییز1388،شماره 3.
16. ­ عبداللهی، محسن (1390)، جهانی شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی، (تجربه آمریکای لاتین)، فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دروه 41، شماره 1. صص 171-188.
17. ­ عیوضی، محمد رحیم، (1382)، جهانی شدن و هویت ملی، فصلنامه سیاست، سال پنجم، شماره 6.
18. ­ فارسیجانی، حسن، عارف نژاد، محسن، (1390)، رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی جهت دستیابی به کلاس جهانی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 6، تابستان 1390، صص94-75.
19. ­ فاضلی، نعمت الله (1392)، جهانی اندیشی و محلی اندیشی، خبرگزاری دانشجو.
20. ­ فرانکل، جزوف (1370)، روابط بین الملل در جهان متغییر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
21. ­ قورچی، مرتضی (1391)، تبیین شکل گیری شهرهای جهانی با تأکید بر پیشنهاد راهبرد جهانی شدن تهران، رساله دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.
22. ­ لطفی، حیدر، عدالتخواه، فرداد، میرزایی، مینو، وزیر پور، شب بو (1388)، مدیریت شهری و جایگاه آن در حقوق شهروندان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی انسانی، سال دوم، شماره اول، زمستان 1388.
23. ­ ملک محمودی، نازیا (1391)، استان شناسی تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
24. ­ میرمحمدی، داوود (1381)، جهانی شدن، ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 11.
25. ­ نظریان، اصغر، رحیمی، محمد (1390)، تحلیل الگوی مدیریتی شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 81 ، پاییز 1391، صص126-111.
26. ­ نوابخش، مهرداد، ملکی نظام آبادی، رسول، معصومی، محمد تقی (1388)، رویکردی نوین به نمودهای جهانی شدن در کلان‌شهرهای کشورهای جنوب، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان.
27. ­ نهاوندیان، محمد (1383)، ما و جهانی شدن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زندگی، ، چاپ اول.
28. ­ یوسفی اقطار، علی (1381)، پدیده جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه کالبدی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر کرامت الله زیاری، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
29. - Abrahamson, M. (2004), global cities, Oxford university press.
30. - Coutard, O. (1999), The Governance of Large Technical Systems, London & New York, Rout ledge.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadi Nohadani S, Zanganeh Shahraki H. Geopolitical Explanation Necessity of Tehran Urban Management at Global Class Scale. GeoRes 2017; 31 (4) :111-126
URL: http://georesearch.ir/article-1-29-fa.html

احمدی نوحدانی سیروس، زنگنه شهرکی حسین. تبیین ژئوپلیتیکی ضرورت مدیریت شهر تهران در کلاس جهانی. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی 1395; 31 (4) :126-111

URL: http://georesearch.ir/article-1-29-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4540