[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 31، شماره 4 - ( 1395 ) ::
جلد 31 شماره 4 صفحات 110-88 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد نظریه بازیها درساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهری (مطالعه موردی: مناقشه تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساخته شده)
مجید شیخ محمدی*1، امیر صفایی2
1- گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، msheikhm@modares.ac.ir
2- گروه محیط زیست ، دانشگاه تهران ،تهران،ایران
چکیده:   (5235 مشاهده)

تبدیل زمین‌های کشاورزی و باغ‌های پیرامون شهرها به کاربری‌های ساخته­ شده، از مهم‌ترین مناقشات کاربری زمین در شهرهای ایران است. مطالعه و حل­و­فصل این مناقشات، از دو جنبه حفظ منافع اکولوژیکی، اقتصادی و زیباشناختی این زمین‌ها و نیز کنترل رشد پراکنده،برای ساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهر دارای اهمیت است. این پژوهش در­پی بررسی این فرضیات است که آیا از نظریه بازی‌ها می‌توان به عنوان ابزاری مناسب در این راستا بهره گرفت؟ و آیا سیاست‌های فعلی حفاظت زمین‌های کشاورزی و مدیریت رشد شهری در ایران تأثیری در سوق دادن ذی‌نفعان مناقشه به سوی رفتارهایی که منجر به از دست رفتن زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها شود داشته است؟ برای ارزیابی تأیید یا رد این فرضیات، مناقشه تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساخته شده در شهر قم، با استفاده از مدل گراف برای حل مناقشه، مدل‌سازی و تحلیل شد. نتایج نشان می­دهد که در صورت تداوم سیاست‌های فعلی و عدم تخصیص مشوق‌های اقتصادی به مالکان زمین‌های کشاورزی درازای تداوم فعالیت‌های کشاورزی در زمین‌شان، محتمل‌ترین پیامد مناقشه به شرح ذیل است: تمایل نهادهای مدیریت شهری به انجام اقداماتی که رشد پراکنده را درپی دارد، تمایل توسعه‌دهندگان به تبدیل زمین‌های کشاورزی پیرامون شهر به جای توسعه فشرده و تمایل مالکان زمین‌های کشاورزی به فروش یا تبدیل کاربری به جای تداوم فعالیت کشاورزی. این امر مؤید فرضیات تحقیق مبنی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و ساختار اجرایی مدیریت رشد و حفاظت زمین‌های کشاورزی در ایران از یک­سو و قابلیت نظریه بازی‌ها برای مطالعه رفتارها و تعاملات ذی‌نفعان در مناقشات کاربری زمین و ارائه بینش‌هایی برای حل­و­فصل بهینه آن­ها از سوی دیگر است.

واژه‌های کلیدی: پیرامون شهر، زمین کشاورزی، کاربری زمین، مدل گراف برای حل مناقشه، نظریۀ ‌بازی‌ها .
متن کامل [PDF 1698 kb]   (2032 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1395/8/19 | پذیرش: 1395/9/27 | انتشار: 1395/12/27
فهرست منابع
1. ­ امیری، رضا، علی‌محمدی، عباس، علوی‌پناه، سیدکاظم (1386)، مطالعه تغییرپذیری فضایی- زمانی حرارت در ارتباط با کاربری/ پوشش زمین در منطقه شهری تبریز با استفاده از داده‌های حرارتی و انعکاسی TM و ETM+ لندست، محیط‌شناسی، سال سی و چهارم، شماره 43، صص 107-120.
2. ­ پورمحمدی، محمدرضا، جمالی، فیروز، اصغری زمانی، اکبر (1387)، ارزیابی گسترش فضایی- کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1355- 1384 (1975-2005)، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره 40، شماره 63، صص 29-46.
3. ­ دهقان، محمد ( 1385)، توسعه پایدار در سایه روشن‌های شهر، چاپ اول، انتشارات مفاخر، تهران، صص 211-222.
4. ­ ذوقی، محمود، صفایی، امیر، ملک‌محمدی، بهرام (1393)، رهنمودهای تئوری بازی در تحلیل مناقشۀ تغییر کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: اراضی محلۀ دارآباد تهران)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 2 ، شماره سوم، صص 391-407.
5. ­ روستا، زهرا، منوری، سیدمسعود، درویشی، مهدی، فلاحتی، فاطمه، مروتی، مریم (1393)، ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییر کاربری اراضی، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست و چهارم، شماره 49، صص183-200.
6. ­ رهنمایی، محمدتقی (1388)، دولت و شهرنشینی در ایران (مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران)، جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، پیش‌شماره، صص 143-165.
7. ­ رهنمایی، محمدتقی، کلانتری، محسن، صفری لوحه سرا، پروانه (1389)، بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر ماسال با تأکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون، جغرافیا، دوره جدید سال هشتم، شماره 26، صص 7-31
8. ­ صفایی، امیر (1389)، تحلیل مناقشه دریاچه ارومیه با استفاده از نظریه بازی ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
9. ­ صفایی، امیر، ملک‌محمدی، بهرام (1393)، رهنمودهای نظریه بازی‌ها برای حکمرانی پایدار منابع آبی مشترک (مطالعه موردی: مناقشه آبی دریاچه ارومیه)، محیط‌شناسی، دوره 40، شماره اول، صص 121- 138.
10. ­ صفایی، امیر، فریادی، شهرزاد(1395)، تحلیلی از معنای فضا و مکان و بینش‌های مرتبط با آن در برنامه‌ریزی محیط‌زیست، جستارهای شهرسازی، سال پانزدهم، دوره دوم، شماره اول (پیاپی 45).
11. ­ صفایی، امیر، فریادی، شهرزاد، شیخ‌محمدی، مجید، صالحی، اسماعیل (1395)، بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران، محیط‌شناسی، دوره 42، شماره دوم، صص 281-314.
12. ­ ظاهری، محمد (1387)، تحلیلی بر نقش روابط فضایی در تغییرات کاربری اراضی روستاهای حوزه نفوذ شهرها (مطالعه موردی : روستاهای حوزه نفوذ کلان شهر تبریز)، تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و سوم، شماره 4 (پیاپی 91)، صص 97-123.
13. ­ عابدین درکوش، سعید (1389)، درآمدی به اقتصاد شهری، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ویراست سوم، چاپ اول.
14. ­ مجلس شورای اسلامی (1384)، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97798.
15. ­ محمدی، محمد، مهرابی، علی اکبر، قربانی، مهدی، خراسانی، محمدامین (1391)، نیروهای انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی در حاشیه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای آلکله و سی‌بن- شهرستان تنکابن)، جغرافیا، دوره جدید سال 10، شماره 35، صص 279-298.
16. ­ مرکز آمار ایران (1390)، حساب‌های ملی سالانه (1370-1390)http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=104
17. ­ مرکز آمار ایران (1391)، خلاصه آمار طرح جمع‌آوری قیمت زمین و مسکن در نقاط شهری کشور (1369-1391): http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=339&agentType=View&PropertyID=2694
18. ­ مؤمنی، عزیز، فرج‌نیا، اصغر، طاهرزاده، محمدحسن، جمشیدی، محمد (1386)، بررسی ابعاد جغرافیایی و پتانسیل تولید اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته در اثر توسعه بی برنامه کلان شهرهای ایران، تحقیقات جغرافیایی، دوره بیست و سوم , شماره 3 (پیاپی 86)، صص 3-36.
19. ­ هاشمی پرست، سید مقتدی (1390)، نظریه بازی‌ها و کاربرد آن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.
21. - Abedini Darkoosh, S. (2010), An introduction to urban economics. 3rd edition, Tehran, Academic publication center.
22. - Amiri, R., Ali Mohammadi, A., Alavipanah, S. K. (2007), The study of spatia-temporal variability of temperature in relation to land use/cover in the Tabriz urban area using land sat TM and ETM+ thermal and reflective data. Journal of Environmental Studies 33 (43), pp. 107-120.
23. - Dehghan, M. (2006), Sustainable development through urban shades, 1st edition, Tehran, Mafakher Publication.
24. - Fang, L., Hipel, K., Kilgour, M. (1993), interactive decision making: the Graph Model for Conflict Resolution, New York, Wiley.
25. - Griffiths Michael, (2010), Lamb Buddha's migrant workers: self-assertion on China's urban fringe, Journal of Current Chinese Affairs (China Aktuell), 39 (2), pp.3–37.
26. - Hashemi Parast, M. (2011), Game theory and its application, 1st edition, Tehran, K.N Toosi University of Technology publication.
27. - Hipel, K. Fang, L. (2005), Multiple participant decision making in societal and technological systems, In: Arai T, Yamamoto S, Makino K (Eds) Systems and human science-for safety, security, and dependability: selected papers of the 1st international symposium, SSR2003, Osaka, Japan, Elsevier, Amsterdam, the Netherlands. Chapter 1, pp. 3–31.
28. - Hipel, K., Walker, S. B. (2011), Conflict analysis in environmental management, Environmetrics, 22, pp. 279–293.
29. - Iran parliament (2006), Definitions and criteria of urban legal boundary and extent" bill, visit online at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97798.
30. - Liu, Y. Li, X. (2013), Game theory analysis on the generation process of transfer of rural construction land transfer, IERI Procedia 5, pp. 59-64.
31. - Madani K., Hipel, K. (2011), Non-cooperative stability definitions for strategic analysis of generic water resources conflicts, Water Resour Manage 25, pp. 1949–1977.
32. - Madani K., Lund J. (2012), California's Sacramento-San Joaquin Delta Conflict: from Cooperation to Chicken, ASCE Journal of Water Resources Planning and Management 138 (2), pp. 1-42.
33. - Madani, K. (2010), Game theory and water resources, Journal of Hydrology 381, pp. 225-238.
34. - Madani, K., Lund, J. (2011), A Monte-Carlo game theoretic approach for multi-criteria decision making under uncertainty, Advances in Water Resources, 34(5), pp.607–616.
35. - Moameni A., Farajnia A., Taherzadeh M. H., Jamshidi M. (2007), Assessing geographical distribution and potentialities of agricultural lands, destructed by residential sprawl on the fringes of big cities of Iran, Geographical Research 23 (3),pp. 3-36.
36. - Mohammadi M., Mehraabi, A. A., Qorbani, M., Khorasani M. A. (2013), The anthropogenic driving forces affecting land use change in rural fringes (case study: Alkaleh and Cibon villages- Tonkabon county), Geography Quarterly 10(35), pp.279-298.
37. - Nelson, A. (1990), Economic critique of prime farmland preservation policies in the United States, Journal of Rural Studies 6, pp. 114-42
38. - Nelson, A. (1992), Preserving prime farmland in the face of urbanization: lessons from Oregon, Journal of the American Planning Association, 58(4), pp. 467-488.
39. - Pour Mohammadi, M. R., Jamali, F., Asghari Zamani A. (2008), Evaluation of spatial structure of Zanjan growth with emphaziz on land use/cover changes (1975-2005), Geographical Research Quarterly 40 (63), pp. 29-46.
40. - Rahnamaei M. T. (2009), The government and urbanization in Iran (general foundation and principles of urban development and urbanization in Iran), Geography and Regional Planning 1, pp. 143-165.
41. - Rahnamaei M.T., Kalantari M., Safari Louhehsara, P. (2010), Study of the government role in physical growth in Masal emphazizing the change land use of suburb agricultural land. Geography 8(26), pp. 7-31.
42. - Rose, J. (1984), Farmland preservation policy and programs, Natural Resources Journal, 24(3), pp. 591 -640.
43. - Rousta, Z., Monavari S. M., Darvishi M., Falahati F., Morovati M. (2013), Evaluating trend of physical urban expansion of Shiraz city and physiographic conditions effect on land use changes, Geography and Environmental Planning, 24(1), pp. 183-200.
44. - Safaee A. (2012), Game theoretic analysis of the Urmia Lake conflict, thesis presented in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Environmental Planning Management and Education, Graduate Faculty of Environment, Unviersity of Tehran, Iran.
45. - Safaee A., Faryadi S. (2016), An interpretation on the meaning of space and place and its related insights for environmental planning. Urban Development inquiries 45, pp. 198-219
46. - Safaee A., Faryadi S., Sheikhmohammady M., Salehi I. (2016). A benchmarking of policy instruments and experiences for improving farmland preservation in urban fringes of Iran, Journal of Environmental Studies, 42 (2), pp. 281-314.
47. - Safaee A., Malek Mohammadi B. (2014), Game theoretic insights for sustainable common poll water resources governance (Case study: Lake Urmia water conflict), Journal of Environmental Studies 40 (1), pp. 121-138.
48. - Samsura, A. Van der Krabbena, E., Van Deemen, A. (2010), A game theory approach to the analysis of land and property development processes, Land Use Policy 27, pp. 564–578.
49. - Statistical center of Iran (2012), selected findings of the 2011 national population and housing Census (1990-2011): https://www.amar.org.ir/english/Census-2011.
50. - Statistical center of Iran (2011), annual national accounts (1991-2011): https://www.amar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/National-accounts.
51. - Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944), Theory of games and economic behavior, Princeton, Princeton University Press.
52. - Zaheri, M. (2009), Analysing the role of spatial relations in the land use change: rural areas affected by the neighboring cities, Geographical Research 23(4), pp. 97-122.
53. - Zoghi, M., Safaee, A., Malekmohammadi B. (2014), Insights on game theory in conflict analysis of land use change (case study: Tehran Dar Abad land area), Geography and Urban Planning Research, 2(3), pp. 391-407.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sheikh Mohammady M, safaei A. A Game Theoretic Approach to Reordering and Optimal Governance of Urban Fringes (Insights for Farmland Change Conflict). GeoRes 2017; 31 (4) :88-110
URL: http://georesearch.ir/article-1-28-fa.html

شیخ محمدی مجید، صفایی امیر. کاربرد نظریه بازیها درساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهری (مطالعه موردی: مناقشه تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساخته شده). فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی 1395; 31 (4) :110-88

URL: http://georesearch.ir/article-1-28-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 4 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4540