زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 209-223 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین وضعیت شاخص های کارآفرینی و پیش‌بینی آن در سکونتگاه های روستایی شهرستان روانسر
دکتر حمید برقی ⃰*1، امیرعلی ذوالفقاری2
1- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران ، h.barghi@geo.ui.ac.ir
2- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران
چکیده:   (1839 مشاهده)

امروزه کارآفرینی یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه جوامع محلی است که در راستای توسعه آن، انجام مطالعات پایه­ای در این زمینه از الزامات اساسی می­باشد. با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی، تبیین وضعیت شاخص‌های کارآفرینی در میان روستاییان و همچنین شناسایی عواملی که می­توانند در تقویت شاخص­های کارآفرینی مؤثر واقع شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش کمی حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام‌گرفته است، بررسی و سنجش وضعیت شاخص­های کارآفرینی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در سکونتگاه­های روستایی شهرستان روانسر است.  ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی شهرستان (5668 نفر) تشکیل می­دهد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آزمون­های مقایسه میانگین، جدول توزیع فراوانی، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره در نرم­افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش در خصوص برخورداری سرپرستان خانوار موردبررسی از شاخص­های کارآفرینی نشان داد میزان برخورداری 2/39 درصد پاسخ‌گویان‌‌‌‌‌‌ در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف، 5/45 درصد در سطح متوسط و حدود 3/15 درصد در سطوح زیاد و بسیار زیاد بوده است. به‌طورکلی میانگین محاسبه‌شده برای برخورداری روستاییان از شاخص­های کارآفرینی، 74/2 بود که در سطحی پایین­تر از متوسط قرار دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد پنج متغیر شناسایی‌شده توانسته­اند حدود 70 درصد واریانس شاخص­های کارآفرینی در محدوده موردمطالعه را تبیین نمایند. متغیرهای شناسایی‌شده و درصد تبیین هر یک از آن‌ها به ترتیب اهمیت عبارت­اند از: پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی (391/0)، دسترسی به امکانات و تسهیلات (315/0)، سرمایه اجتماعی (244/0)، عملکرد نهادهای مدیریتی (240/0) و مالکیت منابع سرمایه­ای (191/0). نتایج بررسی رابطه شاخص­های کارآفرینی با متغیرهای موردبررسی نشان داد در بین 11 متغیر موردبررسی، رابطه کارآفرینی با متغیرهای جنس؛ دسترسی به اینترنت، سن، بعد خانوار و فاصله تا مراکز ضروری، به لحاظ آماری معنادار نبوده است و متغیرهای ذکرشده رابطه­ای با کارآفرینی ندارند.

© 2018 Geographical Researches

واژه‌های کلیدی: کارآفرینی، شاخص های کارآفرینی، سکونتگاه های روستایی، روانسر.
متن کامل [PDF 791 kb]   (559 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1396/2/26 | پذیرش: 1397/1/12 | انتشار: 1397/3/29
فهرست منابع
1. ازکیا، مصطفی، غفاری غلامرضا (1383)، توسعه روستای با تأکید بر ایران، انتشارات نی، تهران.
2. تودارو، مایکل (1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم غلامعلی فرجادی، حمید سهرابی، انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، تهران.
3. جمشیدی، علیرضا، جمینی، داود، یوسف قنبری، طوسی، رمضان، پسرکلو، موسی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت، آمایش جغرافیایی فضا، سال 5، شماره 15، صص218-205.
4. جمینی، داود، تقدیسی، احمد، علیرضا جمشیدی (1393)، شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر)، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، شماره 4، صص 149-133.
5. رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمداله (1389)، توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی، نشر سمت، تهران.
6. زارع‌احمدآبادی، حبیب، عربشاهی، شیوا (1390)، الزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی (مورد: زنان روستایی یزد)، دو فصلنامه علمی ترویجی بانوان شیعه، سال 8، شماره 26، صص 71-49.
7. عربیون، ابوالقاسم، عبدالله زاده، غلامحسین، شریف‌زاده، ابوالقاسم، محسنی، احمد (1389)، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین-کننده کارآفرینی کسب‌وکارها، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره 8، صص 106-71.
8. یداللهی فارسی، جهانگیر، رضوی، سید مصطفی (1391)، نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی را در کارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 79، صص 115-103.
9. یعقوبی فرانی، احمد، سلیمانی، عطیه، موحدی، رضا (1393)، تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعات اجتماعی ـ روان‌شناختی زنان، سال 12، شماره 4، صص 42-7.
10. Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., Higgins, C. C. (2001), Organizational Research Determining Appropriate Sample Size in Survey Research Information Technology, Learning, and Performance Journal, Vol. 19, No. 1, pp. 43-50.
11. Carter, S. (2005), Constraints on Women Enterprise, 27th Conference Enterprise and Small Business, University of Strathclyed in Glasgow, pp. 36-47.
12. Celik, M., Tatar, M. (2011), Employment-Unemployment Issues and Solution Suggestions Adiyaman Example, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. Vol. 2, No. 3, pp. 1211- 1226.
13. Chakraborty, D. (2014), Socio-Economic Determinants of Growth of Rural Entrepreneurship in Sonitpur Distric of Assam- an Emprical Study, Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, Vol. 2, No. 1, pp. 26-34.
14. Chowdhury, M.S. (2007), Overcoming Entrepreneurship Development Constraints, the Case of Bangladesh, Journal of Enterprising Communities People and Places in the Global Economy, Vol. 1, No. 3, pp. 240-251.
15. Folmer, H., Dutta, S., Oud, H. (2010), Determinants of Rural Industrial Entrepreneurship of Farmers in West Bengal: A Structural Equations Approach, International Regional Science Review, Vol. 33, No 4, pp. 367-396.
16. Gurol, Y., Atsan, N., (2006), Entrepreneurial Characteristics among University Students and Training in Turkey, Education and Training, Vol. 48, No. 1, pp. 25-38.
17. Herman, E., Georgescu, M.A. (2012), Employment Strategy for Poverty Reduction, A Romanian Perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp. 406-415.
18. Iosua E.E., Gray A.R., McGee, R., Erik L.C., Keane, R., Healsc, M., Hancox, R.J (2014), Employment Among Schoolchildren and Its Associations with Adult Substance Use, Psychological Well-being, and Academic Achievement, Journal of Adolescent Health. Vol. 55, No. 4, pp. 1-7.
19. Kucera, D., Roncolato, L., Von Uexkull, E. (2012), Trade Contraction and Employment in India and South Africa During the Global Crisis, World Development. Vol. 40. No. 6, pp. 1122–1134.
20. Littunen, H. (2000), Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality. International Journal of Entrepreneurial Behavior, Research, Vol. 6, No. 6, pp. 295-310.‌
21. Markman, G.D., Baron, R.A. (2003), Person-entrepreneurship Fit, Why Some People Are More Successful as Entrepreneurs Than Others, Human Resource Management, Vol. 13, No. 2., pp. 281–301
22. Mccline, R.L. (2000), Opportunity Recognition an Exploratory Investigation of a Component of the Entrepreneurial Process in The Context of the Health Care Industry Theory and practice, Tertiary Education Management, Vol. 25, No. 2., pp. 81-94.
23. Mohapatra, S. Rozelle, S. Goodhue, R. (2007), The Rise of Self-employment in Rural China: Development or Distress? World Development. Vol. 35. No. 1, pp. 163- 181.
24. Movahedi, R. Yaghoubi-Farani, A. (2012), Analysis of The Barriers and Limitations for the Development of Rural Women's Entrepreneurship, Int. J. of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 15, No. 4, pp. 469 - 487.
25. Nawaz, F. (2009), Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Bangladesh. U.S.A, Bangladesh Development Research Center, Vol. 2, No. 5, pp. 1-19.
26. Roomi, M.A. Parrott, G. (2008), Barriers to Development and Progression of women Entrepreneurs in Pakistan, the Journal of Entrepreneurship, Vol. 17, No. 1, pp. 59–72.
27. Rotheroe, N., Richards, A. (2007), Social Return On Investment and Social Enterprise: Transparent Accountability for Sustainable Development. Social Enterprise Journal, Vol. 3, No. 1, pp. 31-48.
28. Sathiabama, K. (2010), Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development, Retrieved from: http://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id2475.html
29. Seelos, C. Mair, J. (2005), Social Entrepreneurship Creating New Business Journal of Business Horizons, Vol. 43, No. 3, pp. 241-246.
30. Sen, P. (2007), Asoka’s Big Idea, Transforming the World Through Social Entrepreneurship, Futures, Vol. 39, No. 5, pp. 534-539.
31. Stel, A., Caree, M., R. Thurik., (2004), The Effect of Entrepreneurship On National Economic Growth: An Analysis Using The GEM Database, The First GEM Research Conference, Entrepreneurship, Government Policies, and Economic Growth, Germany, Vol. 4 No. 34 pp. 1-19.
32. Thurik, T., Wennekers, S. (2004), Entrepreneurship, Small Business and Economic Growth, Small Business and Enterprise Development, Vol. 11, No. 1, pp. 140-149.
33. Unies, N. (2007). The Millennium Development Goals Report, UN.‌
34. Urbano, D., Toledano, N., Soriano, D., (2010), Analyzing Social Entrepreneurship from an Enstitutional Perspective Evidence from Spain. Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 1, No. 1, pp. 54-69. ­
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

barghi H, Zolfaghari A A. Explaining Status of Entrepreneurship Indicators and Predicting Them in Rural Residences (Case Study: Ravansar Township). geores. 2018; 33 (1) :209-223
URL: http://georesearch.ir/article-1-23-fa.html

برقی ⃰ حمید، ذوالفقاری امیرعلی. تبیین وضعیت شاخص های کارآفرینی و پیش‌بینی آن در سکونتگاه های روستایی شهرستان روانسر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (1) :209-223

URL: http://georesearch.ir/article-1-23-fa.htmlدوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212