[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 113-136 برگشت به فهرست نسخه ها
امنیت و توسعۀ پایدار و تقویتقانونمند حکومتهای محلی در ایران
علی امیدی*
دانشگاه اصفهان ، al.omidi@gmail.com
چکیده:   (2977 مشاهده)
پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولت ها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظام های متمرکز، 2. نظام های فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولت ها به نوعی دارای حکومت های محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان «حکومتهای محلی» نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده «تئوری حکمرانی خوب» است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی- سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومت های محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است
واژه‌های کلیدی: حکمرانی خوب، فدرالیسم، تمرکززدایی، امنیت، توسعه، شهرداری، حکومت محلی، شوراها
متن کامل [PDF 382 kb]   (1197 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/2/2 | پذیرش: 1397/2/2 | انتشار: 1397/2/2
فهرست منابع
1. آخوندی، عباس (19/03/1388)، "گفت وگو با دکتر عباس آخوندی درباره تقویت حکمرانی محلی: ضرورتی لازم اما ناکافی"، روزنامه اعتماد، شماره 1971.
2. آخوندی، عباس و دیگران(1387)، "بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکمروایی شهری ایران"، دو فصلنامه صفه، سال هفدهم، شماره 46.
3. اجلالی،پرویز(1381)، "الگوی مدیریت سرزمین ایرانی و تمرکززدایی"، ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 176.
4. اطاعت، جواد(1389)، "تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران"، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 71.
5. الوانی ، سیدمهدی و محسن علیزاده ثانی (1386)، "تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران"، فصلنامه ی مطالعات مدیریت، شماره 53.
6. افتخاری، اصغر(1377)، "توسعه و تعادل: آسیب شناسی اجرای قانون شوراها"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1.
7. امیدی، علی(1380)، خودمختاری و مدیریت مناقشات سیاسی جوامع دارای اقلیت قومی، رساله دکتری. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
8. حبیب نژاد، سید احمد(1388)، بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی، فصلنامه حقوق اسلامی، سال پنجم، ش 20.
9. ایمانی جاجرمی،حسین و دیگران(1386)، "بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی"، نامه علوم اجتماعی، ش32.
10. ترنر، مارک و دیوید هیوم (1384)، حکومت داری، مدیریت و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته باشیم؟، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
11. خوشکلام خسروشاهی،پرویز (1378)، "آثار تمرکز زدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاه جامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی"، مجله برنامه و بودجه، شماره 41.
12. حسینی، سید شمس الدین، افسانه شفیعی(1387)، "الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 ،" فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 60.
13. حسینی،سیده سمیرا(1386)، بررسی میزان تحصیلات اعضای شوراهای اسلامی، ماهنامه شوراها، ش13.
14. خوبروی پاک، محمدرضا(1377)، نقدی بر فدرالیسم. تهران: شیرازه.
15. سامتی، مرتضی و دیگران(1386)، "تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت های محلی از منظر افزایش کارایی"، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ، شماره 78.
16. شبیری نژاد، علی اکبر(1386)، "مسایل ساختاری در فرایند بودجه ریزی ایران"، فصلنامه راهبرد، شماره 43 ،بهار .
17. فرازمند، حسن و دیگران(۱۳۸۵) "تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت در ایران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 26.
18. کاویانی راد، مراد(1385)، "نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی"، مطالعات راهبردی، شماره 32.
19. قاسمی نژاد، حسن(1388)، حکمرانی خوب، ماهنامه کارآفرین ناب، شماره 6.
20. کمالی، یحیی(1388)، "حکمرانی خوب چیست؟"، ماهنامه تدبیر، شماره 206.
21. کوچکیان فرد، حسین(1386)، راهکارهای مشارکت شوراها و شهرداری ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی، ماهنامه شوراها، ش14.
22. لفت ویچ، آدریان(1382)، دموکراسی و توسعه، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، نشر طرح نو،
23. موثقی، احمد(1388)، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی ، تهران: دانشگاه تهران.
24. میسون ، دیوید (1376)، "قومیت و سیاست"، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره اول.
25. نظرپور، شاپور و خداداد خدادادی (1387)، "آسیب شناسی نقش دولت و شوراهای شهر در تأمین منابع درآمدی شهرداری ها"، ماهنامه شوراها، ش25.
26. نظرپور، شاپور(1386)، مبانی ارتباط شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی، ماهنامه شوراها، ش13.
27. نوبخت، محمد باقر(1387)، "خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل 44،" فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 60.
28. نبوی، مصطفی(1356)، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی در ایران .تهران: سازمان چاپ خواجه.
29. Bernhardt, Rudolf (1981),"Federalism and Autonomy", in Yoram Dinstein, ed., Models of Autonomy .New Brunswick, N., J.: ransactions Books.
30. Brown, Michael ed. (1993), Ethnic Conflict and International Security.Princeton: Princeton University Press.
31. Burgess, Michael (2006), Comparative federalism: theory and practice, New York: Routledge.
32. Esman, Milton J. ed.(1988), Ethnicity, pluralism and the State in the Middle East London:Comall University Press.
33. Cassese, Antonio (1995), Self Determination of Peoples; A Legal Appraisal. Cambridge: Cambridge University press.
34. Crawforth, James (1979), the Creation of States in International law .Oxford: Clarendon Press.
35. Ganguly,Rojat (1998), "Why do Ethnic Groups Mobilise" in Ray Taras (ed.), National Identities and Minorities in Eastern Europe.London: Mac Millan Press.
36. Horowitz, Donal L. (1985), Ethnic Groups in Conflict. London: University of California Press.
37. Hannum, Hurst (1996), "The Right to Autonomy: Chimera or Solution"? In Kumar Rupesinghe andValery A. Tishkov, ed., Ethnicity and Power in the Contemporary World .New York: UN University Press.
38. Hannum, Hurst and B.lillich, Richard (1980), "the Concept of Autonomy in International law", American Journal of International law,No. 74 .
39. Kumar, Radha(1997), "The Troubled History of Partition", Foreign Affairs ,No.76
40. Lapidoth , Ruth(1996), Autonomy: Flexible Solution to Ethnic Conflicts. Washington D.C.: The US Institute of Peace
41. McGarry , John and O'leary ,Brendan ,ed.(1993), The politics of Ethnic Conflict Regulation.London: Routledge.
42. Nordquist, Kjell Ake (1998), "Autonomy as a Conflict - Solving Mechanism - An Overview", ", in Autonomy: Applications and Implications,' edited by Markku Suksi The Hague: Kluwer Law International.
43. O'Leary, Brendan (2005), "Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments". in Noel, Sid JR. From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies. Montreal: McGill-Queen's Press.
44. Oommen, T.K (1997), Citizenship, Nationality and Ethnicity: Cambridge: Polity Press .
45. Poluha, Eva; Rosendahl, Mona (2002), Contesting 'good' governance:crosscultural perspectives on representation, accountability and public space. Routeledge.
46. Posen, Barry (1993), "The Security Dilemma and Ethnic conflict", Survival ,No.35 .
47. Rondinelli, D. (1981), “Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries”, International Review of Administrative Sciences, Vol. 47 (2).
48. Sambanis, Nicholas (2000), "Partition as a Solution to Ethnic War", World Politics, No.4.
49. What is Good Governance. UNESCAP, 2009(Accessed July 10, 2009),AT:
50. Weiss, T. G. (2000) "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges", Third World Quarterly, Vol. 21, No 5.
51. Genne, Erine K., “Political Opportunism and Ethnic Mobilization: A triadic Model”, from : www.sscnet.ucla.edu/ soc/groups /scr/jenne.pdf (Accessed on 16 May2011).
52. Horowitz, Donald L. (1998), “Structure and Strategy in Ethnic Conflict”, From: http://www.tamilnation.org/ conflictresolution/ horowitz.htm.
53. Hueglin, Thomas O. (2005), „Comparative Federalism“, from : http://www.tamilnation.org/conflictresolution/federalism/ comparativefederalism.htm (Accessed On 16 May2011).
54. Crawford ,James (1997),“State Practice and International Law in Relation to Unilateral Secession”, From: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/97crawford.htm(Accessed on 16 May2011).
55. http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp.
56. Federalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy), at: http://plato.stanford.edu/entries/federalism/(Accessed On 16 May2011).
57. Wikipedia, Online Free Encyclopedia, at: http://en.wikipedia.org/wiki/ (Accessed on 16 May2011) ایرانپور،ناصر(1385)، "پرسش و پاسخ مربوط به فدرالیسم در آلمان"،از:
58. http://www.if-id.de/ifidsite/FAQ/Iranpour/index_iran.php(Accessed on 16 May2011) ایرانپور،ناصر(1385)، "تمرکز زدایی"، از:
59. http://www.if-id.de/ifidsite/FAQ/Iranpour/Dezentralisation.doc(Accessed on 16 May2011) خورسند، آرمان(1389)، "انتخاب مستقیم شهردار و بایسته های آن"، سایت فرارو، در:
60. http://www.fararu.com/vdcb8gbs.rhbg0piuur.html(Accessed on 16 May2011) سایت چالشگری(1389)، "جنگ افروزی قومی و پی آمد های هولناک آن"، در:
61. http://www.chaleshgari.com (Accessed on 16 May2011) طبیبیان، سید محمد(1387)، "ارتباط توسعه و دموکراسی"، در:
62. http://www.rastak.com/article?id=1434(Accessed on 16 May2011) لمینگ، ریچارد(1385)، "فدرالیسم چیست؟"ترجمه، ناصر ایرانپور،از:
63. http://www.ifid.de/ifidsite/deutschland/Poltischesystem/Politiche2005/Federalism_iranpour_Artikel.php(Accessed on 16 y2011) نامه حاج رسولی ها، رئیس شورای شهر اصفهان، به رئیس مجلس(1389)، در:
64. http://isfahan.ir/(Accessed on 16 May2011) هدایتی،سید هاشم(1384)، "چالشهای اجرایی فدرالیسم در ایران"،از:
65. http://www.mediya.net/siyaset/Federalism-iran/fed-iran-020105.htm
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Omidi A. Sustainable Development and Security and Legal Empowerment of Local Governments in Iran. GeoRes. 2014; 28 (4) :113-136
URL: http://georesearch.ir/article-1-437-fa.html

امیدی علی. امنیت و توسعۀ پایدار و تقویتقانونمند حکومتهای محلی در ایران. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1392; 28 (4) :113-136

URL: http://georesearch.ir/article-1-437-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4341