[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 31-44 برگشت به فهرست نسخه ها
واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT
کریم نادری مهدیی*1، مهری اذانی2، احمد یعقوبی فرانی3، مریم روستایی
1- دانشگاه بوعلی سینا همدان ، Knadery@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
3- دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده:   (2948 مشاهده)
گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. روستای ابیانه با توجه به ویژگی های محیطی، جاذبه های فرهنگی، طبیعی و مذهبی و انسانی که دارد، می تواند با مدیریت و برنامه ریزی علمی به قطب گردشگری مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری استان باشد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که گردشگری در روستای ابیانه چه آثار مثبت و منفی داشته است ؟ بنابراین هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه گردشگری روستایی در ابیانه است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی- توصیفی است که برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه ای حاوی 41 متغیر بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان و متخصصان مرتبط استفاده شد و برای پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون استفاده گردید و با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شده(72/0 α = ) به اصلاح و حذف متغیرها پرداخته شد. حجم نمونه 170 گردشگر بود که با استفاده فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر انواع روش های توصیفی و تحلیل مولفه های اصلی بود که در قالب نرم افزار آماری SPSS و مدل SWOT انجام شد. نتایج حاصل از مدلSWOT نشان می دهد که این روستا علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، کمبود تسهیلات بهداشتی برای گردشگران با امتیاز وزنی475/0، کمبود تبلیغات مناسب جهت معرفی و شناساندن ابیانه با امتیاز وزنی 42/0، کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده در بخش گردشگری و طبیعت گردی با امتیاز وزنی 408/0و ناآشنایی اهالی در نحوه برخورد با گردشگران با امتیاز وزنی 335/0 را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، معماری و بافت منحصر به فرد آن با امتیاز وزنی 3/0، وجودامکانات رفاهی مناسب نظیرهتل با امتیازوزنی18/0، اماکن تاریخی و باستانی و مذهبی جذاب در ابیانه با امتیاز وزنی 156/0 و وجود بازار صنایع دستی و محلی ابیانه ازجمله : لباس های سنتی، بافتنی، زیورآلات زنانه و غیره با امتیاز وزنی147/0 مهم ترین قوت های این منطقه تشخیص داده شده است. یافته های این تحقیق می تواند مستقیماً مورد استفاده برنامه ریزان و پژوهشگران و سازمان های اجرایی مرتبط با گردشگری روستایی قرار گیرد
واژه‌های کلیدی: توسعه روستایی، توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، اثرات گردشگری – تکنیک SWOT
متن کامل [PDF 299 kb]   (1944 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی روستایی
دریافت: 1397/2/1 | پذیرش: 1397/2/1 | انتشار: 1397/2/1
فهرست منابع
1. ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبداالله (1388)، “تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیۀ ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT ،“مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول.
2. بهرامی، بهرام (1386)، “بررسی جاذبه های گردشگری و نقش آن در توسعه شهرستان بروجن”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
3. پناهنده، محمد(1381)، “اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار”، مجموعه مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران .
4. پورقاسمیان، نسرین (1387)، “بررسی فضاهای ناشناخته شهری و روستایی در صنعت گردشگری شهرستان اصفهان مورد : قلعه ها، برج ها و مناره ها” . پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه نجف آباد.
5. تذکررضایی، سهیلا (1389)، “تحلیلی بر جاذبه های گردشگری استان مازندران”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
6. حیدری چیانه، رحیم (1383)، “ارزیابی صنعت توریسم در ایران”، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
7. خیاطی، مهدی (1382)، “توریسم روستایی و تأثیر آن برجوامع روستایی(مطالعه موردی: تایلند) ”، ماهنامه جهاد، شماره257 .
8. دهقان، فرانک (1387)، “بررسی جاذبه های گردشگری روستایی ناحیه شمال غرب فارس”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
9. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری، اسماعیل (1381)، “نقش گردشگری روستایی در توسعۀ روستایی”، مجله مدرس(علوم انسانی)، شماره .20
10. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی، داود (1385)، “راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT : دهستان لواسان کوچک”، مجله مدرس(علوم انسانی)، شماره2.
11. زاهدی، شمس السادات (1385)، “مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار(با تکیه بر محیط زیست)”، دانشگاه علامه، چاپ اول، تهران .
12. سرمد، ز و همکاران. (1381)، “روش های تحقیق در علوم رفتاری” ، چاپ سوم، انتشارات آگاه، چاپ چهارم.
13. شریف زاده، ابوالقاسم و مراد نژادی، همایون (1381)، “توسعۀ پایدار و توریسم روستایی” ماهنامه جهاد. سال بیست و دوم. شماره250 .
14. شهابیان، پویان (1383)، “گردشگری روستایی، ضرورت توجه”، فصلنامه فنی- مهندسی ساخت شهر، شماره اول.
15. علیقلی زاده فیروز جانی، ناصر، بدری، سید علی و فرجی سبکبار، حسنعلی.(1386)، “نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان نوشهر) ”، فصلنامه روستا و توسعه، سال10 ،شماره1.
16. مارشال، ک و گ. ب. راسمن، (1381)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، نشر دفتر پژوهش های فرهنگ.
17. محمدی ده چشمه، مصطفی و زنگی آبادی، علی (1387)، “امکان سنجی های توانمندی های اکوتوریسم استان چهارمحال بختیاری به روش SWOT ،“مجله محیط شناسی، سال 34 ،شماره 47.
18. مراد نژادی، همایون و نظری، شیرزاد (1383)، “توریسم و توسعه روستایی در ایران”، ماهنامه جهاد. سال بیست و سوم. شماره256 .
19. موسوی، مینا (1383)، “نقش اکوتوریسم در توسعه روستایی”، مجله جهاد، شماره 265.
20. هانگر، جیدیوید و ویلن، توماسال (1384)، “مبانی مدیریت استراتژیک”، ترجمه : سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
21. هریسون، جفری و کارون، جان (1382)، “مدیریت استراتژیک ”، ترجمه : بهروز قاسمی، انتشارات هیات، چاپ اول، تهران
22. Buckly, R (2008), “Environmental inputs and outputs and in ecotourism: geotourism with a Positire Triple Bottom Line“. journal of ecotourism. 29:721-729
23. Macdonald, R. Joliffe, L (2003),“ Cultural Rural Tourism: Evidence from Canada“, Journal of the Annals of tourism research, vol. 30, No.2, pp(307-322)
24. Ribeiro, M. and Marques, C. (2002), “Rural tourism and the development of less favored areas“.
25. www.interscience.wiley.com
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi Mahdei K, Azani M, Yaghoobi Farani A, Roostaei M. Analysis of Rural Tourism in Abyaneh by SWOT Model . GeoRes. 2014; 28 (4) :31-44
URL: http://georesearch.ir/article-1-430-fa.html

نادری مهدیی کریم، اذانی مهری، یعقوبی فرانی احمد، روستایی مریم. واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1392; 28 (4) :31-44

URL: http://georesearch.ir/article-1-430-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4341