[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 221-240 برگشت به فهرست نسخه ها
نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین مورد پژوهش؛ محله شادقلی خان شهر قم
حسین حاتمی نژاد*1، علی مهدی1، معصومه مهدیان بهنمیری2
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه پیام نور واحد هادی شهر
چکیده:   (2992 مشاهده)
مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اینکه چه عوامل منجر به جرم خیزی و ایجاد زمینه-های ارتکاب به جرم در محله شادقلی خان به عنوان یکی از مهمترین محلات حاشیه نشین شهر قم می شود، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه های ارتکاب بدان در این محله، به عنوان محدوده مورد مطالعه، می پردزاد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر دو محور مطالعات میدانی(مصاحبه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه ای استوار بوده است. در این رابطه، طی مدت10ماه، تعداد380 نفر(حجم جامعه آماری) از مجرمین دستگیر شده در پاسگاه شیخ آباد، در زمینه موضوع تحقیق مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. در این زمینه، جهت سنجش اعتبار پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن برآورد گردید(9054/0=a) که در سطح آلفای ۰/۰۱ معنادار می باشد. همچنین جهت تحلیل پرسش نامه از نرم افزار SPSSوآزمون های چون تحلیل واریانس تک راهه (ANOVA)،آزمون توکی، آزمون کای اسکوئر (Chi-Square)، ضرایب همبستگی فی و ضریب کرامر استفاده شد. براین اساس، نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که به علت مسائلی نظیر وجود مشکلات خانوادگی ، دوستان ناباب، قدرت نمایی، بیکاری و روزمرگی، کمبود مهر و عاطفه خانوادگی و ... که بسیاری از آنها ریشه در مسائل فرهنگی- اقتصادی خانوار دارد، زمینه های ارتکاب و گرایش به جرائمی چون سرقت، درگیری و نزاع دسته جمعی، توزیع و پخش مواد مخدر، کلاهبرداری رفتارهای ضد عفت و اخلاق عمومی و ... در محله بالاست که در این تحقیق، رابطه موارد مذکور در محدوده مورد مطالعه شهر قم به اثبات رسیده است
واژه‌های کلیدی: جرم، جرم خیزی، حاشیه نشینی، محله شادقلی خان، شهر قم
متن کامل [PDF 369 kb]   (1991 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/2/1 | پذیرش: 1397/2/1 | انتشار: 1397/2/1
فهرست منابع
1. آمارنامه جمعیتی استان قم: 1385.
2. بیانلو، یوسف؛ منصوریان، محمدکریم.(۱385). «رابطۀ تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم»، فصلنامۀ علمـی پژوهشـی رفـاه اجتماعی، سال ششم، ش22 ،صص56-29.
3. پوراحمد، احمد، کلانتری محسن.(1381). نقـش مهـاجرین در نـوع و میـزان جـرایم ارتکـابی شـهر تهـران، پژوهش نامه علـوم اجتماعی، ش20 ،صص69-5
4. پوراحمد، احمد؛ رهنمایی، محمدتقی و محسن کلانتری.(1382).« بررسـی جغرافیـای جـرائم در شـهر تهـران »، پـژوهش هـای جغرافیایی، ش44 ،صص98 -81.
5. پورموسوی، موسی؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ احمدی فرد، نرگس و ناصـح عبـدی .(1389).« تـأثیر بلنـد مرتبـه سـازی بـر میـزان جرائم شهری(مطالعه موردی، مناطق بیست و دوگانه تهران)»، پژوهش های جغرافیای انسانی، ش 77 ،صص73-61.
6. تقوایی، مسعود؛ ضرابی، اصغر و بهنام مغانی رحیمی.(1388).«بررسی عوامل مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلـف شـهر شیراز»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش48 ،صص41-1.
7. تقوایی، علی اکبر؛ رفیعیان، مجتبی و علی رضوان.(1390).«تحلیل رابطه بین مؤلّفه های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه موردی: منطقه17شهر تهران)»، پژوهش های جغرافیای انسانی، ش77 ،صص38-19.
8. شهرداری قم، 1391.
9. ستوده، هدایت اله.(1373). مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی،تهران: انتشارات آوای نور.
10. عابدین درکوش، سعید.(1364). درآمدی براقتصاد شهری، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
11. فرید، یدا....(1368). جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز.
12. قادری مطلق، قرنی.(1387). علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهر مهاباد؛ مطالعه مـوردی کـانی صـوفیه رشـید، دانشـگاه تهران، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
13. کلدی، علیرضـا .(1384).« انحـراف، جـرم و پیشـگیری »، فصـلنامه علمـی -پژوهشـی رفـاه اجتمـاعی ، سـال دوم، شـماره سـوم، صص ۵۱-۷۲.
14. مساواتی آذر، مجید.(1374). آسیب شناسی اجتماعی ایران(جامعه شناسی انحرافات)، تبریز: انتشارات نوبل.
15. مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰.
16. معین آبادی، حسین.(1386).« مهاجرت و معضلات فرهنگی اجتماعی قم»، فصلنامه جمعیت، ش 69/70 ،صص55 -29 .
17. مهدی، علی.(1390). بررسی و تحلیل سـلامت زیسـت و دسترسـی بـه شـاخص هـای سـلامت در محـلات حاشـیه نشـین، مـورد مطالعاتی؛ محله شادقلی خان شهر قم، پایان نامه کارشناسـی ارشـد، رشـته جغرافیـا و برنامـه ریـزی شـهری، دانشـکده جغرافیـا، دانشگاه تهران.
18. میره، محمد.(1384). بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی درشهر قم؛ مورد: شـیخ آبـاد ، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد رشـته جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.
19. میرکتولی، جعفر، وطنی، علی.(1388).«پهنه بندی و تحلیـل نـواحی جـرم خیـز و آسـیب زای سـکونتگاه هـای شـهری اسـتان گلستان»، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، سال پنجم، شماره دوم، صص 190 -169.
20. هزارجریبی، جعفر؛ امین صارمی، نوذر و فریبرز یوسفوندی.(۱388). تحلیل نواحی جـرم خیـز و آسـیب زای سـکونتگاه هـای شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره اول، صص86-73.
21. Calibration of a ، James (2009)،Hogg، Alison، Heppenstall، Linda، See، Khalid،Al-Ahmadi journal homepage: ،fuzzy automata model of urban dynamics in Saudi Arabia the face of ، Benche (2010)، pp 80-101 22-Arimah،www.elsevier.com/locate/eco com united ،Explaining the Prevalence of Slums in Developing Countries،urban poverty nation university.
22. Cozens.p.m ، Hiller.D، Prescott، G(2000)، Crime and the design of new – build housing and country Planning، Vol62.
23. Ortega، Alvareza R.، MacGregot-Fors I.،"Dsting-off the file: A review of knowledge on urban ornithology in Latin America"، Journal of landscape and Urban Planning(2011)1- 10.
24. Rashid Sabina، Faiz(2006)، Emerging Changes in Reproductive Behaviour among Married Adolescent Girls in an Urban Slum in Dhaka، Bangladesh، Reproductive Health Matters 14، www.rhmjournal.org.uk، pp. 151-159.
25. Taleshi،mostaf، (2009)،Informal Settlements and Sustainable Urban Development Case Study: Metropolis of Mashhad in Northeastern of Iran، World Applied Sciences Journal ،IDOSI PublicationsWorld Applied Sciences Journal 7 (10): 1235-1238،2009.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hataminejad H, Mahdi A, Mahdian Bahnamiri M. Attitude on Crime Rise and Criminality in the Slum. GeoRes. 2014; 29 (1) :221-240
URL: http://georesearch.ir/article-1-425-fa.html

حاتمی نژاد حسین، مهدی علی، مهدیان بهنمیری معصومه. نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین مورد پژوهش؛ محله شادقلی خان شهر قم. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (1) :221-240

URL: http://georesearch.ir/article-1-425-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4331