[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 2 صفحات 175-190 برگشت به فهرست نسخه ها
اهمیت استفاده از روش‌های نوین آبیاری در افزایش اشتغال‌زایی و توسعه مناطق روستایی
دکتر کامران مروج*1، دکتر محمد امیر دلاور2، وحیده نجفی2
1- گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ، kmoravej@znu.ac.ir
2- گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده:   (2582 مشاهده)
مقدمه: خشک‌سالی‌های اخیر لزوم استفاده ار روش‌های نوین آبیاری و به زیر کشت بردن اراضی دارای محدودیت را بیش از پیش مطرح کرده است. این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اهداف: این تحقیق برای مطالعه اثر استفاده از روش‌های نوین آبیاری بر افزایش سطح زیر کشت در اراضی با محدودیت شوری و قلیائیت خاک برای نوع بهره‌وری پسته در بخشی از اراضی جنوب استان تهران انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعات میدانی شامل حفر 10 خاک‌رخ، 10 مته و انجام 86 نمونه‌برداری از خاک‌های منطقه می‌باشد. با استفاده از داده‌های کمکی مانند تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های زمین‌شناسی، پستی و بلندی، اطلاعات هواشناسی و نتایج آزمایشگاهی، اقدام به تهیه نقشه‌های موضوعی مانند نقشه خاک، طبقه‌بندی و تناسب اراضی شد. خاک‌ها در زیرگروه خاک‌های آبرفتی مناطق خشک طبقه‌بندی و در غالب سه سری و شش حالت سری خاک تفکیک شدند. مطالعات طبقه‌بندی اراضی منطقه برای آبیاری با روش‌های جوی و پشته و حباب‌ساز انجام شد. ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش شاخص اراضی اصلاح شده پارامتریک با توجه به روش آبیاری منتخب، برای نوع بهره‌وری پسته صورت گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استفاده از روش آبیاری حباب‌ساز به جای آبیاری ثقلی سبب ارتقاء درجات اراضی از درجه 2 با محدودیت ویژگی‌های خاک به درجه 1 یا کاهش محدودیت‌ها (درجه 2 با محدودیت‌های خصوصیات خاک، پستی و بلندی و زهکش به درجه 2 با محدودیت زهکش خاک) می‌شود. آبیاری با روش حباب‌ساز، تناسب اراضی را با توجه به عدم حساسیت به محدودیت‌های زمین و خاک از جمله پستی و بلندی‌ها و شوری ارتقاء می‌دهد (افزایش درجه از غیرقابل استفاده به درجه 2 با محدودیت شوری خاک) یا تعداد و شدت محدودیت‌ها را کاهش خواهد داد. تغییر روش آبیاری، اگرچه هزینه‌ها و سطح مدیریت اولیه بیشتری را طلب می‌کند، اما در درازمدت با افزایش راندمان آبیاری، هزینه‌های مقدماتی را جبران کرده و عملیات اصلاح اراضی را کاهش می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: آبیاری حباب‌ساز، طبقه‌بندی اراضی، خاک‌های شور، نقشه خاک.
متن کامل [PDF 1469 kb]   (641 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی روستایی
دریافت: 1396/9/29 | پذیرش: 1397/5/16 | انتشار: 1397/6/26
فهرست منابع
1. Ahmadi, A., & Barzgari, F. (2012). Economic study of bubbler irrigation in pistachio gardens, case study: Herat district, Yazd province, Iran. Paper presented at the Fifth National Conference on Watershed Management and Water Resources Management, Kerman. (Persian)
2. Albaji, M., Landi, A., Nasab, S. B., & Moravej, K. (2008). Land suitability evaluation for surface and drip irrigation in Shavoor Plain Iran. Journal of Applied Sciences, 8(4), 654-659. [DOI:10.3923/jas.2008.654.659]
3. Albaji, M., Nasab, S. B., Kashkoli, H. A., & Naseri, A. (2010). Comparison of different irrigation methods based on the parametric evaluation approach in the plain west of Shush, Iran. Irrigation and Drainage, 59(5), 547-558. [DOI:10.1002/ird.520]
4. Alipour, A., Hosseini, J., & Ghaffari, F. (2012). Determination of salinity resistance in pistachio pulp cultivars using controlled crosses. Plant Production Research, 19(3), 39-58. (Persian)
5. Alsaqaf, A. M. A. (2015). Determination of friction head losses in trickle (bubbler) and sprinkler irrigation systems. (Ph.D), University of Khartoum, Morocco.
6. Anonymous. (2014). World reference base for soil resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Rome: FAO.
7. Askari, B., Fahimi, R., Tavakoli Poor, H., & Mokhtari, F. (2011). Evaluation of geometric properties of two Iranian pistachio varieties. Paper presented at the 20th National Congress of Food Science and Technology, Tehran. (Persian)
8. Beede, R. H., Brown, P. H., Kallsen, C., & Weinbaum, S. A. (2005). Diagnosing and correcting nutrient deficiencies. Pistachio production ,manual (Forth ed.): University of California, Davis, USA. Beyki, A., Pordel, I., Khashaei, S. A., & Dasturati, M. (2017). Study of employment status in traditional irrigation systems and modern irrigation. Paper presented at the The First National Conference on New Opportunities for Agricultural Production and Employment in the East of the Country, Birjand. (Persian)
9. Bouyoucos, G. J. (1962). Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils. Agronomy journal, 54(5), 464-465. [DOI:10.2134/agronj1962.00021962005400050028x]
10. Burt, R. (2004). Soil survey laboratory (methods manual). Soil Survey Investigations Report: No: 42. Version: 4.0. NRCS, USDA.
11. Darvishzadeh, A. (1991). Iran geology (First ed.). Tehran: Amir Kabir Press. (Persian)
12. Darwish, T., Atallah, T., El Moujabber, M., & Khatib, N. (2005). Salinity evolution and crop response to secondary soil salinity in two agro-climatic zones in Lebanon. Agricultural water management, 78(1-2), 152-164. [DOI:10.1016/j.agwat.2005.04.020]
13. Ebrahimi, H. (2006). Performance Evaluation of Pressure Irrigation Methods in Khorasan Province. Scientific Journal of Agricultural Sciences, 12(3), 577-589. (Persian)
14. Eduful, M., & Shively, D. (2015). Perceptions of urban land use and degradation of water bodies in Kumasi, Ghana. Habitat International, 50, 206-213. [DOI:10.1016/j.habitatint.2015.08.034]
15. El-Gindy, A., Mahmoud, A., & Mohamed, A. (2016). Influence of using different water quantities and irrigation systems on some forest trees growth parameters. Life Science Journal, 13(1), 72-82.
16. FAO. (1998). Soil Map of the World. Revised Legend. World Soil Resources Report, No: 60. Rome, Italy.
17. Farshad, A., Mohammadi, M., & Masihabadi, M. H. (2015). Application of geomorphology, remote sensing and geographic information system in soil (First ed.). Tehran: Soil and Water Research Institute. (Persian)
18. Farshi, A. A., Shariati, M. R., Jarollahi, R., Ghaemi, M. R., Shahabifar, M., & Tulaei, M. (1997). Estimation of water requirements for major agronomic and horticultural plants in Iran (Vol. 1). Karaj: Agricultural Education Publishing. (Persian)
19. Ghaemian, N., & Najari, S. (2013). Evaluation of the suitability of pistachio salmon farming in the marginal lands of Orumieh lake in Miandoab, Iran. Paper presented at the First National Conference on the Impact of Lake Urmia on the Soil and Water Resources, Tabriz. (Persian)
20. Jafarzadeh, A. A., & Abbasi, G. (2006). Qualitative land suitability evaluation for the growth of onion, potato, maize, and alfalfa on soils of the Khalat pushan research station. Biologia, 61(19), S349-S352. [DOI:10.2478/s11756-006-0187-5]
21. Jalalian, H. (2013). The analysis of the impacts of new irrigation systems on agriculture exploitation in Khodabandeh county. Space Economy and Rural Development, 1(2), 41-64. (Persian)
22. Khalifa, A. B., & Ali, M. A. (2015). Water productivity, yield and quality of foster grapefruit irrigated by bubbler and surface irrigation under Khartoum State conditions. Gezira Journal of Agricultural Science, 13(1), 34-45.
23. Khidir, S. M. (1986). A statistical approach in the use of parametric systems applied to the FAO framework for land evaluation. (Ph.D), State University of Ghent, Belgium.
24. Mahajan, S., & Tuteja, N. (2005). Cold, salinity and drought stresses: an overview. Archives of biochemistry and biophysics, 444(2), 139-158. [DOI:10.1016/j.abb.2005.10.018]
25. Mansour, H. A., Abdallah, E. F., Gaballah, M. S., & Gyuricza, C. (2015). Impact of bubbler discharge and irrigation water quantity on 1-hydraulic performance evaluation and maize biomass yield. International Journal of Geomate, 9(2), 1538-1544. [DOI:10.21660/2015.18.20856]
26. Moravej, K. (2017). Classification and land suitability for the development of disadvantaged regions in the framework of resistance economics (case Study: Rigan, southeast of Kerman province). Geography and Development, 15(48), 133-151. (Persian)
27. Nelson, R. E. (1982). Carbonate and gypsum. Methods of doil analysis. part II. (A. L. Page Ed.). Madison: American Society of Agronomy.
28. Ojidi, A., Esfandiarropour, B. I., & Hosseinifard, S. J. (2011). Statistical zoning of land suitability for pistachio in Hormozabad, Rafsanjan. (Master's Thesis), University of valiasr, Rafsanjan. (Persian)
29. Onder, S., Caliskan, M. E., Onder, D., & Caliskan, S. (2005). Different irrigation methods and water stress effects on potato yield and yield components. Agricultural Water Management, 73(1), 73-86. [DOI:10.1016/j.agwat.2004.09.023]
30. Phocaides, A. (2007). Handbook on pressurized irrigation techniques (Second ed.): Food & Agriculture Org.
31. Rabia, A. H., Figueredo, H., Huong, T., Lopez, B., Solomon, H., & Alessandro, V. (2013). Land suitability analysis for policy making assistance: a GIS based land suitability comparison between surface and drip irrigation systems. International Journal of Environmental Science and Development, 4(1), 1-6. [DOI:10.7763/IJESD.2013.V4.292]
32. Rhoades, J. D., Sparks, D. L., Page, A. L., Helmke, P. A., Loeppert, R. H., Soltanpour, P. N., & Sumner, M. E. (1996). Salinity: Electrical conductivity and yotal dissolved solids. Methods of soil analysis. Part 3-Chemical methods: Soil Science Society of America, Madison.
33. Salem, J. (2018). Investigation of factors affecting the non-use of pressure irrigation methods by pistachio exporters of Yazd province. Journal of Water Research in Agriculture, 31(4), 585-594. (Persian)
34. Seyyedjalali, A. R., Sarmandian, F., & Shorafa, M. (2014). Comparison of land improvement and land index indicators in the parametric method of land suitability evaluation. Soil Researches Journal, 28(1), 35-45. (Persian)
35. SoilResearchInstitute. (1989). Land use classification guide for irrigation (Journal No. 205). Tehran: Agricultural Research and Education Organization, Ministry of Agriculture. SoilSurveyStaff. (2014). Keys to Soil Taxonomy. Washington D.C: United States Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service.
36. Soothar, R. K., Chandio, A. S., Mirjat, M. S., & Ahmed, M. (2015). Comparison of bubbler and basin irrigation methods in a bivarietal mangifera indica orchard in Pakistan. Science International, 27(2), 1229-1236.
37. Sys, C. E., Van Ranst, E., & Debaveye, J. (1991). Land evaluation, part I: Methods in land evaluation: International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent University, Ghent, Belgium.
38. Traylor, J. P., & Zlotnik, V. A. (2016). Analytical modeling of irrigation and land use effects on streamflow in semi-arid conditions. Journal of Hydrology, 533, 591-602. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.12.006]
39. Van Wambeke, A. R. (2000). The newhall simulation model for estimating soil moisture and temperature regimes. Department of Crop and Soil Sciences. Cornell University, Ithaca, NY. USA.
40. Waller, P., & Yitayew, M. (2016). Low-head gravity bubbler irrigation system Irrigation and Drainage Engineering (pp. 387-411): Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-05699-9_22]
41. Zaynaldin, A., Masiahabadi, M. H., & Esfandiari, M. (2013). An investigation of genesis, classification and physico-chemical soil properties of cultivation pistachio Sirjan plain, Kerman province. Quarterly Journal of Modern Knowledge of Sustainable Agriculture, 10(2), 31-41. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moravej K, Delavar M, Najafi V. Importance of Using Modern Irrigation Methods in Increase of Employment and Development of Rural Areas. GeoRes. 2018; 33 (2) :175-190
URL: http://georesearch.ir/article-1-287-fa.html

مروج کامران، دلاور محمد امیر، نجفی وحیده. اهمیت استفاده از روش‌های نوین آبیاری در افزایش اشتغال‌زایی و توسعه مناطق روستایی . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (2) :175-190

URL: http://georesearch.ir/article-1-287-fa.htmlدوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4299