:: دوره 35، شماره 3 - ( 1399 ) ::
جلد 35 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
شناخت و اولویت گذاری مسائل حوزه مسکن با بهره از روش دلفی و تکنیک شانون (نمونه موردی: شهر مشهد)
داود برادران توکلی1، علیرضا رضوانی*2، محسن وفامهر3، محمد حسن خادم زاده4
1- گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2- گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، Rezvani0112@mshdiau.ac.ir
3- گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
4- گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (343 مشاهده)
اهداف و زمینه ها: کمبود مسکن و کیفیت نامطلوب آن همواره به عنوان یکی از مسائل اصلی در ایران مطرح بوده است. روند رو به رشد جمعیت کشور در چند دهه اخیر و مهاجرت گسترده، سیاست های اتخاذ شده و مدیریت نادرست در این حوزه مسائلی را به وجود آورده که توجه جدی را طلب می کند. بدیهی است شناخت، طبقه بندی و اولویت گذاری این مسائل که هدف این پژوهش است، از مهمترین اقدامات در فرآیند حل آنها است.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی از روش های کیفی و کمی بر اساس استراتژی تحلیلی و اکتشافی متوالی است. و به منظور تحلیل ها، ترکیبی از روش دلفی و تکنیک آنتروپی شانون به کار گرفته شده است.
یافته ها: بر اساس تحلیل های صورت گرفته و مولفه ها و شاخص های به دست آمده از منابع موجود و نظرسنجی، مدلی با چهار مولفه و 32 شاخص تدوین و وزن هر دسته و ترتیب اهمیت مسائل تعیین شد.
نتیجه گیری: نتایج گویای آن است که مهمترین مسائل حوزه مسکن در مولفه «طراحی» با ده شاخص قرار دارند. پس از آن مولفه «مدیریتی» با هشت شاخص و سپس مولفه «اقتصادی» با شش شاخص و در نهایت مولفه «اجرا» با هشت شاخص، قرار می گیرند. همینطور از بین 32 شاخص شناسایی شده به ترتیب شاخصهای؛ «عدم امکان تملک مسکن و اجاره نشینی»، «بافت فرسوده مسکونی»، «عدم وجود انعطاف پذیری در ساختمان»، «نبود برنامه ریزی موثر در انبوه سازی و تولید صنعتی» و «عدم توجه به رویکردهای پایداری ساختمان و استفاده از انرژی های پاک»، مهمترین مسائل حوزه مسکن از نظر متخصصان بودند.
واژه‌های کلیدی: مسکن، مسائل و مشکلات، روش دلفی، تکنیک شانون
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1399/2/11 | پذیرش: 1399/4/10 | انتشار: 1399/4/10


XML   English Abstract   Printدوره 35، شماره 3 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها