[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیات تحریریه
نمایه‌ها و پایگاه‌های استنادی
آرشیو مقالات
شماره‌های پیشین
آخرین شماره
مقالات پذیرفته برای انتشار
برای نویسندگان
راهنمای نویسندگان
راهنمای منبع‌نویسی
فرآیند داوری
تعهدنامه نویسندگان
ارسال مقاله
برای داوران
راهنمای داوران
اصول شفافیت
بیانیه اخلاق نشر
بدنه تصمیم‌گیر و تیم ویرایشی
هزینه‌های نویسندگان
حق نشر و مالکیت معنوی
تشخیص و برخورد با تخلفات
افشای تعارض منافع
منابع مالی/تبلیغات/درآمدزایی
تناوب انتشار و ذخیره‌سازی
تماس با ما
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
گوگل اسکالر

Citation Indices from GS

AllSince 2018
Citations824622
h-index87
i10-index20
..
اطلاعیه
..
:: دوره 35، شماره 1 - ( 1398 ) ::
جلد 35 شماره 1 صفحات 30-19 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل پیش‌بین تاب‌آوری کلانشهر اصفهان در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه
احسان خیام باشی1 ، مسعود تقوایی* 1، حمیدرضا وارثی1
1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (3040 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: برجستگی نظریه «شهرهای تاب‌آور»، که در فصل مشترک دانش برنامه‌ریزی شهری و مدیریت سوانح مطرح گردیده، در نگاه جامع به همه عناصر بقاء جوامع در کنار مجموعه عوامل بُروز و کنترل بحران، به ویژه عوامل انسانی، با رویکردی آینده نگارانه است. در این مسیر، مدل سازی ریاضی مکان بررسی ارتباط و نحوه اثر مؤلفه‌ها و نیز مانیتورینگ روند آینده‌نگاری تاب‌آوری را امکان‌پذیر می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری موجود، تعیین عوامل اصلی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در ارتقاء تاب‌آوری کلانشهر اصفهان به وسیله مدلسازی است.
روش‌شناسی: روش کلی پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، زیربنایی و کاربردی است. جهت تدقیق ابعاد و شاخص‌های سنجش و در ادامه ارزیابی تاب‌آوری، از مصاحبه با 50 نفر از خبرگان به روش دلفی استفاده و سپس داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و برنامه‌نویسی R، تحلیل و نتایج به شکل «مدل رگریسونی چند متغیره پیش بین»، برای شش بُعد تاب‌آوری و کل شهر ارائه گردید.
یافته­ها: بررسی‌ها گویای‌ همبستگی‌ بالا و مستقیم‌ بین‌ شاخص‌ها و ابعاد «اجتماعی»، «فرهنگی»، «کالبدی- فضایی» «محیط‌ طبیعی»، «اقتصادی» و «نهادی- حقوقی» تاب‌آوری، براساس‌ تحلیل‌ همبستگی‌ است. همچنین‌ تاب‌آوری‌ کلانشهر اصفهان‌ به‌ مقدار 2.87، درطیف‌ لیکرات‌ پنج‌ سطحی، تقریباً متوسط است.
نتیجه­گیری: بیشترین میزان تاب‌آوری در بُعد فرهنگی با 3.08 و کمترین مقدار آن با اندازه 2.56 در حوزه اقتصادی رخ داده است. بدین ترتیب اولویت نخست برنامه‌ریزی ارتقاء تاب‌آوری از نظر مقدار، حوزه «اقتصادی» و با توجه به سطح اثرگذاری در «مدل رگرسیونی پیش بین ارتقاء تاب‌آوری»، بُعد «نهادی- حقوقی» با وزن 0.200 و آخرین اولویت در این دو نگرش به ترتیب «بُعد فرهنگی» با توجه به مقدار و «محیط طبیعی» با ضریب تأثیر 0.147 است.
واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری، مدیریت سوانح، آینده پژوهی، مدل‌سازی، رگرسیون چند متغیره، اصفهان
متن کامل [PDF 1295 kb]   (1844 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1398/8/1 | پذیرش: 1398/12/28 | انتشار: 1398/12/28
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 25 KB]  (21 دریافت)
فهرست منابع
1. Armas I, Gavris A (2013). Social vulnerability assessment using spatial multi-criteria analysis (SEVI model) and the Social Vulnerability Index (SoVI model)-a case study for Bucharest, Romania. Natural Hazards Earth System Sciences. 13(6):1481-1499. [DOI:10.5194/nhess-13-1481-2013]
2. Adger W N (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography. 24(3):347-364. [DOI:10.1191/030913200701540465]
3. Abbasi D, Khademolhoseiny A, Modiri M, Saberi H, Gandomkar A (2019). Analysis of the drivers explain the resilience of the city in the metropolis of Mashhad. Journal of Urban Social Geography. 6(1):109-122.
4. Alshehri SA, Rezgui Y, Li H (2015). Delphi-based consensus study into a framework of community resilience to disaster. Natural Hazards. 75(3):2221-2245. [DOI:10.1007/s11069-014-1423-x]
5. Burton CG (2015). A validation of metrics for community resilience to natural hazards and disasters using the recovery from Hurricane Katrina as a case study. Annals of the Association of American Geographers. 105(1):67-86. [DOI:10.1080/00045608.2014.960039]
6. Bank W [Internet]. Female labor force participation rate. [Published 2015, Cited 2016, 24 April].
7. Cutter S L, Barnes L, Berry M, Burton C, Evans E, Tate E, et al, (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change. 18(4):598-606. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013]
8. Cutter S L, Burton C G, Emrich CT (2010). Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management. 7(1). [DOI:10.2202/1547-7355.1732]
9. Cutter S L Ash K D, Emrich CT (2014). The geographies of community disaster resilience. Global Environmental Change. 29:65-77. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.08.005]
10. Cimellaro G P (2016). Urban resilience for emergency response and recovery. Berlin: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-30656-8]
11. Carpenter S, Walker B, Anderies J M, Abel N (2001). From metaphor to measurement: resilience of what to what? Ecosystems. 4:765-781. [DOI:10.1007/s10021-001-0045-9]
12. Davis I, Izadkhah YO (2006). Building resilient urban communities. Open House International. 31(1):11-21.
13. Farzad Behtash M R, Key Nezhad M A, Pir Babie M T, Asgari A (2013). Evaluation and Analysis of Dimensions and Components of Tabriz Metropolis Resiliency.HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI. 18(3):33-42.
14. Folke C (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. Global Environmental Change. 16(3):253-267. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002]
15. Glemn J C, Gorden TJ (2009). Futures research methodology. Washington, DC: Millennium Project.
16. Hatami Nejad H, Farhadikhah H, Arvin M, Rahimpour N (2017). Investigating the effective dimensions of urban resilience using structural-interpretive model case study: Ahwaz. Journal of Crisis Prevention and Management Knowledge. 7(1):35-45.
17. Hafez Nia M (2007). Introduction to research in humanities. Tehran: Samt Publications.
18. Isfahan Social Cultural Observatory (2016). Isfahan cultural and social identity card, phase One. Isfahan: Isfahan Municipality.
19. Isfahan Municipality (2017). Isfahan Statistical Year book. Isfahan: Isfahan Municipality Publiction.
20. Ketabchi E, Rasayipour M (2018). Urban resilience: Present of conceptual model of urban planning and management, architecture. Iranian Journal of Architecture and Urban Development. 1(1).
21. Kazemi D, Andalib A (2015). Formation of the model framework to measure the urban disatser resiliency. 1st International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City, ICOHACC 2015, 15 June; Tabriz.
22. Khayambashi E, Zarabi A (2018). Future studies and strategic planning to achieve resilient cities. Socio-Spatial Studies. 2(4):38-53.
23. Khazai B, Bendimerad F, Cardona O D, Carreño M L, Barbat A H, Buton C G (2015). A guide to measuring urban risk resilience: Principles, tools and practice of urban indicators. Earthquakes and Megacities Initiative (EMI), the Philippines.
24. Morrow B (2008). Community resilience: A social justice perspective. CARRI Initiative: Oak Ridge National Laboratory.
25. Murphy B L (2007). Locating social capital in resilient community-level emergency management. Natural Hazards. 41(2):297-315. [DOI:10.1007/s11069-006-9037-6]
26. Meerow S, Newell J P, Stults M (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning. 147:38-49. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2015.11.011]
27. Norris F H, Stevens SP, Pfefferbaum B, Wyche K F, Pfefferbaum R L (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American journal of Community Psychology. 41(1-2):127-150. [DOI:10.1007/s10464-007-9156-6] [PMID]
28. Rafieian M, Rezaei M, Asgari A, Parhizkar A, Shayan S (2011). Conceptual Explanation of Resilience and Its Indexing in Community-Based Disaster Management (CBDM). The Journal of Spatial Planning. 15(4):19-42.
29. Ray B (2017). Response of a resilient community to natural disasters: The Gorkha earthquake in Nepal, 2015. The Professional Geographer. 69(4):644-654. [DOI:10.1080/00330124.2017.1298452]
30. Rose A (2004). Defining and measuring economic resilience to disasters. Disaster Prevention and Management: An International Journal. 13(4):307-314. [DOI:10.1108/09653560410556528]
31. Rezaei M (2013). Evaluatingthe economic and institutional resilience of urban communities to natural disasters using PROMETHE Technique, case study: Tehran districts. Journal of Crisis Management. 2(3):25-36.
32. Renschler C S, Frazier A E, Arendt L A, Cimellaro G P, Reinhorn A M, Bruneau M (2010). Developing the 'PEOPLES'resilience framework for defining and measuring disaster resilience at the community scale. In Proceedings of the 9th US national and 10th Canadian conference on earthquake engineering. 2010, 25-29 July; Toronto. pp. 25-29.
33. Rezaei M, Rafieian M, Hosseini SM (2016). Measurement and evaluation of physical resilience of urban societies against earthquake; case study: Tehran Neighborhoods. Human Geography Research. 47(4):609-623.
34. Rockefeller Foundation (2014). City resilience framework (City Resilience Index). London: Arup Publiction.
35. Shaw R, Team I (2009). Climate disaster resilience: Focus on coastal urban cities in Asia. Asian Journal of Environment and Disaster Management. 1:101-116. [DOI:10.3850/S179392402009000088]
36. UNISDR (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030. Geneva: UNISDR.
37. Safaei H (2005). Seismic study of faults around Isfahan. University of Isfahan.
38. Taghvaei M, Jozei Khamse Louie A (2018). Urban crisis management and emergency evacuation of schools in two metropolitan areas of Isfahan. Journal of Urban Management Studies. 10(34):27-44.
39. Turner ll BL (2010). Vulnerability and resilience: Coalescing or paralleling approaches for sustainability science? . Global Environmental Change. 20(4):570-576. [DOI:10.1016/j.gloenvcha.2010.07.003]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khayambashi E, Taghvaei M, Varesi H R. Isfahan Metropolitan Resilience Predictive Model in Crisis and Unexpected Incidents. GeoRes 2020; 35 (1) :19-30
URL: http://georesearch.ir/article-1-801-fa.html

خیام باشی احسان، تقوایی مسعود، وارثی حمیدرضا. مدل پیش‌بین تاب‌آوری کلانشهر اصفهان در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 35 (1) :19-30

URL: http://georesearch.ir/article-1-801-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 35، شماره 1 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4624