زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) ::
جلد 34 شماره 3 صفحات 347-355 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات تغییر اقلیم بر کشت هندوانه و خیار در استان هرمزگان و پیش‌بینی الگوی در درازمدت
صدیقه پرون*1، دکتر غلامرضا یاوری2، دکتر مریم رضازاده3
1- گروه کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، sparoon@pnu.ac.ir
2- گروه کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3- گروه کشاورزی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
چکیده:   (1075 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل تعاملات گسترده با محیط، بیشترین تأثیر را از تغییر اقلیم پذیرفته و بر اقلیم اثر می‌گذارد. تغییر اقلیم از یک طرف عملکرد محصولات کشاورزی و از طرف دیگر قیمت محصولات، عرضه، تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تغییر اقلیم و پیش‌بینی اثرات آن بر عملکرد، سطح زیرکشت و تولید دو محصول خیار و هندوانه بود.
روش‌شناسی: داده‌های مورد نیاز هواشناسی و کشاورزی طی سال‌های 1382- 1396 به صورت داده‌های ترکیبی برای دو محصول هندوانه و خیار برای سال‌های 2025 تا 2100 جمع‌آوری شد. با استفاده از سناریوهای پیش‌بینی آب و هوا، عملکرد، سطح زیرکشت و تولید دو محصول خیار و هندوانه پیش‌بینی شد. در نهایت به کمک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی رفاه مصرف‌کننده، رفاه تولیدکننده و رفاه کل با استفاده از روش تعادل جزیی محاسبه، و برای سال‌های 2025 تا 2100 پیش‌بینی شد. برای انجام این مطالعه از نرم‌افزارهای Excel، Eviews و GAMS استفاده شد.
یافته‌ها: برای برآورد دقیق‌تر تابع واکنش عملکرد محصولات جالیزی به مؤلفه‌های اقلیمی، با استفاده از شاخص‌های اقلیمی استان هرمزگان به دو منطقه اقلیمی پهنه‌بندی شد. درصد تغییر عملکرد تحت سناریوهای پیش‌بینی آب و هوا برای محصول خیار روند افزایشی و در محصول هندوانه روند کاهشی نشان داد. فاکتور دما بر عملکرد محصول خیار تأثیر مثبت و بر عملکرد محصول هندوانه در هر دو منطقه تأثیر منفی داشت. بارندگی تنها بر محصول خیار منطقه 1 تأثیر منفی و در سایر موارد اثر مستقیم بر عملکرد محصولات داشت. از بین عوامل غیرقابل کنترل، رطوبت بر هر دو محصول در منطقه 1 بیشترین اثر معکوس را داشت. تکنولوژی دارای تأثیر مثبت و مدیریت دارای اثر منفی بود.
نتیجه‌گیری: رفاه کل، روند کاهشی را برای سال‌های آتی نشان می‌دهد، یعنی مصرف‌کننده‌ها زیان کمتری را نسبت به تولیدکننده‌ها تجربه خواهند کرد.
واژه‌های کلیدی: مؤلفه‌های اقلیمی، تابع واکنش عملکرد، داده‌های تابلویی، رفاه، سناریوی پیش‌بینی آب و هوا
متن کامل [PDF 742 kb]   (221 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1397/6/20 | پذیرش: 1398/5/2 | انتشار: 1398/6/16
فهرست منابع
1. Abbasi F, Babayan I, Habibi Nokhandan M, Golimokhtari L, Melbosi S (2010). The impact of climate change on Iran's temperatures and precipitation over decades with the MAGICC-SCENGEN model. Natural Geography Research. 72:91-110. [Persian]
2. Abbasi F, Babaian I, Melbosi S, Asmari M, Golimokhtari L (2012). Assessment of Iran's climate change in the decades (2025-2100) using the measurement scale of Joe's general circulation model. Quarterly Journal of Research Geographical. 27(1):205-230. [Persian]
3. Hormozgan Agritulture Jahad Organization [Internet] Bandar Abbas: Official Website of Hormozgan Agritulture Jahad Organization [Cited 2018, 23 February]. Available From: http://hormozgan-agri-jahad.com/ [Persian]
4. Ajdari S, Mortazavi SA, Moosavi S, Vakilpoor MH (2013). The effect of reducing the waste of bread on the welfare of the country's consumers. Agriculture and Development Economics. 21(82):69-89. [Persian]
5. Alijani F, Karbasi A, Mozaffarimossin M (2011). Effect of temperature and precipitation on the yield of wheat in Iran. Agricultural Economics and Development. 19(76):143-167. [Persian]
6. Andresen JA (1989). Prediction of county-level yield using an energy-crop growth index. Journal of Climate. 2:48-56. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1989)002<0048:POCLCY>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0442(1989)0022.0.CO;2]
7. Apata TG, Samuel KD, Adeola AO (2009). Analysis of Climate change perception and adaptation among Arable food crop farmers in south western Nigeria. Conference of International Association of Agricultural Economists. 2009, 16-22 August: Beijing, China. p. 209.
8. Attavanich W, McCarl AB (2011). The effect of climate change, CO2 fertilization, and crop production Technology on crop yields and its economic implications on market outcomes and welfare distribution. Agricultural & Applied Economics Association's & NAREA Joint Annual Meeting. 2011, 24-26 July: Pittsburgh, Pennsylvania.
9. Azizi Gh (2006). Climatic zoning of Northwest of Iran using the lithin Skiing Method (GIS). Geosciences Journal. 5(6-7):11-27. [Persian]
10. Bagheri M, Najafi B (2011). Investigating the welfare effects of imports into the rice market. Agricultural Economic Research. 3(1):181-194. [Persian]
11. Bagheri M, Moazzai F (2013). Investigating the Side
12. effects of groundwater extraction on Iran's Pistachio Market. Agricultural Economics Research. 5(20):161-184. [Persian]
13. Baltagi BH (2005). Econometric analysis of panel data. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons Inc.
14. Chalise L, Ghimire R (2013). Effects of climate change on peanut's yield in the state of Georgia, USA. Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting. 2013, 3-5 February: Orlando. pp. 1-14.
15. Chang CC (2002). The potential impacts of climate change on Taiwan's agriculture. Agricultural Economics. 27(1):51-64. [DOI:10.1111/j.1574-0862.2002.tb00104.x]
16. Chang CC, Chen CC, McCarl B (2012). Evaluating the economic impacts of crop yield change and sea level rise induced by climate change on Taiwan's agricultural sector. Agricultural Economics. 43(2):205-214. [DOI:10.1111/j.1574-0862.2011.00577.x]
17. Chen CC, McCarl BA, Schimmelpfennig DE (2004). Yield variability as influenced by climate: A Statistical Investigation. Climatic Change. 66(1-2):239-61. [DOI:10.1023/B:CLIM.0000043159.33816.e5]
18. Chen CC, Chang CC (2005). The impact of weather on crop yield distribution in Taiwan: some new evidence from panel data models and implications for crop insurance. Agricultural Economics. 33(3):503-511. [DOI:10.1111/j.1574-0864.2005.00097.x]
19. Cline WR (2007). Global warming and agriculture: Impact estimates by country. Washington, DC: Centre for Global Development and Peterson Institute for International Economics.
20. Dixon BL, Hollinger SE, Garcia P, Tirupattur V (1994). Estimating corn yield response models to predict impacts of climate change. Journal of Agricultural and Resource Economics. 19(1):58-68.
21. Gbetibouo GA, Hassan RM (2005). Measuring the economic impsct of climate change on major South African field crops: A ricardian approach. Global and Planetary Change. 47:143-152. [DOI:10.1016/j.gloplacha.2004.10.009]
22. Haji Hasani A, Zandrzami AS, Ferdowsizadeh MI (2012). General Agriculture and Gardening, Agricultural and Horticultural Affairs - Animal Sciences, Agricultural College, School of Technical and Vocational Education, Publishing Company A lesson in Iran. [Persian]
23. Holden NM, Brereton AJ, Fealy R, Sweeney J. (2003). Possible change in Irish climate and its impact on barley and potato yields. Agriculture and Forest Meteorology.116:181-196. [DOI:10.1016/S0168-1923(03)00002-9]
24. Kamali Gh, Mullahi P, Bahyar MB (2010). Preparation of rainbow atlas of Zanjan province using climate data and GIS. Water and Soil Journal. 24(5):894-907. [Persian]
25. Kaufmann RK, Snell SE (1997). A biophysical model of corn yield: integrating climatic and social determinants. American Journal of Agricultural Economics. 79(1):178-190. [DOI:10.2307/1243952]
26. Khalilian S, Shamshadi K, Mortazavi SA, Ahmadian M (2014). Investigating the welfare effects of climate change on wheat crop in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development. 28(3):292-300. [Persian]
27. Leakey ADB (2009). Rising atmospheric carbon dioxide concentration and the future of C4 crops for food and fuel. Royal Society. 276:2333-2343. [DOI:10.1098/rspb.2008.1517] [PMID] [PMCID]
28. Li X, Takahashi T, Suzuki N, Kaiser HM (2011). The impact of climate change on maize yields in the United States and China. Agricultural System. 104:348-353. [DOI:10.1016/j.agsy.2010.12.006]
29. Lobell DB, Burke MB, Tebaldi C, Mastrandrea MD, Falcon WP, Naylor RL (2008). Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030. Scienc. 319(5863):607-610. [DOI:10.1126/science.1152339] [PMID]
30. McCarl B, Villavicencio X, Wu X (2008). Climate change
31. and future analysis: is stationarity dying? American Journal of Agricultural Economics. 90(5):1241-1247. [DOI:10.1111/j.1467-8276.2008.01211.x]
32. Momeni S, Zibaee M (2013). The potential impacts of climate change on agriculture in Fars Province. Journal of Agricultural Economics and Development. 27(3):169-179. [Persian]
33. Montazeri M, Bay N (2012). Climatic zoning of the Caspian region using multivariate statistical methods. Geographical Researches. 27(2):77-90. [Persian]
34. Montazeri M (2013). Application of multivariate statistical methods in cluster zoning case study: Isfahan province. Geographical Researches. 28(3):1-16. [Persian]
35. Mortimore M, Ba M, Mahamane A, Rostom RS, Serra del Pozo P, Turner B (2005). Changing systems and changing landscapes: Measuring and interpreting land use transformations in African drylands. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. 105(1):101-118. [DOI:10.1080/00167223.2005.10649530]
36. Mosavi S, Esmaili AK (2011). Analysis of the effects of import tariff policy on Iran's rice market. Agricultural Economics Research. 3(10):1-20. [Persian]
37. Mosavi S, Esmaeli AK, Azhdari S (2014). Evaluating economic effects of exchange rate depreciation on the rice market in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. 16(4):705-715.
38. Niu X, Esterling W, Hays CJ, Jacobs A, Mearns L (2009). Reliability and input-data induced uncertainty of the EPIC model to estimate climate change impact on sorghum yields in the U.S. Grate Plains. Agriculture, Ecosystems and Environment. 129(1-3):268-276. [DOI:10.1016/j.agee.2008.09.012]
39. Nunez HM, Onal H, Khanna M (2013). Land use and economic effects of alternative biofuel policies in Brazil and the United States. Agricultural Economists. 44(4-5):487-499. [DOI:10.1111/agec.12032]
40. Parhizkari A, Mozaffari MM, Hosseini Khodadadi M (2014). Economic analysis of climate change effects on blue wheat yield in Shahrood watershed. Agricultural and Natural Resources Journal. 18(4):88-100. [Persian]
41. Paroon S, Yavari G, Rezazadeh M (2019). The climate zonation of Hormozgan province using classical methods. Geography Quarterly (Regional Planning). 9(1):115-127. [Persian]
42. Samuelson PA (1952). Spatial price equilibrium and linear programming. American Economic Review. 42(3):283-303.
43. Ravan V (2010). Signs of climate change on temperature and precipitation tensis in the central zone of Fars province for the period 2040-2011 with the use of ECHAM5 model. [dissertation]. Shiraz: Shiraz University. [Persian]
44. Soltani S, Mousavi S (2015). Evaluation of potential impacts of climate change on yield and value added of agricultural sector in Hamadan plain. Agricultural Economics. 9(1):95-115. [Persian]
45. Stern N (2007). Stern review: The economics of climate change. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511817434]
46. Takayama T, Judge GG (1964). Equilibrium among spatially separated markets: A reformulation. Econometirca. 32(4):510-524. [DOI:10.2307/1910175]
47. Vaseghi E, Esmaili A (2008). Effect of climate change on Iran's agricultural sector: Ricardin Method case study: Wheat. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 12(45):685-696. [Persian]
48. Wu H (1996). The impact of climate change on rice yield in Taiwan. In: Mendelsohn R, Shaw D, editors. The Economics of Pollution Control in the Asia Pacific. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Paroon S, Yavari G R, Rezazadeh M. Impacts of Climate Change on Watermelon and Cucumber Agriculture in Hormozgan Province and Prediction of Long-Term Pattern. geores. 2019; 34 (3) :347-355
URL: http://georesearch.ir/article-1-603-fa.html

پرون صدیقه، یاوری غلامرضا، رضازاده مریم. اثرات تغییر اقلیم بر کشت هندوانه و خیار در استان هرمزگان و پیش‌بینی الگوی در درازمدت. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 34 (3) :347-355

URL: http://georesearch.ir/article-1-603-fa.htmlدوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4146