زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 224-237 برگشت به فهرست نسخه ها
جستاری در شناخت عوامل جغرافیایی مؤثر در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی تمرکزگرا در ایران در قرن معاصر
احسان لشگری تفرشی⃰
گروه جغرافیا سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران ، ehsanlashgari80@yahoo.com
چکیده:   (1833 مشاهده)
فرهنگ سیاسی هر ملتی نماد رفتارهای یک ملت نسبت به مقولات مرتبط همچون حکومت، قدرت، روابط خارجی و یکی از عناصر مهم موردمطالعه در جامعه‌شناسی، تاریخ، علوم سیاسی و دیگر حوزه‌های مرتبط می‌باشد. در یک جامعه، سنت‌های سیاسی، کارکرد نهادهای عمومی، هیجانات سیاسی شهروندان و همچنین سبک عمل رهبران نتایج تصادفی حوادث تاریخی نیستند بلکه جزئی از یک کل معنادار و تناسب یافته می‌باشند که فرهنگ سیاسی جامعه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از فرهنگ سیاسی، به‌طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می‌پذیرد. فرهنگ سیاسی در ایران نیز مراحل و دگرگونی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است و مطالعه این فرایند بدون توجه به بنیاد جغرافیایی ناکافی بوده و توجه به ابعاد جغرافیایی فلات ایران می‌تواند بخشی از علل ظهور فرهنگ سیاسی در ایران را نمایان سازد. با توجه به وسعت موضوعات موردمطالعه در فرهنگ سیاسی ایران در این پژوهش کوشش گردیده بنیادهای جغرافیایی میل به تمرکزگرایی در حکمرانی و علل قوام آن در قرن اخیر در اذهان و رفتارهای سیاسی دولت‌مردان و شهروندان با اتکا به روش‌شناسی توصیفی تحلیلی تحلیل گردد. یافته‌های پژوهش نمایانگر آن است یکی از عمده‌ترین سرچشمه‌های تکوین مقبولیت حکمرانی بسیط در فرهنگ سیاسی دولت - ملت در ایران درنتیجه عواملی هم چون موقعیت استراتژیک ایران و تنوع خرده‌فرهنگ‌های انسانی، همچنین وجود منابع طبیعی و فسیلی بی‌بدیل موجود در ایران و اثرات آن در افزایش قدرت دولت در بین نیازی به جامعه مدنی می‌باشد. ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی حائل ایران مابین قدرت‌های بری و بحری و صدمات و خساراتی که از این بابت بر ملت ایران وارد گردید؛ سبب ایجاد حس تنفر نسبت به قدرت‌های بیگانه در اذهان حکومت و ملت ایران و اعتقاد به تمرکز تصمیم‌گیری برای مقابله با چنین اهدافی در فرهنگ سیاسی ایران گردیده است. 
© 2018 Geographical Researches
واژه‌های کلیدی: فرهنگ سیاسی، تمرکزگرایی، جغرافیا، ایران.
متن کامل [PDF 624 kb]   (549 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای سیاسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۹
فهرست منابع
1. آبراهامیان، یرواند ، اشرف، احمد، کاتوزیان، محمدعلی( 1386)، جستارهای درباره توطئه در ایران، مترجم محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.
2. آل غفور، محمدتقی (1380)، خاستگاه فرهنگ سیاسی ایران معاصر، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 16، صص 60-35.
3. احمدی، حمید ( 1389)، قومیت و قوم‌گرایی در ایران، چاپ هشتم، تهران، نشر نی
4. احمدی پور، زهرا و قنبری، قاسم و کرمی، قاسم(1389)، سازمان‌دهی سیاسی فضا، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
5. ازغندی ، علیرضا(1385)، درآمدی برجامعه شناسی ایران، تهران، قومس.
6. اعظمی، هادی، زرقانی، هادی، حمیدی، مسعود(1393)، بررسی ساختار فضای قدرت سیاسی در ایران باستان، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 10، شماره 33، صص 59-37 .
7. افضلی، رسول(1387)، جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 50، شماره 66، صص 35-52.
8. الطائی، علی (1378)، بحران هویت قومی در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات شادگان.
9. امیر احمدی، هوشنگ، پروین، منوچهر( 1381)، ایران پس از انقلاب، مترجم علی مرشدی زاده، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
10. بای، یارمحمد( 1388)، ژئوپلیتیک تاریخی ایران، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
11. بی‌من، ویلیام(1381)، زبان، منزلت و قدرت در ایران، مترجم رضا مقدم‌کیا، تهران، نشر نی.
12. پای، لوسین(1370)، فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی، مترجم مجید محمدی، نشریه نامه فرهنگ، سال دوم، پائیز و زمستان.
13. حافظ نیا، محمدرضا، احمدی پور، زهرا، قادری ، مصطفی(1389)، سیاست و فضا، مشهد، انتشارات پاپلی.
14. حافظ نیا، محمدرضا، الهویردی زاده، رضا (1388)، رابطه سیستم سیاسی بسیط با همبستگی ملی بررسی موردی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 1. صص 183-186.
15. حافظ نیا، محمدرضا ( 1381)، جغرافیای سیاسی ایران، تهران، انتشارات سمت.
16. حشمت زاده، محمدباقر، حاجی یوسفی، امیرمحمد، طالبی، محمدعلی(1396)، بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره 1، صص 24-1.
17. ربانی، علی، شایگان فرد، فرهاد(1389)، فرهنگ سیاسی ایران و مؤلفه‌هایش، فصلنامه سیاست، دوره40، شماره 4، صص 141-123.
18. زیباکلام، صادق ( 1378)، توهم توطئه، تهران، انتشارات خجسته.
19. زونیس، ماروین(1387)، روان‌شناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجم پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران، انتشارات چاپخش.
20. ستاری، سجاد( 1392)، چرخه‌های گذار در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال ششم، شماره 22، صص 22-1.
21. سردارآبادی، خلیل اله (1386)، دولت مطلقه مدرن و عدم شکل‌گیری توسعۀ سیاسی در ایران، مجموعه مقالات دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
22. سریع القلم، محمود (1389)، فرهنگ سیاسی ایران، تهران، انتشارات فرزان روز.
23. سریع القلم، محمود( 1375)، ماهیت تحقیق در علم سیاست و روابط بین‌الملل، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال دهم، شماره 108 – 107، صص 33-18.
24. سینایی، وحید، مظفری پور، زهرا (1392)، درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 1، صص116- 89
25. شریف، محمدرضا (1381)، انقلاب آرام، درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی ایران، تهران، انتشارات روزنه.
26. شیرودی، مرتضی( 1387)، تمرکز و توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره13، صص 83-49.
27. شکویی، حسین ( 1384)، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، تهران، انتشارات گیتاشناسی.
28. شعبانی، رضا (1390)، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات قومس.
29. شهابی، هوشنگ، لینز، خوان(1380)، نظام‌های سلطانی، مترجم منوچهر صبوری، تهران، نشر شیرازه.
30. صالحی امیری، سیدرضا(1385)، مدیریت منازعات قومی در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
31. عالم، عبدالرحمن (1383)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی.
32. علم، محمدرضا (1387)، سهم فرهنگ سیاسی ایران در ناپایداری احزاب، تهران، نیک فرجام.
33. عیسوی، چارلز(1362)، تاری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران ‌(ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار، ۱۱۲۱۵ - ۱۳۳۲ه‍.ق‌)، مترجم یعقوب آزند، تهران، انتشارات گستره.
34. فولر، گراهام(1380)، قبلۀ عالم ژئوپلیتیک ایران، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.
35. قالیباف، محمدباقر، پورموسوی، موسی، امیدی، مریم ( 1390)، درآمدهای نفتی و توزیع قدرت سیاسی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره 2، صص 70-37.
36. کاتوزیان، محمدعلی(1377)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، مترجم علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز.
37. گارثویت، جین رالف (1378)، تاریخ سیاسی ایران از هخامنشی تا امروز، مترجم غلامرضا بابایی، تهران، اختران دانش.
38. کاظمی، علی اصغر (1382)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران، تهران، نشر قومس.
39. کامروا، مهران ( 1388)، خاورمیانه معاصر، مترجم محمد باقر قالیباف و سید موسی پورموسوی، تهران، نشر قومس.
40. کامرون، جورج ( 1365 )، ایران در سپیده دم تاریخ، مترجم حسن انوشه، تهران، شرکت انتشارات علمی.
41. کاویانی راد، مراد(1392)، جغرافیای انتخابات، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
42. کاویانی راد، مراد( 1389)، ناحیه گرایی در ایران از منظر جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
43. کسرایی، محمدسالار(1389)، فرمانروایی توأمان، حکومت و مشروعیت در ایران باستان، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 2، صص208-189
44. کریمی پور، یداله (1381)، ایران و همسایگان منابع تنش و تهدید، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
45. کمالی، مسعود(1381)، جامه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، تهران، انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
46. لوسیانی، جیامکو ( 1386 )، نفت و اقتصاد سیاسی خاورمیانه، مترجم سید محسن علوی پور، مجموعه مقالات روابط بین الملل خاورمیانه، گردآوری لوئیس فاوست، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه.
47. مسعودنیا، حسین، مهدوی پور، آسیه ( 1389)، فرهنگ سیاسی قبیله ای و مشارکت سیاسی در استان ایلام، مجله رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره 26.
48. مصلی نژاد، عباس ( 1393)، سیاست گذاری ساختار قدرت در ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
49. مطیعی لنگرودی، سید حسن(1384)، جغرافیای اقتصادی ایران (صنایع)، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
50. موسوی شفاهی، مسعود، شاپوری، مهدی(1390)، ژئوپلیتیک پر خطر ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره54. صص 192-164.
51. میرترابی، سعید( 1387)، مسائل نفت ایران، تهران، نشر قومس.
52. میرحیدر، دره، ذکی، قربانعلی(1381)، بررسی نظام سیاسی ناحیه ای و امکان سنجی آن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 42، صص 64-49.
53. نظریان، اصغر(1393)، پویایی نظام شهری ایران، تهران، انتشارات مبتکران.
54. نقیب زاده، احمد(1390)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت.
55. Dalby, S. (2014), Imperialism, Domination, Culture the Continued Relevance of Critical Geopolitics, Geopolitics Journal, DOI: 10/1080/14650048.281.
56. Habermas, J. (2001), The Post National Constellation, Political Essays, Trans, by Max Pensky, London, NewYork, Polity Pub.
57. Lorimer, H. (2008), Cultural Geography Non- Representational Condition and Concerns Progress in Human Geography, DOI: 10.1177/0309132507086882.
58. Skacpol, T. (1996), Rentier State and Shite Islam in the Iranian Revolution, in Social Revolution in Modern world (eds), Cambridge Uni. Pub. ­
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lashgari Tafreshi E. An Inquiry into the Recognition of Spatial Contexts of Centralization Governance System Acceptability in Iran’s Political Culture in Recent Century . geores. 2018; 33 (1) :224-237
URL: http://georesearch.ir/article-1-309-fa.html

لشگری تفرشی⃰ احسان. جستاری در شناخت عوامل جغرافیایی مؤثر در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی تمرکزگرا در ایران در قرن معاصر. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (1) :224-237

URL: http://georesearch.ir/article-1-309-fa.htmlدوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102