زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 2 صفحات 90-107 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی پراکنده‌رویی شهری با استفاده از مدل های برنامه‌ریزی فضایی در مشهد
غزاله ربانی ابوالفضلی*1، دکتر سیروس شفقی2، دکتر محمدرحیم رهنما3
1- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران ، ghazaleh.rabbani@gmail.com
2- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران
3- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (722 مشاهده)
مقدمه: ایده مداخله انسانی ریشه در حس مسئولیت جامعه جهانی در حفاظت از جمعیت در معرض آسیب از خشونت‌های سیاسی دارد و این فرایند نشان‌دهنده اهمیت یافتن مسائل اساسی حقوق بشر در یک فرایند تاریخی است که امروزه به‌صورت یک متغیر جهانی شده نمود پیداکرده است. درواقع، به نظر می‌رسد که با پایان یافتن جنگ سرد و اهمیت یافتن مسائل نرم همچون حقوق بشر، مداخلات بشردوستانه در حمایت از اجتماع‌ها در مقابل دولت‌ها در کانون توجهات بین‌المللی قرارگرفته است و در این راستا، مداخلات متعددی در سطح جهان ازجمله عراق و غیره صورت گرفت. بنابراین، موقعیت ژئوپلیتیک کشورها در طول زمان و تحت‏ تأثیر عوامل مختلفی همچون مداخلات نظامی و جنگ‌ها، انقلاب‌ها، تحولات نظام بین‌المللی، نظام جهانی و تغییر در موازنه‌های قدرت همواره در حال تغییر و تحول است. به نظر می‌رسد که مداخلات بشردوستانه تا حدود زیادی متأثر از منافع ملی دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ درصحنه روابط بین‌الملل باشد. این مسئله در مداخله ایالات‌متحده آمریکا در عراق در 2003 به‌خوبی نمود پیداکرده است. به نظر می‌رسد که مداخله ایالات‌متحده آمریکا در عراق در 2003 نه به خاطر منافع بشردوستانه بلکه به خاطر منافع هژمونیک آمریکایی در نظام بین‌الملل و خاورمیانه بوده است.
اهداف: این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان مداخله ایالات‌متحده در عراق در 2003 و منافع هژمونیک آمریکایی و پیوند این منافع هژمونیک با اهداف بشردوستانه است.
مواد و روش‌ها: تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‎ها منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و منابع معتبر اینترنتی است. سؤال محوری این پژوهش بر این اساس است که چه ارتباطی بین مداخله ایالات‌متحده در عراق در 2003 با بهانه بشردوستانه و منافع ایالات‌متحده در عراق وجود دارد؟
نتیجه‌گیری: نتایج  پژوهش نشان می‌دهد که ایالات‌متحده با پیوند زدن مفاهیم مبارزه با تروریسم و تلاش برای گسترش لیبرال دموکراسی با مداخله بشردوستانه، به دنبال پیگیری منافع هژمونیک خویش در خاورمیانه و عراق بوده است.
 
واژه‌های کلیدی: مدل پراکنده‌رویی شهری، مدل اصلاح شده آنتروپی نسبی شانون، روش تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی، شاخص‌های زمین-آماری
متن کامل [PDF 1520 kb]   (311 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه ریزی شهری
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۶
فهرست منابع
1. Alsharif, A. A. A., & Pradhan, B. (2014). Urban sprawl analysis of Tripoli metropolitan city (Libya) using remote sensing data and multivariate logistic regression model. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 42(1), 149-163. [DOI:10.1007/s12524-013-0299-7]
2. Barnes, K. B., Morgan, J. M., Roberge, M. C., & Lowe, S. (2001). Sprawl development: Its patterns, consequences, and measurement. Towson University, Towson, 1-24.
3. Bhatta, B. (2009). Analysis of urban growth pattern using remote sensing and GIS: A case study of Kolkata, India. International Journal of Remote Sensing, 30(18), 4733-4746. [DOI:10.1080/01431160802651967]
4. Burton, E. (2000). The compact city: Just or just compact? A preliminary analysis. Urban Studies, 37(11), 1969-2006. [DOI:10.1080/00420980050162184]
5. Chatterjee, N. D., Chatterjee, S., & Khan, A. (2016). Spatial modeling of urban sprawl around Greater Bhubaneswar city, India. Modeling Earth Systems and Environment, 2(1), 14. [DOI:10.1007/s40808-015-0065-7]
6. Effat, H. A., & El Shobaky, M. A. (2015). Modeling and mapping of urban sprawl pattern in Cairo using multi-temporal landsat images, and Shannon's entropy. Advances in Remote Sensing, 4(04), 303-318. [DOI:10.4236/ars.2015.44025]
7. Epstein, J., Payne, K., & Kramer, E. (2002). Techniques for mapping suburban sprawl. Photogrammetric engineering and remote sensing, 68(9), 913-918.
8. Ewing, R. (1994). Characteristics, causes, and effects of sprawl: A literature review. Environment Urban, 21(2), 1-15.
9. Ewing, R. (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable? Journal of the American planning association, 63(1), 107-126. [DOI:10.1080/01944369708975728]
10. Fang, J., Shenghe, L., Hong, Y., & Qing, Z. (2007). Measuring urban sprawl in Beijing with geo-spatial indices. Journal of Geographical Sciences, 17(4), 469-478. [DOI:10.1007/s11442-007-0469-z]
11. Farnahad Consultant Engineers. (2009). Building and development comprehensive plan of Mashhad metropolitan: Ministry of Roads and Urban Development. Khorasan Razavi province of Iran. (Persian)
12. Galster, G., Hanson, R., Ratcliffe, M. R., Wolman, H., Coleman, S., & Freihage, J. (2001). Wrestling sprawl to the ground: defining and measuring an elusive concept. Housing policy debate, 12(4), 681-717. [DOI:10.1080/10511482.2001.9521426]
13. Gillham, O. (2002). The limitless city: A primer on the urban sprawl debate. Washington, D.C: Island Press.
14. Helbich, M., & Leitner, M. (2010). Postsuburban spatial evolution of Vienna's urban fringe: evidence from point process modeling. Urban Geography, 31(8), 1100-1117. Jat, M. K., Garg, P. K., & Khare, D. (2006). Assessment of urban growth pattern using spatial analysis techniques. Paper presented at the Indo-Australian Conference on Information Technology in Civil Engineering (IAC-ITCE). [DOI:10.2747/0272-3638.31.8.1100]
15. Ji, W., Ma, J., Twibell, R. W., & Underhill, K. (2006). Characterizing urban sprawl using multi-stage remote sensing images and landscape metrics. Computers, Environment and Urban Systems, 30(6), 861-879. [DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2005.09.002]
16. Joshi, H., Guhathakurta, S., Konjevod, G., Crittenden, J., & Li, K. (2006). Simulating the effect of light rail on urban growth in phoenix: An application of the UrbanSim modeling environment. Journal of Urban Technology, 13(2), 91-111. [DOI:10.1080/10630730600872096]
17. Malik, A., & Abdalla, R. (2017). Agent-based modelling for urban sprawl in the region of Waterloo, Ontario, Canada. Modeling Earth Systems and Environment, 3(1), 7. [DOI:10.1007/s40808-017-0271-6]
18. Mansouri Daneshvar, M. R. (2015). Climatic impacts on hydrogeochemical characteristics of mineralized springs: a case study of the Garab travertine zone in the northeast of Iran. Arabian Journal of Geosciences, 8(7), 4895-4906. [DOI:10.1007/s12517-014-1536-2]
19. Meteorological Center of Khorasan Razavi. (2017). Database of Mashhad Synoptic Station. (1976-2015). from www.razavimet.ir. (Persian)
20. Mohammady, S., & Delavar, M. R. (2016). Urban sprawl assessment and modeling using landsat images and GIS. Modeling Earth Systems and Environment, 2(3), 155. [DOI:10.1007/s40808-016-0209-4]
21. Pham, H. M., Yamaguchi, Y., & Bui, T. Q. (2011). A case study on the relation between city planning and urban growth using remote sensing and spatial metrics. Landscape and Urban Planning, 100(3), 223-230. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2010.12.009]
22. Poelmans, L., & Van Rompaey, A. (2009). Detecting and modelling spatial patterns of urban sprawl in highly fragmented areas: A case study in the Flanders–Brussels region. Landscape and Urban Planning, 93(1), 10-19. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2009.05.018]
23. Polidoro, M., de Lollo, J. A., & Barros, M. V. F. (2011). Environmental impacts of urban sprawl in Londrina, Paraná, Brazil. Journal of Urban and Environmental Engineering, 5(2), 73-83. [DOI:10.4090/juee.2011.v5n2.073083]
24. Rabbani, G., Shafaqi, S., & Rahnama, M. R. (2018). Urban sprawl modeling using statistical approach in Mashhad, northeastern Iran. Modeling Earth Systems and Environment, 4(1), 141-149. [DOI:10.1007/s40808-017-0404-y]
25. Rafiee, R., Mahiny, A. S., Khorasani, N., Darvishsefat, A. A., & Danekar, A. (2009). Simulating urban growth in Mashad city, Iran through the SLEUTH model (UGM). Cities, 26(1), 19-26. [DOI:10.1016/j.cities.2008.11.005]
26. Rahnama, M. R., & Abbaszadeh, G. R. (2008). A comparative study measuring dispersal and compactness in Sydney and Mashhad metropolitans. Geography and Regional Development, 3(6), 101-128. (Persian)
27. Rahnama, M. R., & Javan, J. (2011). Studies on urban landuse planning of Mashhad metropolitan: Jahad Daneshgahi Publication. (Persian)
28. Rui, Y. (2013). Urban growth modeling based on land-use changes and road network expansion. (Doctoral Thesis), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
29. Schneider, A., & Woodcock, C. E. (2008). Compact, dispersed, fragmented, extensive? A comparison of urban growth in twenty-five global cities using remotely sensed data, pattern metrics and census information. Urban Studies, 45(3), 659-692. [DOI:10.1177/0042098007087340]
30. Shahraki, S., Kazemzadeh, A., & Badami, S. (2014). Spatiotemporal analysis of the physical expansion of Mashhad City and monitoring of land use changes around. Geographical Urban Planning Research, 2(4), 483-499. (Persian)
31. Singh, B. (2014). Urban growth using shannon entropy, a case study of Rohtak city. International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS, 3(1), 544-552.
32. Statistical Centre of Iran. (2011). Macro results of statistical survey. from http://www.amar.org.ir. (Persian)
33. Tewolde, M. G., & Cabral, P. (2011). Urban sprawl analysis and modeling in Asmara, Eritrea. Remote Sensing, 3(10), 2148-2165. [DOI:10.3390/rs3102148]
34. Thomas, R. W. (1981). Information statistics in geography: Geo Abstr, Norwich.
35. Yu, X. J., & Ng, C. N. (2007). Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban–rural transects: A case study of Guangzhou, China. Landscape and urban planning, 79(1), 96-109. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2006.03.008]
36. Yuan, F., Sawaya, K. E., Loeffelholz, B. C., & Bauer, M. E. (2005). Land cover classification and change analysis of the Twin cities (Minnesota) metropolitan area by multitemporal landsat remote sensing. Remote sensing of Environment, 98(2-3), 317-328. [DOI:10.1016/j.rse.2005.08.006]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghazaleh R, Shafaghi S, Rahnama M R. Investigation of Urban Sprawl Using Spatial Planning Models in Mashhad. geores. 2018; 33 (2) :90-107
URL: http://georesearch.ir/article-1-294-fa.html

ربانی ابوالفضلی غزاله، شفقی سیروس، رهنما محمدرحیم. ارزیابی پراکنده‌رویی شهری با استفاده از مدل های برنامه‌ریزی فضایی در مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (2) :90-107

URL: http://georesearch.ir/article-1-294-fa.htmlدوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3897