[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 35، شماره 2 - ( 1399 ) ::
جلد 35 شماره 2 صفحات 187-177 برگشت به فهرست نسخه ها
پایش ژئومورفولوژیک نوسانات خط ساحلی بندر بوشهر
افشین ستوده پور1، عقیل مددی*2، صیاد اصغری سراسکانرود1
1- گروه جغرافیایی طبیعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل ،ایران
2- گروه جغرافیایی طبیعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل ،ایران ، a_madadi@uma.ac,ir
چکیده:   (1859 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات خط ساحلی شهرستان بوشهر و بررسی رسوبگذاری و فرسایش سواحل بوشهر با استفاده از سنجنده‌های TM،ETM+، OLI از سال 1976 تا 2018 میلادی است.
روش‌شناسی: روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه موردی استوار بوده که در آن علاوه بر تصاویر ماهواره­ای،نقشه­های زمین­شناسی و اطلاعات هواشناسی شهر بوشهر از مشاهدات میدانی نیز استفاده شد. پیش­پردازش، پردازش و بارزسازی تصاویر ماهواره­ای با استفاده از نرم افزار ENVI5.3 صورت گرفت. با استفاده از روش طبقه­بندی نظارت­شده و الگوریتم بیشترین شباهت، تصاویر طبقه­بندی شدند. آشکارسازی تغییرات و در نهایت تحلیل تغییرات خط ساحلی انجام شد. جهت شناسایی خصوصیات هیدرولیکی و هیدروفیزیکی محدوده مورد مطالعه از شاخص ضریب خمیدگی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بیشترین طول خط ساحلی در سال 2018 میلادی به طول 200کیلومتر و کمترین مقدار آن در سال 1976 به طول 122کیلومتر بوده است. طول خط ساحلی در تمامی دوره­های مطالعاتی افزایش نشان می­دهد. فعالیت‌های انسانی بیشترین نقش را در تغییر خط ساحلی داشته است. برخی سازه­ها و تاسیسات باعث ایجاد عدم تعادل در فرسایش و رسوبگذاری شده که این عامل باعث شده در این قسمت از سواحل کانالها و مصب بیشتر خورها دچار جابجایی و تغییر در عرض و پهنا شوند. جهت تحلیل کمی تغییرات خط ساحلی از شاخص ضریب خمیدگی برای مقایسه سال‌های مورد مطالعه استفاده شد.
نتیجه‌گیری: تحقیقات نشان داد بیشتر تغییرات به‌صورت پسروی خط ساحل بوده است. افزایش تعداد قوس­ها در بازه بیشتر از 2(ضریب خمیدگی) در سال‌های 1986 و 2001 و 2018 حاکی از وجود ناتعادلی دارد که علاوه بر اثرگذاری عوامل طبیعی، بیشترین تأثیر را فعالیت‌های انسانی داشته است. نتایج نشان داد با توجه به شیب کم و دخالت‌های انسانی، افزایش سطح تراز آب می‌تواند باعث بروز چالش­های جدی و تهدیدات زیست محیطی مختلفی گردد.
 
واژه‌های کلیدی: بندر بوشهر، تغییرات خط ساحلی، سنجش از دور، ضریب خمیدگی
متن کامل [PDF 1278 kb]   (794 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: 1398/11/2 | پذیرش: 1399/2/18 | انتشار: 1399/3/2
چکیده گسترده انگلیسی [HTML 20 KB]  (13 دریافت)
فهرست منابع
1. Ahmadi M, Ramesht MH, Derafshi K (2015). Detection of shoreline changes using remote sensing and GIS techniques, case study: Coast port city Dayer, Persian Gulf. Geography and Environmental Planning. 25(3):63-74. [Persian]
2. Akbarinasab M, Safarrad T, Akbarzadeh M (2017). Detection of coastline using satellite image-rocePssing technique Quarterly Journal of Environmental Erosion Research. 7(4):58-81. [Persian]
3. Alavipanah K (2018). Application of remote sensing in the earth sciences (soil). 2nd ed. Tehran: University of Tehran press. [Persian]
4. Alavipanah K (2015). The principles of modern remote sensing and interpretation of satellite images and aerial photographs. 3rd ed. Tehran: University of Tehran press. [Persian]
5. Allesheikh A, Mohamadi A, Ghorbanali A (2004). Monitoring coast line of uremia lake using remote sensing. Geographical Science. 4(4):9-25. [Persian]
6. Bird E (2016). Coastal Geomorphology. 2nd ed. New Jersey: WILEY Publiction.
7. Chander G, Markham B, Helder D (2009). Summary of current radiometric calibration coefficients for landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI Sensors. Remote Sensing of Environment. 113(5):893-903. [DOI:10.1016/j.rse.2009.01.007]
8. Derafshi K, Sadogh SH (2014). Assessment of coastal vulnerability to rising seawater in Babolsar. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards. 1(3):1-12. [Persian]
9. Ebadati N, Razavian F, Khoshmanesh B (2019). Investigating the trend of coastline changes in the port of Asalouyeh to Bandar Deir using RS and GIS techniques. Ecohydrology. 5(2):653-662. [Persian]
10. Hashemi N, Akbarinasab M, Safarrad T (2018). The detection of the plume of the Arvand River using satellate images. Journal of hydrogeomorphology. 4(13):147-164. [Persian]
11. Jawak S.D, Kulkarni K, Luis AJ (2015). A review on extraction of lakes from remotely sensed optical satellite data with a special focus on Cryospheric lakes. Advances in Remote Sensing. 4(3):196-213. [DOI:10.4236/ars.2015.43016]
12. Jiang C, Shaw k, Upperman C, Blythe D, Mitchell C, Murtugudde R, Sapkota A, et al (2015). Climate change, extreme events and increased risk of salmonellosis in Maryland, USA: Evidence for coastal vulnerability. Environment International. 83:58-62. [DOI:10.1016/j.envint.2015.06.006] [PMID] [PMCID]
13. Jupp D (1988). Background and extensions to depth of penetration (DOP) mapping in shallow coastal waters. Proceedings of the Symposium on Remote Sensing of the Coastal Zone, International Symposium. 1988: Day, Month: Australia, Gold Coast.
14. Kakroodi A A, Kroonenberg S B, Goorabi A, Yamani M (2014). Shoreline response to rapid 20th century sea-level change along the Iranian Caspian coast. Journal of Coastal Research. 30(6):1243-1250. [DOI:10.2112/JCOASTRES-D-12-00173.1]
15. Kumar L, Ghosh MK (2012). Land cover change detection of Hatiya Island, Bangladesh, using remote sensing techniques. Journal of Applied Remote Sensing. 6(1):063608. [DOI:10.1117/1.JRS.6.063608]
16. Mobasheri M (2014). Principles of physics in remote sensing and satellate technology. Tehran: Khaje Nasir University of Technology Publishers. [Persian].
17. Naemi A, Ghohroudi tali, M, Servati, M (2010). Monitoring changes in the coastline and geomorphological landforms of the Persian Gulf using remote sensing techniques and geographic information systems (Case study: Assaluyeh coastal region). EGU General Assembly. [Persian]
18. Negahban S, Rostami D, Ganjaeyan H (2017). Monitor shoreline changes using remote sensing in coastal areas of Oman from the Chabahar to port Tang. Quantitative Geomorphological Research. 5(1):27-42. [Persian]
19. Negahban S, Bagheri K, Heydari S, Gharosi, L (2018). Survey and monitoring shoreline changes Oman Sea in Jask area. Quantitative Geomorphological Research. 6(1):119- 136. [Persian]
20. Rasuly A, Naghdifar R, Rasoli M (2010). Monitoring of Caspian sea coastline changes using object- oriented techniques. Procedia Environmental Science. 2:416-426. [DOI:10.1016/j.proenv.2010.10.046]
21. Razmi M, Asgari MH, Dadolahi-Sohrab A, Nazemossadat MJ, Khazaei H (2017). Assessing changes shoreline in Dayyer city using the Landsat satellite data, sensor TM and OLI 1991 and 2014 years. Journal of Marine Science and Technology. 16(4):1-12. [Persian]
22. Razmi M, Asgari MH, Dadolahi-Sohrab A, Nazemossadat MJ, Khazaei H (2017). Evaluation of the optimum index and MNDWI in examining coastline changes in the northern Persian Gulf (Case study: Dayyer). RS & GIS for Natural Resources. 8(1):52-65. [Persian]
23. Chethnamilselvan S, Kakara RS, Rajan B (2013). Assessment of shoreline change along Karantaka coast, India using GIS & remote sensing techniques. Indian Journal of Marine Scinces. 43(7).
24. Servati MR, Mansouri R, Ghahroodi M, Naeimi A (2017). The assessment of coastline changes in the south east coasts of the Caspian Sea during 1987-2015. Quantitative Geomorphological Research. 6(2):15-28. [Persian]
25. Shakor A, Ejtemaee B, Porbar, Z (2019). Sustainable coastal zoning using fuzzy method (case study: Qeshm Island). Journal of Regional Planning. 9(35):85-94.
26. Shayan S, Zare G, Yamani M, Sharifinia M, Soltanpor M (2016). Analyses of the land morpho dynamic effects on the formation and expanding of mond delta (Bushehr Province). Journal of Natural Geography. 8(27):39-56. [Persian]
27. Sotoudeh pour A, Madadi A, Asghari S (2019). Comparing of water extraction indexes using landsat 8 and sentinel A2 images case study: Boushehr Shoreline. Journal of Marine Science Technology. in Press [Persian]
28. Tamassoki E, Amiri H, Soleymani Z (2016). Monitoring of shoreline changes using remote sensing (case study: coastal city of Bandar Abbas). Earth and Environmental Science 20:012023. [DOI:10.1088/1755-1315/20/1/012023]
29. Wilson PA (1997). Rule-based classification of water in landsat MSS image using the Variance filter. Photogrammetry and Remote Sensing. 63(5):485-491.
30. Zarghami M (2011). Effective watershed management; case study of Urmia lake Iran. Journal Lake and Reservior Management. 27(1):87-94. [DOI:10.1080/07438141.2010.541327]
31. Zhu X (2001). Remote sensing monitoring of coastline change in Pearl River estuary. Paper Presented at 22ndAsian Conference on Remote Sensing. 2001, 5-9 Novmber: Singapore. pp. 1-5.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sotoudehpour A, Madadi A, Asghari Saraskanrood S. Geomorphological Monitoring of Bushehr Port Coastline. GeoRes. 2020; 35 (2) :177-187
URL: http://georesearch.ir/article-1-839-fa.html

ستوده پور افشین، مددی عقیل، اصغری سراسکانرود صیاد. پایش ژئومورفولوژیک نوسانات خط ساحلی بندر بوشهر. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1399; 35 (2) :187-177

URL: http://georesearch.ir/article-1-839-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 35، شماره 2 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4414