Persian
دوره 35، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 35 شماره 1 صفحات 62-55 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML


History

How to cite this article
Houshmand M, Saeede Zarabadi Z S, Majedi H, Nouri S A. Providing a Conceptual Model of the Underground Space as an Urban Development Catalyst Using the Grounded Theory. GeoRes 2020; 35 (1) :55-62
URL: http://georesearch.ir/article-1-774-fa.html
هوشمند مرجانه، سعیده زرآبادی زهراسادات، ماجدی حمید، نوری سیدعلی. ارایه مدل مفهومی از مولفه‌های فضای زیرسطحی به‌عنوان محرک توسعه شهر با استفاده از نظریه داده‌بنیاد. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 35 (1) :55-62

URL: http://georesearch.ir/article-1-774-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- گروه شهرسازی، دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران
2- گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- گروه شهرسازی، دانشکده عمران ،معماری و هنر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- PhD گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
* نشانی نویسنده مسئول: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه آزاد اسلامی - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان ابن سینا - بلوک C - طبقه ۴ شرقی
چکیده   (3633 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: شهرها در گذر زمان با مشکلات طبیعی و مصنوع عدیده‌ای همچون کمبود فضاهای سبز و باز، تراکم بالا و کمبود فضاهای تفریحی مواجه می‌شوند که در برخی موارد استفاده منطقی و بهینه از فضاهای زیرسطحی می‌تواند راهگشا باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه مدل مفهومی از مولفه‌های سازنده فضای زیرسطحی به‌عنوان محرک توسعه بود.
روش‌شناسی: این پژوهش کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد در سال 1398 انجام شد. جهت تحلیل مطالعات اسنادی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا و جمع‌آوری اطلاعات مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق و باز استفاده شد. 35 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر و اساتید دانشگاه در رشته شهرسازی با روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌های کیفی و کدگذاری از نرم‌افزار Nvivo استفاده شد.
یافته‌ها: پس از مطالعه اسناد و مصاحبه با متخصصین و تحلیل کیفی داده‌ها با توجه به تعداد ارجاعات (237 ارجاع)، 29 کد اولیه سازنده فضای زیرسطحی به عنوان محرک توسعه شهری استخراج گردید. این کدهای اولیه در 5 کد محوری ادراکی، بصری، ریخت‌شناسی، خدماتی و عملکردی و 3 مؤلفه فعالیت، کالبد و تصورات به عنوان مولفه‌های اصلی سازنده فضای زیرسطحی به‌عنوان محرک توسعه شهری طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: مولفه فعالیت در فضای زیرسطحی و تصورات شهروندان از این فضاها منجر به انتظار خدماتی همچون امنیت و ایمنی می‌شود. مولفه تصور و ادراکات شهروند منجر به شناسایی آیتم‌هایی نظیر تناسب، مقیاس انسانی، آسایش و غیره در فضاهای زیرسطحی شهری می‌گردد. برهم‌کنش فعالیت و کالبد شامل دو فاکتور مهم کاربری و حمل و نقل است و مواردی همچون اختلاط کاربری‌ها و سلسله مراتب دسترسی منجر به ارتقای عملکرد فضای زیرسطحی به‌عنوان محرک توسعه شهری است.

واژه‌های کلیدی:

فهرست منابع
1. Admiraal H, Cornaro A (2019) Future cities, resilient cities - The role of underground space in achieving urban resilience. Underground Space. in press. [DOI:10.1016/j.undsp.2019.02.001]
2. Broere W (2016). Urban underground space: solving the problems of today's cities. Tunneling and Underground Space Technology. 55:245-248. [DOI:10.1016/j.tust.2015.11.012]
3. Cui J, Allan A, Taylor MA, Lin D (2013). Underground pedestrian systems development in cities: Influencing factors and implications. Tunneling and Underground Space Technology. 35:152-160. [DOI:10.1016/j.tust.2012.12.009]
4. Carmody RJ (1993). Underground space design. 1st ed. New York: Wiley.
5. Doucet B (2007). Flagship regeneration: Panacea or urban problem. Paper presented at the EURA Conference the Vital City. 2007, 12-14 September: Glasgow, Scotland.
6. Hunt D V L, Makana LO, Jefferson I, Rogers CDF (2016). Liveable cities and urban underground space. Tunneling and Underground Space Technology. 55:8-20. [DOI:10.1016/j.tust.2015.11.015]
7. Kongsombat P (2012). Study on urban catalyst for sustainable urban development, case study of IMS/Solaria Plaza and Hotel II Palazzo [dissertation]. Japan: Kyushu University.
8. Molyneaux N, Riccardo S, Bierlaire M (2018). Two management strategies for improving passenger transfer experience in train stations. 18th Swiss Transport Research Conference. 2018, 16-18 May: Monte Verità, Ascona, Switzerland.
9. Molaei A (2013) Explain the relationship between underground transportation and sustainable urban development. Third International Conference on Environmental Planning and Management. 2013, December: Tehran.
10. Molaei A (2015). Urban subsurface spaces development: Studying the basics. Iranian and World records of Urban Subsurface Spaces in urban design approach. Tehran: Armahnshahr Publication.
11. Molaei A (2019). Urban underground space, new strategy in urban development. Urban Structure and Function Studies. 6(18):57-86.
12. Pourjafar A, Ranjbar E, Khorrami A (2017). Explaining the new model of urban design qualities of underground urban spaces. Naqshejahan. 7(3):79-97.
13. Penga J, Penga F, Yabukib N, Fukudab T (2019). Factors in the development of urban underground space surrounding metro stations: A case study of Osaka, Japan. Tunneling and Underground Space Technology. 91. [DOI:10.1016/j.tust.2019.103009]
14. Robert P, Sykes H (2000). Urban Regeneration: A Handbook. California: SAGE Publications.
15. Tarafdar Z (2014). Recognizing the role of urban development stimulus projects in urban reconstruction of historically valuable textures case study: Shiraz Region 2 [dissertation]. Shiraz: Shiraz University

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول