[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 34، شماره 4 - ( 1398 ) ::
جلد 34 شماره 4 صفحات 517-526 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل کنترل و مهار محیط قدرترانی فرآیند برنامه‌ریزی شهری بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد مطالعه موردی؛ کلان‌شهر مشهد
احمد افسری*1، سیدمسلم سیدالحسینی2، مریم دانشور2، عمید الاسلام ثقه الاسلامی2
1- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران ، ahmad.afsari@gmail.com
2- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (1339 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: فقدان خوانش مفاهیمی همچون قدرت صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره شهرها وارد کرده است. در کشور ایران، به دلیل حاکمیت دیدگاه سنتی برنامه‌ریزی، به این مفهوم توجه چندانی نشده است. محیط قدرترانی شهری با انحراف از فرآیند مورد انتظار علاوه بر اینکه قدرتمندان را بر مباحث شهری مسلط کرده، جامعه محلی را با کمترین اثرگذاری به حاشیه رانده و  ساختار کالبدی شهر را تحت تأثیر خود قرار داده است. این مطالعه تلاش می‌کند در کلان‌شهر مشهد با بررسی محیط قدرترانی حاکم بر فرآیند برنامه‌ریزی (اعم از تهیه، تصویب و اجرا) طرح‌های توسعه شهری، در راستای کنترل و مهار آن ابعاد ناشناخته حاکم را تا حد امکان کشف، و با درک فرآیندهای مذکور مدلی مناسب ارائه دهد.
روش­‌شناسی: این مقاله بر مبنای روش نظریه‌ی داده بنیاد، به بررسی ابعاد مختلف مدل کنترل و مهار محیط قدرت رانی برنامه ریزی شهری،از طریق سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی می پردازد.
یافته‌ها: پس از تبیین مفهوم کنترل و مهار محیط قدرت‌رانی، نتیجه‌ی حاصل از مجموع 20 مصاحبه انجام‌گرفته تعداد 84  شناسه،  27 مفهوم و 5 مقوله حاصل گردید.
نتیجه‌گیری:  مدل کنترل و مهار محیط قدرت‌رانی با بیان 5 مقوله در ابعاد عوامل بازدارنده، عوامل زمینه‌ساز، شرایط مداخله‌گر الزامات اجرایی و پیامدها و در‌نهایت به‌صورت چارچوبی مفهومی و استراتژیک ارایه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: قدرت، فرآیند برنامه‌ریزی، نظریه داده بنیاد، مشهد
متن کامل [PDF 806 kb]   (513 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1398/4/13 | پذیرش: 1398/6/20 | انتشار: 1398/12/6
فهرست منابع
1. Afsari A, Seyed Al-Hosseini SM, Daneshvar M, Seghatoleslami A (2019). Evaluating and measuring the rate of access to public services using fuzzy model case study: Mashhad metropolis. Journal of Geographical Researches. 34(1):51-61. [Persian] [DOI:10.29252/geores.34.1.51]
2. Allmendinger P, Gunder M (2005). Applying lacanian insight and a dash of derridean deconstruction to planning's 'dark side'. Planning Theory. 4(1):87-112. [DOI:10.1177/1473095205051444]
3. Bryman A (2011). Quantity and quality in social research. Aghabigpouri H, translator. Tehran: Sociologists Publications. [Persian]
4. Castells M (2009). Communication power. New York:Oxford University Press.
5. Chen X, Sun J (2006). Sociological perspectives on urban China: From familiar territories to complex terrains. China Information. 20(3):519-551. [DOI:10.1177/0920203X06070041]
6. Corbin JM, Strauss AL (2008). Basics of qualitative research:Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage. [DOI:10.4135/9781452230153]
7. Creswell JW (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. 3rd ed. Thousand Oaks, CA :Sage.
8. Delavar A (2010). Qualitative Methodology. Rahbord Journal. 19(54): 307-329
9. Fainstein S S (2005). Planning theory and the city. Journal of Planning Education and Research. 25(2):121-130. [DOI:10.1080/14649350500185233]
10. Flyvbjerg B (2002). Bringing power to planning research: One researcher's praxis story. Journal of Planning Education and Research. 21(4):353-366. [DOI:10.1177/0739456X0202100401]
11. Forester J (2013). On the theory and practice of critical pragmatism: Deliberative practice and creative negotiations. Planning theory. 12(1):5-22. [DOI:10.1177/1473095212448750]
12. Fox-Rogers L, Murphy E (2014). Informal strategies of power in the local planning system. Planning Theory. 13(3):244-268. [DOI:10.1177/1473095213492512]
13. Harvey D (1996). Social Justice and the City. Haeri M, Hesamiyan F, Monadizade B, translator. Tehran: Sherkate Pardazesh-e Barnamerizi Shahri Publications. [Persian]
14. Hillier J (2010). Shadows of power: An allegory of prudence in land-use planning. Pauladi K, translator. Tehran: Iran Consulting Engineers Society Publications. [Persian]
15. M (2016). A game theory approach to the analysis of urban power games: Analysis of construction building processes in Tehran metropolis. HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI. 21(1):91-100. [Persian]
16. Kamete AY (2012). Interrogating planning's power in an African city: Time for reorientation? Planning Theory. 11(1):66-88. [DOI:10.1177/1473095211419116]
17. Kong L (2008). In The sage companion to the city. In: Hall T, Hubbard P, Short R, editors. Power and Prestige. London: Sage. 13-27. [DOI:10.4135/9781446211694.n2]
18. Lashgari E, Rezaei M, Kaviyanpoor G (2017). Theoretical explanation of functions of political power in urban space. Journal of Geographical Research. 32(2):52-66. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.geores.32.2.52]
19. Kazemian G, Jalili J (2015). Key stakeholders power analysis of policy making process in Tehran's strategic structural (Comprehensive) plan (1999-2011). Journal of Architecure and Urban Planning. 8(15):139-158. [Persian]
20. Lefebvre H (2001). Comments on a new state form. Antipode. 33(5):769-782. [DOI:10.1111/1467-8330.00216]
21. Lennon M, Fox-Rogers L (2017). Morality, power and the planning subject. Planning Theory. 16(4):364-383. [DOI:10.1177/1473095216648185]
22. McGuirk PM (2000). Power and policy networks in urban governance: Local government and property-led regeneration in Dublin. Urban Studies. 37(4):651-672. [DOI:10.1080/00420980050003955]
23. Moulaert F, Cabaret K (2006). Planning, networks and power relations: Is democratic planning under capitalism possible?. Planning Theory. 5(1):51-70. [DOI:10.1177/1473095206061021]
24. Navabakhsh M, Karimi F (2009). Analysis of the concept of power in Michel Foucault's theorie. Quarterly of Political Studies. 1(3):49-64. [Persian]
25. Ashraf Nazari A (2005). Power analysis from the perspective of Štefan Lux: Power from a pluralist, reformist, and radical look. Rahbord Journal. 36:383-392. [Persian]
26. Ozer A (2007). The government in the history of Western thought. Bagheri A, translator. Tehran: Farzan Publishing. [Persian]
27. Pacione M (2013). Urban geography: A global perspective. 3 rd ed. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203023525]
28. Parker S (2010). Cities, politics & power. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203018286]
29. Richardson T, Jensen OB (2003). Linking discourse and space: Towards a cultural sociology of space in analysing spatial policy discourses. Urban Studies. 40(1):7-22. [DOI:10.1080/00420980220080131]
30. Schmidt-Thomé K, Mäntysalo R (2014). Interplay of power and learning in planning processes: A dynamic view. Planning Theory. 13(2):115-135. [DOI:10.1177/1473095213490302]
31. Tavakolinia J, Shams Pouya MK (2016). An analysis to the evolution of power and sovereignty with an emphasis on the issues of urban power. International Journal of Geographical Society of Iran. 14(50):73-92. [Persian]
32. Warf B (1991). Power, politics, and locality. Urban Geography.12(6):563-569. [DOI:10.2747/0272-3638.12.6.563]
33. Yusefi A, Varshoei S (2011). Social inequality in Mashhad urban space: An estimation of education and income inequality in Urban Spaces. Journal of Iranian Social Studies. 4(4):152-184. [Persian]
34. Zamiran M (2002). Michel foucault: Knowledge and power 6th ed. Tehran: Hermes Publications. [Persian]
35. ng of component in the traditional Iranian market, case study: Comparative comparison of Kashan traditional market and safavid commercial complex of Kashan. Urban Management Quarterly. 14(40):159-176. [Persian]
36. Ahmadi F, Aghalatifi A, Afshar A (2014). Factors influencing a sense of belonging in the regeneration of noghan neighborhood in the residential fabric near the Imam Reza Shrine. Journal of the Urban Development and Organization Haft Shahr. 4(47-48):70-84. [Persian]
37. Arbab P, Azizi MM, Zebardast ES (2016). Explanation of the key criteria of the process of Place-Identity formation in new urban development. Fine Arts Journal. 20(4):5-20. [Persian]
38. Low S, Altman I (1992). Place attachment. In: Altman I, Low SM, editors. Place Attachment. human behavior and environment (advances in theory and research), (Vol 12). Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4_1 [DOI:10.1007/978-1-4684-8753-4_8]
39. Canter D (1977). The psychology of place (Vol 1). 1st ed. London: The Architectural Press Ltd.
40. Droseltis O, Vignoles V (2010). Towards an integrative model of place identification: Dimensionality and predictors of intrapersonal-level place preferences. Journal of Environmental Psychology. 30(1):23-34. [DOI:10.1016/j.jenvp.2009.05.006]
41. Falahat MS (2006). Concept of sense of place and its constituent factors. Fine Arts Journal. 1(26):57-66. [Persian]
42. Giddens A (1991). Modernity and self - Identity: Self and society in the late modern age (Vol 1). 1st ed. Stanford: Stanford University Press.
43. Gustafson P (2001). Meaning of place: Very day experience and theorethical conceptualization. Journal of Environmental Psychology. 21(1):5-16 [DOI:10.1006/jevp.2000.0185]
44. Habibi D, Habibi D, Kasalaei A, Gorjipoor F, Tavakoli M (2018). Explaining the sense of belonging to place and identity in urban spaces with an emphasis on traditional markets. Architecture. 1(3):1-8. [Persian]
45. Habibi H (2014). Tabriz Grand Bazaar. 1st ed. Tehran: Bonyad
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

afsari A, Seyed Al-Hosseini S M, daneshvar M, Seghatoleslami A. Designing a Model for Controlling and Handling the Power Exercising Environment for Urban Planning Process Based on Grounded Theory; a Case Study of Mashhad Metropolis. GeoRes. 2019; 34 (4) :517-526
URL: http://georesearch.ir/article-1-763-fa.html

افسری احمد، سیدالحسینی سیدمسلم، دانشور مریم، ثقه الاسلامی عمید الاسلام. طراحی مدل کنترل و مهار محیط قدرترانی فرآیند برنامه‌ریزی شهری بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد مطالعه موردی؛ کلان‌شهر مشهد. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 34 (4) :517-526

URL: http://georesearch.ir/article-1-763-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 34، شماره 4 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4331