Persian
دوره 31، شماره 1 - ( 1395 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 84-67 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML

History

How to cite this article
Saghaei M, Sadeghi Z, Tofigh S. An Investigation on Finding Appropriate Places for Building Public Parking to Decrease City Traffic (Case Study: Central Area of Isfahan). GeoRes 2016; 31 (1) :67-84
URL: http://georesearch.ir/article-1-73-fa.html
سقایی محسن، صادقی زهره، توفیق شیرین. بررسی محدوده‌های مناسب احداث پارکینگ در راستای کاهش ترافیک شهری مورد مطالعه: مناطق 1و3 شهر اصفهان. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1395; 31 (1) :67-84

URL: http://georesearch.ir/article-1-73-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
1- گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور مرکز وزوان،اصفهان،ایران
چکیده   (4353 مشاهده)

ترافیک سنگین شهری یکی از مشکلات زندگی شهری جدید و ماشینی شدن جوامع بشری است. با افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها از یک طرف و افزایش خودروها ازطرف دیگر به منظور کاهش ترافیک در شهر، احداث پارکینگهای عمومی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر، می‌تواند مدنظر قرار گیرد. احداث پارکینگ در مناطق 1و 3 شهر اصفهان به وسعت 1962 هکتار که دارای 188005 نفر جمعیت می‌باشد، با روش‌های علمی و به طور صحیح و اصولی می‌تواند در روان تر شدن ترافیک شهری و استفاده بهینه از عرض معابر بسیار مفید باشد. در این مقاله پس از بررسی وضعیت شبکه معابر و پار کینگ‌های موجود در مناطق 1و 3 واقع در مرکز شهر اصفهان و مطالعه ظرفیت پارکینگ‌های موجود در آن‌ها با توجه به حجم تقاضا، با کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از ترسیم پلیگون‌های تیسن و روش بافرینگ نقاط مناسب جهت توسعه پارکینگ‌های عمومی مکان یابی شده اند، نتیجه این تحقیق مشخص می‌کند که پارکینگ‌ها در محدوده مرکزی شهر اصفهان دارای توزیع مناسبی نیستند.

واژه‌های کلیدی:

فهرست منابع
1. احمدی، سیده زهره. (1386)،"بررسی مسایل و مشکلات مدیریت پارکینگ‌ها و تاثیر آن بر ترافیک شهر مشهد"، مجله پژوهشی- فرهنگی اندیشه سازان پویای سعادت. سال اول شماره ی4.
2. آیین نامه طراحی راه‌های شهری، (1375)، ٬ وزرات مسکن و شهرسازی٬ معاونت شهرسازی و معماری٬ تهران.
3. بهبهانی، حمید. (1374)، مهندسی ترافیک تئوری و کاربرد، سازمان حمل و نقل و ترافیک، تهران.
4. بهبهانی، حمید. پیمان، حامد. (1379)، راهنمای طرح خیابان‌های شهری، چاپ اول، انتشارات ارکان اصفهان.
5. جوتین خیستی، سی و کنت لال، بی، (1390)، مهندسی ترابری و ترافیک (جلداول –ترابری)، مترجم دکتر محمود صفار زاده،تهران دانشگاه تربیت مدرس،مرکز نشر آثار علمی.
6. حافظ نیا، محمد رضا. (1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران:انتشارات سمت.
7. حسینی لقب، غلامحسین. مختاری ملک آبادی، رضا. گندمکار، امیر. (1391)، تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت کاربری پارکینگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 13.
8. ذکراللهی، محمد. (1380)، روش شناسی مکانیابی و قیمت‌گذاری توقفگاههای تجمعی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده عمران، راهنما:محمود احمدی نژاد،دانشگاه علم وصنعت ایران.
9. رشیدی فرد، نعمت اله. کرامتی اصل، رحمت اله. فرخی، احسان. (1391)، مکانیابی پارکینگ شهر دهدشت با استفاده از GIS مدل تحلیل شبکه(AHP)، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک، شهرداری، سازمان حمل و نقل و ترافیک، تهران.
10. شاهی، جلیل. (1376)، مهندسی ترافیک، انتشارات دانشگاه تهران.
11. شهرداری قزوین، (1388)، " پارکینگ"، نسخه الکترونیکی هفته نامه آموزشی و اطلاع رسانی پیام شهر.
12. فرح زاد، محمد. دانش، جابر. (1390)، نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی در گره‌های شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، شهرداری کرمان.
13. قریب، فریدون. (1376)، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
14. قنبری، حکیمه. (1387)، " توزیع و کارکرد بهینه پارکینگ‌های عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تاکید بر مکانیابی آن‌ها با استفاده از GIS"، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
15. کرست. آنتونی٬ اسمیت. ماری٬ بویان. سام، (1372)، ٬ سازۀ پارکینگ‌های طبقاتی(برنامه ریزی٬ طراحی٬ ساخت٬ نگهداری و مرمت) ٬ ترجمۀ سعید شهیدی و نوشین افتخار زاده و حمید مستوفی٬ تهران.
16. گلستان نژاد، ابوالقاسم. (1392)، آمارنامه شهر اصفهان- 1391، شهرداری اصفهان، معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فن آوری اطلاعات، مدیریت برنامه ریزی و بودجه، اداره آمار و تحلیل اطلاعات، چاپ اول.
17. مختاری ملک آبادی، رضا. (1388)، تحلیلی بربرنامه‌ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان بااستفاده از مدل‌های کاربردی برنامه‌ریزی منطقه ای،مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره سوم، زمستان 1388
18. نایب آقا، محمد. (1369)، راه و مهندسی ترافیک، تهران
19. وزارت مسکن و شهرسازی، (1375)،‌ آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری، جلد10، تهران.
20. ­ Werren, Hugo, (1986), Zur rechtlichen Analyze parkplatzb enutzung, schuthess polygraphischer, verlag, zurich.
21. ­ Xu, Z, (1999),” Urban Environment Planing”, Wuhan Technical University of Surveying and Mapping Press (in Chinese).
22. ­ Douglas, Poul, (1984), the theory of Wages,Macmillan, New York.
23. ­ Eastman, J. R ET all, (1993), GIS and Decision Making. 1st edition, UNITAR.
24. ­ Malczewski, Jack, (1999), GIS and MultiCriteria Decision Analysis,1st edition,John Wiley&Sons INC.
25. ­ Rodier C. J, Shaheen, S. A, (2010), Transit-basedsmart parking: An evaluation of the San Francisco Bay area field test.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول