[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 104-89 برگشت به فهرست نسخه ها
پهنه بندی زمین لرزه های رخ داده در استان فارس طی سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه آن با دیگریافته های پژوهشی
سیاوش شایان*1، غلامرضا زارع2
1- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا ، shayan@modares.ac.ir
2- دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا
چکیده:   (2874 مشاهده)
هدف از این پژوهش پهنه بندی لرزه خیزی استان فارس بر اساس تحلیل آماری زمین لرزه های ثبت شده در فاصله زمانی 110 سال از سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه نتایج آن با پهنه بندی های انجام شده، جهت آزمون کارآیی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و بهره گیری از داده های لرزه ای دراز مدت است. بدین منظور از داده های لرزه ای بر گرفته از سایت USGS و نقشه های زمین شناسی جهت مشخص کردن خطوط گسلی استفاده و یافته ها مورد تحلیل قرار گرفته است، برای انجام تحلیل ها از نرم افزارهای اکسل و Arc GIS استفاده شده و نتایج نشان می دهد که در طی دوره مورد نظر 1636 زمین لرزه در محدوده مورد مطالعه رخ داده که بزرگای آنها بین 2.5 تا 6.9 ریشتر است. حدود 70 درصد از زمین لرزه ها بزرگایی کمتر از 4.5 داشته، بیشترین و کمترین تعداد زمین لرزه های رخ داده به ترتیب مربوط به شهرستان های لار و ارسنجان می باشد. پهنه بندی خطر لرزه ای بر اساس بزرگا نشان می دهد که 60 درصد از مساحت استان فارس و همچنین شهر شیراز در محدوده با خطر نسبی بالا قرار دارند. مقایسه پهنه بندی حاصل با کارهای مشابه قبلی نشان داد که در پهنه بندی حاضر، پهنه با خطر نسبی کم، مساحت بیشتری از استان را در بر گرفته است، در حالی که در کارهای قبلی پهنه با خطر کم اصلا یا وجود نداشت یا محدوده ی کمی را به خود اختصاص داده بود. بر اساس پهنه بندی حاضر بیشتر مراکز پر جمعیت (همچون شیراز، لار) و نیمه غربی استان فارس در محدوده با خطر نسبی زیاد بوده، در حالی که در کارهای قبلی نیمه شرقی نیز جزء محدوده پر خطر محسوب شده بود. همچنین پهنه بندی حاضر نسبت به کارهای مشابه قبلی از دقت بیشتری برخوردار است
واژه‌های کلیدی: زمین لرزه، استان فارس، نقشه لرزه ای، پهنه بندی خطر زمین لرزه
متن کامل [PDF 435 kb]   (7902 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/1/30 | پذیرش: 1397/1/30 | انتشار: 1397/1/30
فهرست منابع
1. پناه ایمانی، علی و نادر هاتف.(1382).« پهنه بندی خطر نسبی زلزلـه در اسـتان فـارس »، چهـارمین کنفـرانس مهندسـی زلزله و زلزله شناسی، تهران.
2. ثقفی، محمد جواد.(۱۳۸۵). « آسیب شناسی ساختمان (بررسی نقش مراحل اجرا و نظـارت، در بـروز خسـارت ناشـی از زمین لرزه در گونه های ساختمانی منطقه زرند- کرمان)» نشریه هنرهای زیبا.
3. درویش زاده، علی.( 1382). زمین شناسی ایران، تهران: امیرکبیر.
4. زمردیان، محمد جعفر.( 1385). ژئومورفولوژی ایران، ج 1 ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5. سپهوند، محمد رضا، افسانه نصرآبادی، معصومه اسکندری و لیلا طاهری.( 1387). «بـرآورد خطـر زمـین لـرزه و پهنـه بندی لرزه ای استان ایلام به دو روش تعینی و احتمالی»، فصلنامه زمین.
6. شهرابی، مصطفی.( 1385). «گسل های سراسری و مهم ایران»، مجله رشد آموزش زمین شناسی، دوره دوازدهم، ش 1.
7. ظفرمند، بهاره، احود زمانی.( 1390). « قطعه بندی گسل کازرون و محاسبه پتانسیل حرکت آن»، ششمین کنفرانس بـین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ایران، تهران.
8. عبادی، رقیه، مهدی زارع، علی سـلگی، فریـدون سـینائیان .( 1389).« مطالعـه خطـر زمـین لـرزه در محـدوده جزیـره خارک»، فصلنامه زمین.
9. ملکی، امجد. (1386). «پهنه بندی خطر زمین لرزه و اولویت بندی بهسازی مساکن در استان کردستان»، مجله پـژوهش - های جغرافیایی، ش 59 .
10. نگارش، حسین. (1382). «کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن»، جغرافیا و توسعه.
11. ـــــــــــــــ .( 1384). «زمین لرزه، شهرها و گسل ها»، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی.
12. وحیدی اصل، محمد قاسم و عبداله حسنی جلیلیان.( 1386).« مدل سازی مکان زلزلـه هـای زاگـرس بـا مـدل کـاکس فضایی»، مجله علوم آماری، ج1 ،ش2 ،صص 171 -189 .
13. وزارت مسکن و شهرسازی.( 1376). پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران.
14. Ambraseys. N. N, Melville. C.P, 1982, History of Persian Earthquakes. Cambridge University Press, London.
15. Azhari. S. M, M. Javanmehri, M. Rezapour, 2010, Determination of crustal velocity model in Fars province using simultaneous inversion of local earthquake travel times, The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 26-28 April 2010.
16. Baker. C, Jackson. J, Priestley. K, 1993, Earthquakes on Kazerun line in the Zagros mountains of Iran: strike-slip faulting within a folded-and thrust belt. Geophysical Journal International 115.
17. Berberian. M, 1976, Contribution to the seism tectonics of Iran (Part II). Geological Survey of Iran, Report No. 39.
18. Berberian. M, 1995, Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241.
19. Crawford. Mark, J, 1998, Physical Geology, Cliffs Notes, INC.
20. Gibson, Gary, 1997, An introduction to seismology, disaster prevention and management, Vol 6, No 5, MCB university press, Emerald Group Limited.
21. Selehr. M, J.W.Cosgrove, 2005, Role of the Kazerun Fault Zone in the formation and deformation of the Zagros fold- thrust belt, Iran, Journal of Tectonics, Vol 24.
22. Ghodrati Amiri. G, H. R. Razeghi, S. A. Razavian Amrei, H. Aalaee, S. M. Rasouli, 2008, Seismic Hazard Assessment of Shiraz, Iran, Journal of Applied Science 8 (1).
23. Hamzehloo. H, 2005, Determination of causative fault parameters for some recent Iranian earthquakes using near field SH-wave data, Journal of Asian Earth Sciences 25.
24. Jackson. J, Mckenzie. D.P, 1984, Active tectonics of the Alpine- Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophysics Journal Research Astronomy Society 77.
25. Navabpour. P, J. Angelier, E. Barrier, 2007, Cenozoic post-collisional brittle tectonic history and stress reorientation in the High Zagros Belt (Iran, Fars Province), Journal of Tectonophysics 432.
26. Nath. S. K, K. S. Thingbaijam, A. Raj, 2008, Earthquake hazard in Northeast India – A seismic microzonation approach with typical case studies from Sikkim Himalaya and Guwahati city, J. Earth Syst. Sci. 117, S2,
27. Muco. B, F. Vaccari, G. Panza, N. Kuka, 2002, Seismic zonation in Albania using a deterministic approach, Journal of Tectonophysics 344.
28. Pakistan Meteorological Department & Nosar Norway, 2007, Seismic Hazard Analysis and Zonation for Pakistan, Azad Jammu and Kashmir, 153 p.
29. Panizza, M., 1991. Geomorphology and seismic risk. Earth-Science Reviews, 31.
30. Panizza, M., 1996, Environmental Geomorphology, Developments in Earth Surface Processes 4, Elsevier.
31. Pirasteh. S, Woodbridge. K, Rizvi. S.M, 2008, Geo-information technology (GiT) and tectonic signatures: the River Karun & Dez, Zagros Orogen in south-west Iran. , Journal of Remote Sensing.
32. Safari. H. O, S. Pirasteh, B. Pradhan, 2009, Upliftment Estimation of the Zagros Transverse Fault in Iran Using Geoinformatics Technology, Journal of Remote Sensing.
33. Talbot. C. J, Alavi. M, 1996, The past of a future syntaxis across the Zagros. In Salt Tectonics; Alsop, G.I., Blundell, D.J., Davidson, I., Eds.; Geological Society Special Publication: London, UK, 1996; Volume 100.
34. Tavakoli. B, M. Ghafory- Ashtiany, 1999, Seismic Hazard Assessment of Iran, Annali di geofisica 42, The Global seismic hazard assessment program (GSHAP).
35. 35- Vernant. P, Nilforoushan. F, Hatzfeld. D, Abbasi. M. R, Vigny. C, Masson. F, Nankali. H, Martinod. J, Ashtiany. A, Bayer. R, Tavakoli. F, Chéry. J, 2004, Present day crustal deformation and plate kinematics in the middle east constrained by GPS measurements in Iran and Northern Oman. Geophysical Journal International 157.
36. http://mag.gooya.cu
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shayan S, Zare G. Zoning of Earthquakes Occurred in Fars Province during 1900 to 2010 and Comparison it by Former Researches Findings. GeoRes 2014; 29 (1) :89-104
URL: http://georesearch.ir/article-1-418-fa.html

شایان سیاوش، زارع غلامرضا. پهنه بندی زمین لرزه های رخ داده در استان فارس طی سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه آن با دیگریافته های پژوهشی. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی 1393; 29 (1) :104-89

URL: http://georesearch.ir/article-1-418-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4549