زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 32، شماره 4 - ( 1396 ) ::
جلد 32 شماره 4 صفحات 12-29 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد
سونا بیکدلی*1، دکتر سیروس شفقی1، دکتر فاطمه وثوقی2
1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان ،ایران
2- گروه شهرسازی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، مشهد، ایران
چکیده:   (2065 مشاهده)

زمینه بسیاری از پژوهش‌های شهری، توسعه پایدار است و نگرش آرمانی برنامه ریزان و طراحان شهری در طراحی شهرهای پایدار، عمدتاً بر زندگی بهتر و کاهش بحران‌های محیطی است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که مهم‌ترین مسائل و مشکلات ناپایداری در کلان‌شهر مشهد کدام‌اند؟ و مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به یک مدل راهبردی توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد کدام ‌است؟ هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد  است. بدین منظور ابتدا مفاهیم و اصول توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرارگرفته است. سپس انواع نظریات مرتبط با توسعه پایدار شهری شامل بوم شهر، شهر فشرده و شهر هوشمند با استفاده از روش آنالیز مفهومی بررسی، تحلیل و جمع‌بندی شده‌اند. درنهایت پس از بررسی اسناد بالادستی و مشخص شدن اصول برنامه‌ریزی، مدل مفهومی اولیه تحقیق ارائه گردید. مدل به این موضوع اشاره می‌کند که برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد تأکید بر بعد مدیریت سیستمی همراه ابعاد چهارگانه پایداری شامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ضروری است. در ارزیابی کمی مدل مفهومی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، بزرگ‌تر بودن ضریب مسیر پایداری محیط‌زیست حاکی از آن است که مهم‌ترین مشکل ناپایداری شهری در کلان ‌شهر مشهد، ناپایداری محیط‌زیست می‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده و بر اساس نظرات خبرگان، یک مدل راهبردی جامع و مشارکت محور بهترین راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: توسعه پایدار شهری، شهر فشرده، آنالیز مفهومی، مدل مفهومی، کلان‌شهر مشهد .
متن کامل [PDF 1533 kb]   (1952 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
فهرست منابع
1. آذر، عادل ، غلام‌زاده، رسول ، قنواتی، مهدی (1391)، مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت، انتشارات نگاه دانش.
2. ­ اسمعیل پور، نجما، کارآموز، الهام، فخارزاده، زهرا (1394)، ارزیابی اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان و راهکارهای ارتقای آن، مورد نمونه: خیابان کاشانی در بافت میانی شهر یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 30 ، شماره 3، شماره پیاپی 1، صص 24-1
3. برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
4. ­بیکدلی، سونا (1392)، شهر فشرده و توسعه پایدار شهری،کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
5. ­حاتمی نژاد، حسین، محمدی، روح‌الله (1394)، رهیافتی به شکل پایدار شهری، اطلاعات جغرافیایی (سپهر) ، دوره 21 شماره 84 ،صص7-2.
6. ­حبیب پور، کرم ، صفری، رضا (1388)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، انتشارات متفکران.
7. ­حیدری، جهانگیر (1392)، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری، تهران، آذرخش.
8. ­رهنما، محمدرحیم، عباس زاده، غلامرضا (1378)، اصول مبانی و مدل‌های سنجش فرم کالبدی شهر، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
9. ­زیاری، کرامت اله، جان بابا نژاد، محمدحسین (1388)، دیدگاه‌ها و نظریات شهر سالم ، شهرداری‌ها ،سال نهم ، شماره 95، صص 23-14
10. سیف‌الدینی، فراﻧﻚ (1388)، ﻣﺒﺎﻧﻲ برنامه‌ریزی ﺷﻬﺮی، اﻧﺘﺸﺎرات،آﻳﻴﮋ.
11. طرح توسعه و عمران ( جامع ) کلانشهر مشهد مقدس (1390)، وزارت مسکن و شهرسازی شهرداری مشهد، نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه و عمران مشهد، خلاصه گزارش، مهندسین مشاور فرنهاد ویرایش سوم .
12. ­علوی، سید بابک، حیاتی، بابک (1392)، الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های علوم رفتاری، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
13. ­قرخلو، مهدی، حسینی، سید هادی (1385)، شاخص‌های توسعه پایدار شهری، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره هشتم، صص178-157
14. ­مجموعه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1389)، جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
15. ­ ویلیامز،کتی، برتون، الیزابت، جنکز، مایک (1387) ،دستیابی به شکل پایدار شهری روش‌ها و استراتژی‌ها، ترجمه خلیل نژاد، محمد هادی، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول.
16. ­Al-Akkam, Akram, J. M., (2012), Towards Environmentally Sustainable Urban Regeneration a Framework for Baghdad City Centre, Journal of Sustainable Development, ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 5, No. 9, pp. 58-74.
17. ­Aldous,T., Urban Villages Group, (1992), Urban Villages a Concept for Creating Mixed-Use Urban Developments on A Sustainable Scale, Urban Villages Group, London: Urban Villages Group, https://trove.nla.gov.au/version/11839871
18. ­Bochner, B. (2000), Smart Growth Tools for Transportation, ITE Journal, Vol.70, No. 11, pp. 26-29.
19. ­Boonstra, C., (2000), Sustainable Housing the Dutch Experience. In Sustainable Housing Principles and Practice, ed, Brian Edwards and David Turrent, London E and FN Spon, pp. 66-71
20. ­Breheny, M., )1992), Sustainable Development and Urban from Pion DOI: 10.1002/sd.3460020106, pp. 31
21. ­Burton, E., (2000), The Compact City Just or Just Compact? A Preliminary Analysis Urban Studies, Vol.37, No. 11, pp. 1969-2001.
22. ­Ecocity ,B ,(2011), International Eco city Framework and Standards, An Initiative of Ecocity Builders and The International Ecocity Advisory Committee, Supporters: The Helen and William Mazer Foundation, Columbia Foundation, Novatek, HealthBridge Canada
23. ­EPA, (2000), Smart Growth Network EPA and Several Government Organization (www.Smart Growth Org)
24. ­Galster, G., Hanson, R., Ratcliffe, M., Wolman, H., Coleman, S., Freihage. J., (2001), Wrestling Sprawl to The Ground: Defining and Measuring and Elusive Concept, Housing Policy Debate, Vo.12, No. 4, pp.681-717.
25. ­Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C.M., Sarstedt, M., (2017), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), 2nd Ed., Thousand Oakes, CA: SAGE.
26. ­Harpham, T., Burton, S., Blue I., (2001), Healthy City Projects in Developing Countries the First Evaluation, South Bank University, London SW8 2JZ, UK.
27. ­Henseler, J., Ringle, C.M., Sarstedt, M., (2015), A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-Based Structural Equation Modeling., Journal of The Academy of Marketing Science, Vol.43, No.1, pp. 115-135.
28. ­Humstone, E., (2004), Sprawl Vs Smart Growth, Vermond Forum on Sprawl, pp.10-15
29. ­Jabareen, Y., (2006), Sustainable Urban Forms Their Typologies, Models, and Concepts, Journal of Planning Education and Research, DOI:10.1177/0739456X05285119, pp.38-52
30. ­Jabareen, Y., (2011), Teaching Sustainability a Multidisciplinary Approach, Scientific Research, DOI:10.4236/ce.2011.24055, pp.388-392
31. ­Jenks, M., (2000), The Acceptability of Urban Intensification in Achieving Sustainable Urban Form, ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, Mike Jenks. London: E, FN Spon.
32. ­Karroholm, M., (2008), Setting the Scale of Sustainable Urban form, Department of Architecture Built Environment, LTH, LU Lund, Sweden. Conference Architectural Inquiries, Göteborg, pp.1-10.
33. ­Kooshki1, F., Shokoohi, A., Bazvand, S. (2015), The Urban Form and Sustainable Development, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, June 2015, Vol. 5, No.6, ISSN 2222-6990, pp.378-387
34. ­Litman, T., (2005), Evaluating Criticism of Smart Growth, Victoria Transport Policy Institute. (Www. Vtpi.Org)
35. ­Miller, J. S, Hoel, L.A. (2002), Smart Growth Debate Socio-Economic Planning Science, Vol.36, No.1. pp.1-24
36. ­Newman, M., (2005), The Compact City Fallacy, Journal of Planning Education and Research, Journal of Planning Education and Research 25, DOI: 10.1177/0739456X04270466, pp.11-26
37. ­Nunnally, J.C. (1988), Psychometric Theory McGraw-Hill Book Company, Engelwood-Cliffs, NJ.
38. ­Oberol, A., (2004), Analizing The Urban Spatial Structure in Cities with Growth Restrictions, Departman of Architecture+ Departman of Urban Studies and Planning.
39. ­Parfrey, E. (2002), Stop Sprawl, Sierra Club, (www.Sierra Club. Org)
40. ­Peiser, R. (2001), Decomposing Urban Sprawl, Town Planning Review. Vol. 72, No. 3. pp.275-298
41. ­ Pendall, R., Jonathan, M., William, F. (2004), Holding The Line Urban Containment in The United States. Washington, DC: Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy.
42. ­ Romanos, M., Auffrey, Ch., (2002), A Frame Work for Sustainable Urban Form, Managing The Development of Intermediate Size Cities, Kluwer Academic Publishing.
43. ­Rogers, R. (1997), Cities for a Small Planet, London, Faber and Faber.
44. ­Rudin, D., Nicholas, F., (1999), Building The 21st Century Home the Sustainable Urban Neighborhood. Oxford, UK Architectural Press.
45. ­Song, Y., Knaap, G. J., (2004), Measuring Urban Form: Is Portland Winning the War on Sprawl? Journal of The American Planning Association, Vol. 70, No. 2, pp. 210-225.
46. ­Vieira, A.L. (2011), Interactive LISREL in Practice, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
47. ­VTPI (2005), On Line TDM Encyclopedia, Victoria Transportation Policy Institute.(www.vtpi.org)
48. ­Walmsly, A., (2006), Greenways Multiplying and Diversifying in The 21st Century, Landscape and Urban Planning, Vol. 76, pp. 190-252
49. ­https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bikdeli S, Shafaghi S, Vossughi F. Presentation of a Strategic Model for Achieving Urban Sustainable Development in Mashhad Metropolis. geores. 2018; 32 (4) :12-29
URL: http://georesearch.ir/article-1-363-fa.html

بیکدلی سونا، شفقی سیروس، وثوقی فاطمه. ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1396; 32 (4) :12-29

URL: http://georesearch.ir/article-1-363-fa.htmlدوره 32، شماره 4 - ( 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3921