تحقیقات جغرافیایی- مقالات پذیرفته برای انتشار
مقالات در حال آماده‌سازی برای انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/4 | 

تحلیل مکانی شهرهای مهم و شاخص ایران باستان به روش تحلیل محتوی

سعید رضوانی کاخکی

ارزیابی شاخص‌های موثر بر تحقق الگوی کاربری زمین و گسترش آتی محدوده‌های شهری در طرح‌های توسعه (نمونه موردی طرح جامع شهر زاهدان)

عطااله اکبری، محمد اسکندری ثانی، مرتضی اسماعیل نژاد

ارزیابی شاخص‌ها و متغیرهای پیشران در بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر ( نمونه موردی: شهر زاهدان)

سهیلا رضایی، مریم کریمیان بستانی، غلامرضا میری

تحلیل ژیوپلیتیک توانمندی‌های طبیعی و انسانی استان فارس در راستای دستیابی به توسعه زیست‌محیطی

کیامرث پارسایی، یوسف عموقین، علیرضا عباسی، حجت مهکویی

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.147.78.fa
برگشت به اصل مطلب