تحقیقات جغرافیایی- حق نشر و مالکیت معنوی
حق نشر و مالکیت معنوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
نشر و توزیع مجدد مطالب این نشریه در هر رسانه یا قالبی و بازترکیب و استفاده از محتوای آن به صورت غیرتجاری با ذکر منبع تحت گواهی Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴,۰ International Public License بلامانع است. 
نویسندگان در هنگام ارسال مقاله حق انتشار (Publishing Right) آن را در صورت پذیرش مقاله در فرآیند داوری همتراز به فصلنامه تحقیقات جغرافیایی واگذار می‌نمایند؛ این حق فقط در صورت رد علمی مقاله از نشریه سلب می‌شود و نشریه می‌تواند مقاله را به هر شکل منتشر کرده و از انتشار آن درآمدزایی کند. حق مالکیت معنوی (Copy Right) مقاله همواره و بلاشرط برای همیشه در اختیار نویسندگان خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.142.73.fa.html
برگشت به اصل مطلب