تحقیقات جغرافیایی- هزینه‌های نویسندگان
هزینه‌های داوری، پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
هزینه‌های جدید داوری و انتشار مقاله (اعمال‌شده برای مقالاتی که از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد دریافت شده‌اند) در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی به شرح زیر است:
- ارسال مقاله و بررسی اولیه؛ رایگان
- داوری عادی مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- انتشار عادی مقاله (پرداخت پس از پذیرش علمی)؛ ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال
- داوری سریع مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداکثر ۲ هفته)
- انتشار سریع مقاله (پرداخت پس از پذیرش علمی)؛ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اولین شماره در حال انتشار)

اطلاعات پرداخت
شماره حساب  ۰۲۲۱۱۵۳۷۲۴۰۰۲ بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام محمدحسین پاپلی یزدی (صاحب امتیاز نشریه)
شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۸۲۲۰۷۷۱۲۵۶
 بانک ملی به نام محمدحسین پاپلی یزدی (صاحب امتیاز نشریه)

توجه به نکات زیر ضروری است:
- پرداخت هزینه داوری هیچ ضمانتی برای پذیرش مقاله به وجود نمی‌آورد و ممکن است مقالات براساس نظر داوران رد شوند. وجه داوری در صورت رد مقاله بازپس داده نمی‌شود.
- مقالاتی که پس از طی مراحل داوری تخصصی و اصلاح نویسندگان (به دفعات لازم) مورد پذیرش علمی قرار می‌گیرند، باید هزینه آماده‌سازی مقاله برای انتشار را پرداخت نمایند تا برای آنها نامه پذیرش صادر شود.
- اگر در مراحل آماده‌سازی و ویراستاری مقاله برای انتشار، هرگونه تخلف احتمالی (انتشار قبلی، سرقت ادبی، اختلافات نویسندگان و ...) توسط مجله محرز شود که منجر به خروج مقاله از روند انتشار شود، وجه انتشار بازپس داده نخواهد شد و با موارد تخلف نیز براساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.141.72.fa
برگشت به اصل مطلب