تحقیقات جغرافیایی- راهنمای منبع‌نویسی
روش ارجاع‌دهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 
فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی از روش هاروارد برای درج منابع در فهرست انتهایی و ارجاع‌دهی داخل متن استفاده می‌کند.
راهنمای روش هاروارد را از اینجا دریافت کنید.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.135.68.fa
برگشت به اصل مطلب