[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 31، شماره 2 - ( 1395 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 32-49 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک)
حمدالله سجاسی قیداری*1، طاهره صادقلو2
1- گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد ،ایران ، ssojasi@um.ac.ir
2- گروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد ،ایران
چکیده:   (4067 مشاهده)

در بازارهای رقابتی گردشگری، تلاش برای جذب گردشگر توسط مقصدهای مختلف بعنوان یک هدف راهبردی تلقی می­شود. یکی از روشهای جذب گردشگر به مقصد، توجه به ارتقاء کیفی محیط می­باشد. زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت توام با لذت می­باشند. برای این منظور، عمدتا بدنبال یافتن مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. بر این اساس این مطالعه بدنبال بررسی میزان نقش کیفیت­ محیطی در 16 روستای مقصد گردشگری دهستان لواسان کوچک بعنوان گردشگاه­های شهر تهران می‌باشد. برای این منظور از روش­شناسی توصیفی- تحلیلی از طریق داده­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. داده‌های جمع­آوری شده از 384 نمونه گردشگر نشان داد که گردشگران در سطح معناداری آلفا 05/0 از کیفیت ‌محیطی روستاهای مورد مطالعه در زمینه هر چهار مولفه کیفیت ­محیطی، رضایت‌مندی داشته و بیشترین مقدار آن مربوط به بعد مولفه معنایی و ادراکی(با میانگین 18/4) بوده و در رتبه دوم مولفه زیباشناختی و فرمی(با میانگین 49/3) قرار دارد. در ضمن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز نشان می­دهد که بیشترین اثرکلی مربوط به مولفه کیفیت معنایی و ادراکی با میزان (645/0) داشته و مولفه کیفیت زیست محیطی با میزان (241/0) دارای کمترین اثر بر جذب گردشگر به مقاصد روستایی می­باشد. بنابراین می­توان گفت که کیفیت­ محیطی روستاهای مقصد در جنبه­های مختلف تاثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد که تقویت آن می­تواند روستاها را در بازار رقابتی جذب گردشگر و همچنین کمک به انتخاب گردشگران تاثیرگذار باشد. 

واژه‌های کلیدی: گردشگری روستایی، کیفیت محیطی، جذب گردشگر، دهستان لواسان کوچک .
متن کامل [PDF 1327 kb]   (6835 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: گردشگری
دریافت: 1395/1/21 | پذیرش: 1395/5/11 | انتشار: 1395/6/28
فهرست منابع
1. ابراهیمی، عبدالحمید، صفرزاده، حسین، جاویدی حق، مریم(1390)؛ بررسی تاثیر ابعاد ذهنی فروشگاهی برارزش خرده-فروشی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای(رفاه،شهروند و هایپراستار)در شهر تهران؛ مجله مدیریت بازرگانی، دوره3، شماره 9، صص19-34.
2. اکبریان، سعیدرضا و شیخ بیگلو، رعنا(1394)؛ سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری مطالعه موردی: بخش آسارا- شهرستان کرج؛ مجله پژوهشهای روستائی، دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صص 433-457
3. براتی، ناصر و سلیمان نژاد، محمدعلی(1390)؛ ادراک محرکها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن؛ فصلنامه علمی پژوهشی باغ منظر، مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر، شماره 17 / سال هشتم/ تابستان، صص19-30.
4. براتی، ناصر (1382)؛ زبان تفکر و فضا، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
5. بهرامی‌نژاد، دهقان(1382)؛ شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها، مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز (بخشی از محدوده شکل گرفته بین سالهای 1320-1300)، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی، اساتید راهنما: محمدرضا بذرگر و حسن ایزدی خرامه، دانشگاه شیراز.
6. پاکزاد، جهانشاه(1385)؛ سیمای شهر، آنچه کوین لینچ از آن می‌فهمید، نشریه آبادی، شماره 53، صص20-26.
7. پاکزاد، جهانشاه(1385)؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ تهران: انتشارات شهیدی.
8. پورجعفر، محمدرضا، تقوایی، علی اکبر، صادقی، علی رضا(1388)؛ خوانش تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی‌شهری: خیابان آزادی تهران؛ دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 24، دوره پاییز و زمستان، صص65-80.
9. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد(1388)؛ "شناخت گردشگری"، تهران، انتشارات پیام.
10. شیعه، اسماعیل و علی پور، سجاد (1389)؛ تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار: مطالعه موردی سواحل شهر رامسر؛ آرمانشهر، شماره 5، دوره پاییز و زمستان، صص155- 167.
11. کازه، ژرژه(1381)؛ آمایش جهانگردی؛ ترجمه: صلاح الدین محلاتی، نشر دانشگاه شهید بهشتی.
12. کاظمی، مصطفی، پور، سمیرا، سعادت یار، فهیمه سادات، بیطرف، فاطمه(1390)؛ تاثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده؛ مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، دوره پاییز، صص 34-19.
13. کاکاوند، الهام، براتی، ناصر و امین زاده، بهرام(1392)؛ سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین)؛ فصلنامه علمی پژوهشی باغ منظر، شماره 25، سال دهم، تابستان، صص 112-101.
14. گلکار، کوروش(1380)؛ مولفه های سازنده کیفیت در طراحی شهری، نشریه صفه، شماره 32، صفحه 38-65.
15. لنگ، جان(1381)؛ آفرینش نظریه معماری(نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)؛ ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.
16. محلاتی، صلاح الدین(1380)؛ درآمدی بر جهانگردی؛ نشر دانشگاه شهید بهشتی.
17. میراب زاده، پرستو(1375)؛ ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم؛ فصلنامه محیط زیست، شماره 2، صص54-62.
18. Bigne, E. J., Sanchez, I. M., Sanjez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after-purchase behavior: inter-relationship, Journal of Tourism Management, 22(6),pp.607–616.
19. Chao, W. Z. (2005); Marketing tools as factors in destination image formation; Master of Science Dissertation, San Jose state university.
20. European Commission. (2000) "Towards Quality Coastal Tourism", Italy, Official Publications of the European Communities.
21. Hughes, H. (2002) "Environmental Indicators", Annals of Tourism Research. pp.457–477
22. Monterrubio, J. (2007) "Tourism Impact Assessment: A Critical Review of Tourism Perception Studies", International Tourism Biennial Conference, Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Tourism & Hotel Management.
23. Moon, K. S. , Kim, M. , Ko, Y. J. , Connaughton, D. P. , Lee, J. H. (2011); The influence of consumer’s event quality perception on destination image; Journal of Managing Service Quality. 21(3), 287-303.
24. Nunkoo, R. & Ramkissoon, H. (2008) "Small Island Urban Tourism: a Residents Perspective", Current Issues on Tourism, pp. 37-60.
25. Petrick, J. F., Morais, D. D., Norman, W. C. (2001). An examination of the determinants of entertainment vacationers’ intentions to revisit. Journal of Travel Research, pp.40, 8-41.
26. Porteous, J.D. (1971); design with people: the quality of urban environments, environment and behavior, 3,pp. 78-155.
27. RIVM(2002); In bouwman, a van kamp, workshop livability, utreeht: ministry of housing, physical planning and the environment.
28. Roca, E. & Villares, M. (2008) "Public Perceptions for Evaluating Beach Quality in Urban and Semi-Natural Environments", Ocean & Coastal Management, pp. 314-329.
29. Van Kampb, I., Leidelmeijera, K., Marsmana, G., de Hollanderb, A., (2003); urban environmental quality and human well being towards a conceptual framework and demarcation of concepts, a literature study, journal of landscape and urban planning, pp. 65: 5-18.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sojasi Qidari H, Sadeghloo T. Analyzing the Role of Environmental Quality in Tourist Attraction to Rural Touristic Destinations (Case Study: Touristic Rural of Small lavasan Rural District). GeoRes. 2016; 31 (2) :32-49
URL: http://georesearch.ir/article-1-53-fa.html

سجاسی قیداری حمدالله، صادقلو طاهره. تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک). فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1395; 31 (2) :32-49

URL: http://georesearch.ir/article-1-53-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4331