[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 28، شماره 1 - ( 1392 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 13-34 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
کاووس علی نژاد طیبی1، حمیدرضا وارثی*2، حسین پور قیومی1
1- دانشگاه اصفهان
2- دانشگاه اصفهان ، varesi@geo.ui.ac.ir
چکیده:   (2683 مشاهده)
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است. در پژوهش حاضر وضعیت کاربری فضای سبز شهر فیروزآباد مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و پس از بررسی کمی و کیفی کاربری فضای سبز در شهر فیروزآباد، مکانیابی فضایی آن در سطح شهر مورد ارزیابی قرار گرفته و با مقایسه وضعیت موجود این کاربری با استانداردها و سرانه ها به لحاظ کمی، پخشایش آن در شهر مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است. نهایتاً با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار GIS و پس از طی مراحل مختلف، مکان های مناسب جهت ایجاد این نوع کاربری پیشنهاد گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، نسبت فضای سبز موجود در سطح نواحی و محلات شهر نامتناسب بوده و کمبود سطحی در حدود 255886 متر مربع وجود دارد. همچنین سرانه این نوع کاربری معادل 50/0 متر مربع برای هر نفر می باشد که با سرانه های استاندارد تفاوت و اختلاف اساسی دارد
واژه‌های کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، فضای سبز شهری، مکانیابی، فیروزآباد
متن کامل [PDF 814 kb]   (975 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1397/3/1 | پذیرش: 1397/3/1 | انتشار: 1397/3/1
فهرست منابع
1. آقابابایی، محبوبه (۱۳۸۸)، تحلیل فضایی ایستگاه ها و خدمات آتش نشانی شهر خمینی شهر با استفاده از GIS، زنگی آبادی، علی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
2. ابراهیم زاده، عیسی، عبدالرضا مجیر اردکانی، ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس، فصلنامه جغرافیا و توسعه، زاهدان، صص ۴۳-۶۸.
3. اسمعیلی، اکبر، (۱۳۸۱)، بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز (پارک های درون شهری) از دیدگاه برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: مناطق ۱ و ۸ شهرداری تبریز)، عسگری، علی، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.
4. بهرام سلطانی، کامبیز، (۱۳۷۱)، مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- محیط زیست، جلد اول، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
5. پوراحمد، احمد، محمد اکبرپور سراسکانرود، سمانه ستوده، (۱۳۸۸)، مدیریت فضای سبز شهری منطقه ۹ شهرداری تهران، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۹، تهران، صص ۲۹-۵۰.
6. تیموری، سارا، جهانگیر فقهی، مرتضی شریفی، (۱۳۸۷)، برآورد سرانه فضای سبز با استفاده از تصاویر IKONOS، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد ۱۶، شماره ۲، تهران، صص ۲۹۲-۳۰۳.
7. حردانی،نادیا، (۱۳۷۱)، درختان برای زندگی، فصلنامه علمی فضای سبز، تهران: انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران.
8. حسین زاده دلیر، کریم، (۱۳۷۵)، فضای سبز شهری – منطقه ای، مکانیابی برای پارک طبیعت (نمونه موردی: تبریز)، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش ۱۵۸ و ۱۵۹ؤ تبریز، صص ۱-۲۹.
9. حسین زاده دلیر، کریم، (۱۳۷۱)، کاربری فضای سبز شهری در طرح های جامع و اصول طراحی پارک ها، مجله رشد جغرافیا، تهران، ۱-۲۹.
10. حسینی، سیدعلی، (۱۳۸۰) ارزیابی کاربری های آموزشی در شهر تهران و ارائه الگوی مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.
11. رضویان، محمدتقی و حبیب بیرامزاده، (۱۳۸۷)، عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، ش ۶۲، تهران، صص ۱۰۱-۱۱۴.
12. زنگی آبادی، علی و حمیدرضا رخشانی نصب. (۱۳۸۸)، تحلیل آماری – فضایی نماگرهای توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)، مجله محیط شناسی، شماره ۴۹، تهران، صص ۱۱۶-۱۰۵.
13. سیف الدینی، فرانک، (۱۳۷۸)، روند شهرنشینی، مساله شهرهای بزرگ، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، ش ۳۶، تهران، صص ۷۵-۸۸.
14. فیضی زاده، بختیار، فیروز جعفری، حسین نظم فر، (۱۳۸۷)، کاربرد داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات کاربری های اراضی شهری (مطالعه موردی فضای سبز شهر تبریز)، نشریه هنرهای زیبا، ش ۳۴، تهران، صص ۱۷-۲۴.
15. قربانی ، رسول، (۱۳۷۶)، ضرورت تدوین استراتژی فضای سبز شهری، نشریه ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش ۱۶۵، تبریز، صص ۱۳۹-۱۵۱.
16. مجنونیان، هنریک، (۱۳۷۴)، مباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه ها، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
17. مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان فیروز آباد، سال های ۱۳۳۵-۸۵.
18. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، (۱۳۶۹)، نگرشی بر الگوی برنامه ریزی شهری در ایران، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت کشور.
19. مغانی رحیمی، بهنام، (۱۳۸۳) تحلیل جغرافیایی پتانسیل های توریستی شهر فیروزآباد، تقوایی، مسعود، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
20. ملک قاسمی، علی، ساسان بابایی کفایی، ابراهیم عادلی پیشبیجاری، ۱۳۸۴، بررسی کاربرد اصول آمایش سرزمین و GIS در توسعه ی جنگل و فضای سبز (مطالعه موردی: جنگل سرخه حصار تهران)، مجله علوم کشاورزی، سال یازدهم، شماره ۳، کرج، صص ۱۸۸- ۱۸۱.
21. مهندسین مشاور فرنهاد، (۱۳۸۰)، طرح تفصیلی شهر فیروزآباد، بررسی های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر، جلد دوم، انتشارات سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس.
22. وارثی، حمیدرضا، جمال محمدی و احمد شاهیوندی، (۱۳۸۷)، مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهرخرم آباد)، مجله جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای، شماره دهم، مشهد، صص ۸۳- ۱۰۳.
23. یوسفی، لقمان.(۱۳۸۰) ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخص های چندگانه (مورد: پیرانشهر)، پورمحمدی، محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
24. Dunnet et al, 2002, Improving Urban Park, Play Area and Green Space.
25. G.Girardet, 1992, EEA, Tow_Third of All Europeans Now Reside in Towns or Cities, Boston.
26. Scottish, Richard, 1987, Information Natural Heritage Trends, London.
27. www.sci.org.ir
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alinejad Tayebi K, Varesi H, Poorghayoomi H. The Survey of the Firoozabad City's Green Areas and Their Locality by Analytical Hierarchy Process (AHP) . GeoRes. 2013; 28 (1) :13-34
URL: http://georesearch.ir/article-1-492-fa.html

علی نژاد طیبی کاووس، وارثی حمیدرضا، پور قیومی حسین. بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP). فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1392; 28 (1) :13-34

URL: http://georesearch.ir/article-1-492-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 1 - ( 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4341