[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 66-55 برگشت به فهرست نسخه ها
اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران
پیمان محمودی1، محمود خسروی2، سید ابوالفضل مسعودیان3، بهلول علیجانی4
1- دانشگاه سیستان و بلوچستان ، Paymanasia@yahoo.com
2- دانشگاه سیستان و بلوچستان
3- دانشگاه اصفهان
4- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (2809 مشاهده)
برای تهیه اطلس اقلیم شناسی ویژگی های یخبندان های ایران و دستیابی به الگوهای زمانی و مکانی آن، داده های مربوط به دمای حداقل روزانه 62 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک برای یک دوره 15 ساله (2007-1991) برای ماه های اکتبر تا می از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. با انتخاب روز اول اکتبر (9 مهر) به عنوان روز مبنا، پنج ویژگی آماری: متوسط روز آغاز یخبندان، متوسط روز خاتمه یخبندان، متوسط فراوانی تعداد روزهای یخبندان، متوسط طول فصل یخبندان و متوسط طول فصل رشد استخراج و نقشه های توزیع مکانی آنها ترسیم گردید. آرایش فضایی این شاخص ها به گونه ایی است که از جنوب تا مرکز ایران که ارتفاعات مرتفع در آن کمتر است دارای آریش منظم غربی شرقی است اما از مرکز ایران به سمت شمال که ارتفاعات مرتفع نقش بارزتری پیدا می کنند این آرایش بهم خورده و بیشتر تابع ارتفاعات می گردند. در ادامه با اجرای تحلیل خوشه ای بر روی پنج ویژگی آماری یخبندان در ایران، مشاهده شد، که می توان ایران را به 6 خوشه متمایز تفکیک نمود. خوشه های بدست آمده با حروف انگلیسی A تا F نامگذاری شده اند. آرایش مکانی این 6 پهنه نیز همچون پنج ویژگی آماری یخبندان تابعی از عرض جغرافیایی و ارتفاع است. پهنه A جنوبی ترین پهنه ایران است که فاقد هرگونه یحبندان بوده و پهنه F که در شمال غربی ایران واقع شده است دارای زودرس ترین، دیررس ترین، طولانی ترین طول دوره یخبندان و کوتاه ترین طول فصل رشد در ایران می باشد. بنابراین آرایش ویژگی آماری یخبندان در ایران هم تابع عوامل زمین اقلیم است و هم تابع سیستم های سینوپتیکی وارد شده به کشور
واژه‌های کلیدی: ایران، یخبندان، پهنه بندی، تحلیل خوشه ای، اطلس اقلیمی
متن کامل [PDF 429 kb]   (1238 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1397/2/2 | پذیرش: 1397/2/2 | انتشار: 1397/2/2
فهرست منابع
1. براتی، غلامرضا (1375)، طراحی و پیش بینی الگوهای سینوپتیک یخبندان های بهاره ایران، رساله دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 213-1.
2. بهیار، محمد باقر (1382)، بررسی پدیده سرمازدگی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه همدیدی – دینامیکی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هجدهم، شماره پیاپی 69 ،تابستان، صص 120-107.
3. حجازی زاده، زهرا و محمد حسین ناصر زاده ( 1384)، محاسبه و تجزیه و تحلیل ساعت های تداوم یخبندان با استفاده از برنامه نویسی به زبان دلفی « مطالعه موردی: استان لرستان». فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، سال بیستم، شماره پیاپی 76 ،بهار، صص 150-139 .
4. حیدری، حسن، و بهلول علیجانی (1378)، طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره. مجله پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران، شماره 37 ،اسفند، صص 74-57.
5. خسروی، محمود، مجید حبیبی نوخندان و رضا اسماعیلی (1387)، پهنه بندی اثر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه موردی: شهرستان مه ولات. جغرافیا و توسعه، شماره 12 ،صص 162-145.
6. خلجی، مهدی (1380)، پیش بینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان زودرس پاییزه برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی در استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه نهال و بذر، جلد 17 ،شماره 2 ،شهریور، 139-126 .
7. دین پژوه، یعقوب. فاخری فرد، ا. مقدم واحد، م. جهانبخش س. و میرنیا، م. ک. (1382)،انتخاب متغییرها به منظور پهنه بندی اقلیم بارش ایران با روش های چند متغییره. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 34 ،شماره 4 ،صص 823-809.
8. صداقت کردار، عبدا... و فاطمه رحیم زاده (1386)، تغییرات طول دوره رشد گیاهی در نیمه دوم قرن بیستم در کشور. فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 75 ،تابستان، صص 193-182.
9. ضیایی، علیرضا، علی اکبر کامگار حقیقی، علیرضا سپاسخواه و سعید رنجبر (1385 ،(تعیین اطلس احتمال وقوع حداقل دمای استان فارس با استفاده از آمار هواشناسی. فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شماره سوم (الف)، پاییز، صص 26-13.
10. عزیزی، قاسم (1383)،ارزیابی سینوپتیکی یخبندان های فراگیر بهاری در نیمه غربی ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 1 ،شماره پیاپی 32 ، بهار، صص 116-99.
11. عساکره، حسین (1389)، احتمال تواتر و تداوم یخبندان های زودرس و دیررس در شهر زنجان. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21 ،شماره پیاپی ۳۷، ش ۱، صص ۱-۱۶.
12. عطائی، ه. (1383)،پهنه بندی آماری نواحی بارشی ایران. رساله دکترای اقلیم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان،صص 186.
13. علیجانی، بهلول و محمود هوشیار (1387)، شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران. پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 65 ، صص 1-16.
14. علیجانی، بهلول، پیمان محمودی، اله بخش ریگی چاهی و پرویز خسروی (1389)،بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 73 ،صص 20-1 .
15. علیزاده، امین، محمد موسوی بایگی و غلامعلی کمالی (1373)، تاریخ وقوع اولین یخبندان های پاییزه و آخرین یخبندان های بهاره در خراسان. نیوار، شماره ۲۲، زمستان، ۳۸-۵۶.
16. فتاحی، ابراهیم و تهمینه صالحی پاک (1388)،تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان های زمستانه ایران. جغرافیا و توسعه، شماره 13 ،صص 136-127.
17. کاویانی، محمدرضا، سیدحسن حسینی ابری و اسماعیل اسدی بروجنی (1381)، تعیین احتمال وقوع تجربی و دوره بازگشت حداقل دما در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت در باغ های بادام منطقه سامان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره سوم، صص 57-49.
18. مسعودیان، سید ابوالفضل(1382)، نواحی اقلیمی ایران. جغرافیا و توسعه سال اول، شماره پیاپی 2 ،پاییز و زمستان، صص 184-171.
19. مسعودیان، سید ابوالفضل(1384)، شناسائی رژیم های بارش ایران به روش تحلیل خوشه ائی. پژوهش های جغرافیائی، شماره 52 .
20. مسعودیان، سید ابوالفضل(1388)، نواحی بارشی ایران. جغرافیا و توسعه، شماره 13 ،بهار، صص 91-79.
21. مسعودیان، سید ابوالفضل و هوشمند عطائی(1384)، شناسایی فصول بارشی ایران به روش تحلیل خوشه ای. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد هجدهم، شماره 1 ،صص 12-1
22. موسوی بایگی، محمد، بتول اشرف و احمد نظامی(1389)، تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعد آن با GIS در استان خراسان رضوی. نشریه آب و خاک، جلد 24 ،شماره 5 ،صص 883-874.
23. میان آبادی، آمنه، محمد موسوی بایگی، حسین ثنایی نژاد و احمد نظامی (1388)، بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 23 ،شماره 1 ،صص 90-79.
24. نوحی، کیوان، فاطمه صحرائیان، مژده پدرام و عبدا... صداقت کردار(1387)، تعیین طول دوره بدون یخبندان با استفاده از تاریخ های آغاز و خاتمه یخبندان فرارفتی و تابشی در نواحی زنجان، قزوین و تهران. فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و ششم (ب)، زمستان، صص 460-449.
25. نوحی، کیوان، مژده پدرام، فاطمه صحرائیان و غلامعلی کمالی (1386)، بررسی و تحلیل تاریخ آغاز و خاتمه یخبندان های تابشی-فرارفتی و فرارفتی در استان های آذربایجان غربی و شرقی. فصلنامه پژوهش و سازندگی ، شماره 75 ،صص 85-7
26. Kassomenos, P., H. A. Flocas, S. Lykoudis, and M. Petrakis (1997), A study of frost events in areas characterized by the absence of observations. Meteorology and Atmospheric Physics, 62, pages 249-256.
27. Figuerola, P. I., and N. A. Mazzeo (1997), An analytical model for the prediction of nocturnal and dawn surface temperature under calm, clear sky conditions. Agricultural and forest meteorology, 85, 229-237.
28. George, J. G. (1978), Techniques of frost prediction. In. Bagdonas, A., Georg, J, C., Gerber, J. F. (Eds). Techniques of frost prediction and methods of frost and cold protection. WMO No. 487, Technical Note No.157, WMO, Geneva, pp 2-45.
29. Ghielmi, L., and E. Eccel (2006), Descriptive models and artificial neural networks for spring frost prediction in an agricultural mountain area. Computers and electronics in agriculture, 54 (2), 101-114.
30. Halley, V., M. Eriksson, M. Nunez (2003), Frost prevention and prediction of temperatures and cooling rates using GIS. Australian geographical studies, 41, 287-302.
31. Ireland, W. (2005), Frost and crops, frost prediction and plant protection, U. K., p 200.
32. Jain, A., R. W. McClendon, G. Hoogenboom, and R, Ramayaa (2003), Prediction of frost for fruit protection using artificial neural networks. ASAE. 03-3075.
33. Jain, A., R. W. McClendon, and G. Hoogenboom (2006), Freeze prediction for specific locations using artificial neural network. Transe. ASABE 49 (6), 1955-1962.
34. Kalma, J. D., G. P. Laughlin, J. M. Caprio, and P. J. C. Hamer (1992), the bioclimatology of frost. Springer-Verlag, London, p 144.
35. Kangieser, P. C. (1959), Forecasting minimum temperatures on clear winter nights in an arid region. Monthly Weather Review, 87, 19- 27.
36. Prabha, T., and G. Hoogenboom. (2008), Evaluation of the weather research and forecasting model for two frost events. Computers and electronics in agriculture, 64, 234-247.
37. Robinson, C., and N. Mort (1997), a neural network system for the protection of citrus crops from frost damage. Computers and electronics in agriculture, 16 (3), 177-187.
38. Rosenberg, N. J., and R. E. Myers (1962), the nature of growing season frosts in and along the Platte Valley of Nebraska. Monthly weather review, Volume 90, Issue 11, Pages 471-476
39. 39) Rossi, F., O. Facini, S. Loreti, M. Nardino, T. Georgiadis, and F. Zinoni (2002), Meteorological and micrometeorological applications to frost monitoring in northern Italy orchards. Physics and Chemistry of the Earth, 27, Pages 1077-1089.
40. Schmidlin, T. W., and B. E. Dethier (1986), a statistical analysis of freeze hazard in New York State. Physical Geography, 7, 246-257.
41. Smith. B. A., R. W. McClendon, and G. Hoogenboom (2006), Improving air temperature prediction with artificial neural networks. International Journal Computer intelligent, 3(3), 179-186.
42. Snyder, R. L., and J. P. D. Melo-Abreu (2005), Frost protection: fundamentals, practice and economics, 1. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome.
43. Thom, H. C. S., and R. H. Shaw (1958), Climatological analysis of freeze data for Iowa. Monthly weather review, Volume 86, Issue 7, Pages 251-257.
44. Watkins, C (1991), the annual period of freezing temperatures in central England: 1850-1989. International journal of climatology, Volume 11, Issue 8, Pages 889-896.
45. Waylen, P. R (1988), Statistical analysis of freezing temperatures in central and southern Florida. Journal of climatology, Volume 8, Pages 607-628.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoudi P, Khosravi M, Masoudian A, Alijani B. Climatology Atlas of Frosts Statistical Properties of Iran . GeoRes. 2014; 28 (4) :55-66
URL: http://georesearch.ir/article-1-433-fa.html

محمودی پیمان، خسروی محمود، مسعودیان سید ابوالفضل، علیجانی بهلول. اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1392; 28 (4) :66-55

URL: http://georesearch.ir/article-1-433-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4343