[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 59-72 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک
دکتر شهرام بهرامی*
دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری ، s.bahrami.gh@gmail.com
چکیده:   (2395 مشاهده)
هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش تکتونیک در حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک در استان کرمانشاه است. جهت دستیابی به هدف فوق، ابتدا محدوده مخروط افکنه ها، زاویه جاروب (S) و شعاع مخروط افکنه (R) به کمک تصاویر ماهواره ای کویک برد و مطالعه میدانی و سپس اختلاف ارتفاع راس و قاعده مخروط افکنه ها (h) با استفاده از نقشه توپوگرافی 50000/1 بدست آمد. بر اساس پارامترهای مذکور، حجم مخروط افکنه ها (V) محاسبه شد. شیب ساختمانی لایه ها در پهلوی طاقدیس(DAL) در جبهه کوهستان (در بالادست هر مخروط افکنه) با استفاده از دستگاه شیب سنج محاسبه شد. بر اساس شیب ساختمانی پهلوی طاقدیس، طاقدیس مورد مطالعه به 7 زون تقسیم گردید و میانگین پارامترها در هر زون بدست آمد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین شیب ساختمانی لایه ها (DAL) و حجم مخروط افکنه ها (V) با ضریب همبستگی 33 درصد وجود دارد. بررسی داده ها نشان می دهد که در مخروط افکنه های با حوضه های بزرگتر( بین 180 تا 737 هکتار) ضریب همبستگی بین DAL و V بالاتر است. این موضوع بدان معنی است که در مخروط افکنه های با حوضه های بزرگتر، تکتونیک تاثیر بیشتری بر حجم مخروط افکنه ها دارد. بررسی رابطه بین میانگین DAL و V در زون های تکتونیکی نشان می دهد که رابطه مستقیمی با ضریب همبستگی 69 درصد بین دو پارامتر مذکور وجود دارد. رابطه معنی داری بین میانگین مساحت حوضه ها و میانگین حجم مخروط ها در زون های تکتونیکی وجود ندارد. رابطه ای مستقیم با ضریب همبستگی ضعیف بین میانگین شیب حوضه ها و میانگین حجم مخروط ها در زون های تکتونیکی وجود دارد. تحقیق حاضر نشان می دهد که وجود گسل در حوضه های بالادست مخروط افکنه ها نیز تاثیر زیادی در افزایش حجم مخروط ها ایفا نموده است به طوری که در هر زون، بالاترین مقدار پارامتر V مربوط به مخروطی است که در حوضه بالادست آن گسل وجود دارد 
واژه‌های کلیدی: حجم مخروط افکنه، تکتونیک، زاگرس، شیب ساختمانی. دنه خشک
متن کامل [PDF 522 kb]   (1510 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/1/30 | پذیرش: 1397/1/30 | انتشار: 1397/1/30
فهرست منابع
1. بهرامی، ش. و بهرامی، ک.(139۰). «ارزیابی تکنیک های ژئومورفولوژیکی جهت شناسایی مخروط افکنه های قدیمی و جدید به منظور عیین مناطق مستعد سیل خیزی در چهار مخروط افکنه در زاگرس چین خورده»، جغرافیا و توسعه، ش ۲۲، صص ۸۹ – ۱۰۶.
2. خیام،م. و مختاری کشکی، د.( 1382). «ارزیابی عملکرد فعالیت های تکتونیکی بر اساس مورفولوژی مخروط افکنه- ها»، پژوهش های جغرافیایی، بهار 1382 ،صص 1 -10.
3. روستایی، ش، زمردیان، م.ج، رجبی، م. و مقامی مقیم، غ.( 138۸). «نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ»، جغرافیا و توسعه، ش 13 ،صص137-156 .
4. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.( 1376). نقشه های توپو گرافی 50000/1 شماره های 5158 -1.
5. شرکت ملی نفت ایران.( 1342). نقشه زمین شناسی 1250000/1 قصر شیرین.
6. شرکت ملی نفت ایران.(1348). نقشه زمین شناسی 000000/1 شیت جنوب غرب ایران. - عابدینی،م. و
7. رجایی، ع.( 1385).«بررسی نقش عوامل مؤثر در گسترش و تکامل مخروط افکنه های ارتفاعات دره دیز- دیوان داغی با استفاده از روش ها و تکنیک های جدید»، پژوهش های جغرافیایی، بهار 1385،صص 73-89.
8. مختاری کشکی، د؛ کرمی، ف. و بیاتی خطیبی، م. (1386). « اشکال مختلف مخروط افکنه ای در اطراف توده کوهستانی میشوداغ با تاکید بر نقش فعالیت های تکتونیکی کواترنر در ایجاد آن ها »، مدرس، بهار 1386 ،صص257 - 292.
9. مقصودی ،م.(1387).« بررسی نقش عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها: مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود»، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی، ش 65 ،صص 73 - 92.
10. یمانی،م. و مقصودی ،م.(1382). « نقش بررسی تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها، مطالعه موردی: مخروط افکنه تنگوئیه در چاله سیرجان»، مجله پژوهش های جغرافیایی،ش 65 ،صص 73 -92.
11. Alexander, J. & Leeder, M.R., 1987. Active tectonic control of alluvial architecture In: Ethridge, F. G and Flores, R.M. (eds) Fluvial Sedimentology.Special Publication, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, 39, 243-252.
12. Baylis, E.J., 2009. An Investigation of the Hazard Associated with the Alluvial Fans on the Kaikoura Coast, South Island, New Zealand. M.S. Thesis in Physical Geography. Victoria University of Wellington.
13. Berberian, M., 1995. Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds:active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241, 193-224.
14. Blanc, E.J.P., Allen, M.B., Inger, S., Hassani, H., 2003. Structural styles in the Zagros Simple Folded Zone, Iran. Journal of the Geological Society, London 160, 401-412.
15. Bull, W.B., 1977. The Alluvial-Fan Environment. Progress in Physical Geography, 1 , 222-270.
16. Calvache, M.L., Viseras, C., Ferna´ndez, J., 1997. Controls on fan development- evidence from fan morphometry and sedimentology, Sierra Nevada, SE Spain. Geomorphology 21, 69– 84.
17. Church, A.B., 1997, Fan Deposition in Northwestern Vermont: Depositional Activity and Aggradation Rates over the Last 9,500 years [Master’s Thesis]: Burlington, University of Vermont, 113 p.
18. Cotton, A., 2002. Stratigraphy and Sedimentology of a Paraglacial Fan Near Hancock, Vermont [B.A. Thesis] : Middlebury, Vermont, 45 pp. - Ferrill, D.A., Stakamatos, J.A., Jones, S.M., Rahe, B., McKague, H.L., Martin, R.H., Morris, A.P., 1996. Quaternary slip history of the Bare Mountain fault (Nevada) from the morphology and distribution of alluvial fan deposits. Geology 24, 559–562.
19. Giles, P.T., 2010. Investigating the use of alluvial fan volume to represent fan size in morphometric studies. Geomorphology 121, 317–328.
20. Gupta, S., 1997. Himalayan drainage patterns and the origin of fluvial megafans in the Ganges foreland basin. Geology 25, 11-14.
21. Hessami, K., Nilforoushan, F., Talbot, C.J., 2006. Active deformation within the Zagros Mountains deduced from GPS measurements. Journal of the Geological Society, London 163,143-148.
22. Kumar, R., Suresh, N., Sangode, S.J., Kumaravel, V., 2007. Evolution of the Quaternary alluvial fan system in the Himalayan foreland basin: Implications for tectonic and climatic decoupling. Quaternary International, 159, 6–20.
23. Li, Y.L., Yang, J.C., Tan, L., Duan, F., 1999. Impact of tectonics on alluvial landforms in the Hexi Corridor, Northwest China. Geomorphology 28, 299-308.
24. LLoyd, M.J., Nichols, G.J and Friend. P.F., 1998. Oligo-Miocene alluvial-fan evolution at the southern Pyrenean thrust front, Spain. Journal of Sedimentary Research 68(5), 869-878.
25. Malik, J.N., Sohoni, P.S., Merh, S.S., Karanth, R.V., 2001. Active tectonic control on alluvial fan architecture along Kactchh mainland Hill Range, Western India. Zeitschrift fur Geomorphologie N.F. 45(1), 81- 100.
26. Nanninga, P.M., and Wasson, R. J., 1985. Caiculation of the Volume of an Alluvial Fan. Mathematical Geology 1 7(1), 53-65.
27. Ramsey, L.A., Walker, R.T., Jackson, J., 2008. Fold evolution and drainage development in the Zagros mountains of Fars province,SEIran. Basin Research 20, 23-48.
28. Robustelli, G., Muto, F., Scarciglia, F., Spina, V., Critelli, S., 2005. Eustatic and tectonic control on Late Quaternary alluvial fans along the Tyrrhenian Sea coast of Calabria (South Italy). Quaternary Science Reviews, 24, 2101–2119.
29. Viseras, C., Calvache, M.L., Soria, J.M., Ferna´ndez, J.,2003.Differential features of alluvial fans controlled by tectonic or eustatic accommodation space. Examples from the Betic Cordillera, Spain. Geomorphology, 50, 181–202.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahrami S. Estimating the Volume of Alluvial Fans around Danehkhoshk Anticline and its relation to Tectonic. GeoRes. 2014; 29 (1) :59-72
URL: http://georesearch.ir/article-1-416-fa.html

بهرامی شهرام. برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (1) :59-72

URL: http://georesearch.ir/article-1-416-fa.htmlدوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4311