:: دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 9-22 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیزنچی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیکو مورفومتریک
مجتبی یمانی*1، هیوا علمیزاده2
1- دانشگاه تهران ، myamani@ut.ac.ir
2- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
چکیده:   (2647 مشاهده)
شاخص های ژئومورفیکی از ابزارهای مفید در ارزیابی و شناسایی آثار فعالیت های زمین ساختی نسبتا سریع و یا حتی کند به شمار می آیند. از آنجا که مورفولوژی و رفتار شبکه های زهکشی به تغییرات حاصل از فعالیت-های زمین ساختی بسیار حساس می باشد؛ به نظر می رسد وجود شواهدی مانند عبور از خط گسلی و تغییرات عرض بستر رودخانه متاثر ازحرکات نئوتکتونیکی فعال در حوضه نچی(قزلچه سو) باشد. از این رو برای شناخت نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری فعالیت های نو زمین ساختی در مورفولوژی و رفتار این رودخانه با اتکا به یافته های میدانی از شاخص های مورفومتریک مانندP ،AF ،Br ،Vf ،S ،Hi ،SL  و Smf به عنوان تکنیک های مدلی و مفهومی استفاده شده است. عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی سایر ابزارهای فیزیکی این تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در قالب شاخص های ژئومورفیکی و با استفاده از ابزار های مذکور نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه به شدت از فعالیت های نئوتکتونیک تاثیر پذیرفته است. با این تفاوت که میزان تاثیرگذاری این حرکات در تمامی زیر حوضه ها یکسان نبوده به طوری که در قسمت های شمالی(زیرحوضه انجیران) تاثیر این فعالیت ها بیشتر است. بدیهی است، ارزیابی واکنش رودخانه به منظور دست یابی به روشی برای تعیین میزان پایداری آبراهه می تواند اطلاعات پایه را برای مطالعات آمایش سرزمین فراهم کند
واژه‌های کلیدی: شبکه زهکشی، نئوتکتونیک، شاخص های ژئومورفیک، مورفوتکتونیک، حوضه نچی
متن کامل [PDF 379 kb]   (634 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: 1397/1/30 | پذیرش: 1397/1/30 | انتشار: 1397/1/30
فهرست منابع
1. آرین، مهران و فرانک فیضی . (1384).«کاربرد شاخص های زمین ریختی در تشخیص سطح فعالیـت زمـین سـاختی نسـبی در مرز البرز- ایران مرکزی»، علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، ۱۵(۵۷)، صص ۳۸۷- ۴۰۳.
2. آرین، مهران و سیداحمد هاشمی .(1387).«پهنـه بنـدی لـرزه زمـین سـاختی زاگـرس» ، علـوم پایـه (دانشـگاه آزاد اسـلامی)، ۱۸(۶۹)، ص ۶۳-۷۶.
3. شهریاری، سهراب و حمید ثمری.(1382).«تفسیر زمین ساختی زاگرس در قالب مطالعه هندسه حرکت»، مجله پژوهشی علـوم پایه دانشگاه اصفهان، 18(۲)، صص ۱۹-۳۶.
4. علمیزاده، هیوا.(1385). هیدروژئومورفولوژی حوضه نچی با تاکید بر رسوب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیـا، دانشگاه تهران، صص1-145.
5. کرمی، فریبا و عبدالحمید رجایی اصل .(1383).«نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخـت شناسـی پایکوهـای شـمالی کـوه بزقوش»، علوم زمین، ۱۱(۵۲-۵۱)، صص ۶۸-۷۷.
6. گورابی، ابوالقاسم و احمد نوحه گر .(1386).«شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال حوضـه آبخیـز درکـه»، پـژوهش هـای جغرافیایی،۳۹(۶۰)، ص ۱۷۷-۱۹۶.
7. مختاری کشکی، داوود. (1384).«نقش نوزمین ساخت درتکامل سامانه های رودخانه ای در کواترنر(مطالعه موردی رودخانـه های دامنه مالی میشو)»، علوم زمین ۱۵(۷۵)، صص64-77.
8. مفاخریان، سیدعلی و محسن پورکرمـانی .(1386).«اثـرات تکتونیـک پویـا در منطقـه خـرم آبـاد»، علـوم پایـه (دانشـگاه آزاد اسلامی)، ۱۷(۶۵)، صص ۸۱-۹۰.
9. مقصودی، مهران و حمید کامرانی.(1387).«ارزیـابی نقـش تکتونیـک فعـال درتنظـیم کانـال رودخانـه تجـن»، پـژوهش هـای جغرافیایی، ۳۹(۶۰)، صص ۳۷-۵۵.
10. وحدتی، دانشمند و همکاران.(1386).«نو زمین ساخت سپیدرود و دشت گیلان»، علوم زمین، 17(۶۵)، صص12-25.
11. یمانی، مجتبی، ابراهیم مقیمی و علیرضا تقیان.(1387).«ارزیابی تاثیرات نوزمین ساخت فعال در دامنه های کرکس با استفاده از روش های ژئومورفولوژی»، تحقیقات جغرافیایی، ۲۳ (پیاپی ۸۸)، صص ۱۱۷-۱۳۶.
12. Fortes, E., &et.al(2005):Neotecto araná River, Brazil, Geomorphology, Volume 70, Issues 3-4, pp325- 338.nics and channel evolution of the Lower Ivinhema River: A right- bank tributary of the upper
13. Krzyszkowski, D., Przybylski, B., Badura, J. (2000):The role of neotectonics and glaciation on terrace formation along the Nysa Kodzka River in the Sudeten Mountains (southwestern Poland),Geomorphology, Volume 33, Issues 3-4, pp149-166.
14. Latrubesse, E., Alceu Rancy.A(2000):Neotectonic influence on tropical rivers of southwestern Amazon during the late quaternary: the Moa and Ipixuna river basins, Brazil,Quaternary International, Volume 72, Issue 1, pp67-72.
15. Srivastava, P., Misra D. K.(2008):Morpho-sedimentary records of active tectonics at the Kameng river exit, NE Himalaya, Geomorphology, Volume 96, Issues 1-2,pp187-198.
16. Petrovszki, J., Timár.G(2009):Channel sinuosity of the Körös River system, Hungary/Romania, as possible indicator of the neotectonic activity, Geomorphology, In Press, Corrected Proof, Available online.
17. Rose, J., & et.al(2002):Early and early Middle Pleistocene river, coastal and neotectonic processes, southeast Norfolk, England, Proceedings of the Geologists' Association, Volume 113, Issue 1, pp 47-67.
18. Schoorl, J., M., Veldkamp, A. (2003): Late Cenozoic landscape development and its tectonic implications for the Guadalhorce valley near Alora (Southern Spain): Geomorphology50.pp 43- 57.
19. Sharma, A., Rajamani,V. (2000):Weathering of gneissic rocks in the upper reaches of Cauvery river, south India: implications to neotectonics of the region, Chemical Geology, Volume 166, Issues 3-4, Pages 203-223.
20. Zámolyi, A., Székely, B., Draganits.E, Timár.G(2009): Neotectonic control on river sinuosity at the western margin of the Little Hungarian Plain, Geomorphology, In Press, Corrected Proof, Available online. Pages1-13.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها