:: دوره 30، شماره 3 - ( 1394 ) ::
جلد 30 شماره 3 صفحات 25-38 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی
ناهید آتشی*1، سید ابوالفضل مسعودیان2
1- گروه آب و هواشناسی ، دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران ، porcista@yahoo.ie
2- گروه آب و هواشناسی ، دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران
چکیده:   (2859 مشاهده)

برای شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی، داده های روزانه 69 متغیر اقلیمی (سمت باد،تندی باد، دمای خشک، دمای تر، دمای کمینه و بیشینه، میانگین دمای روزانه، بارش، نم نسبی، فشار تراز ایستگاه، ابرناکی، دیدافقی، فشار بخارآب و ...) این ایستگاه در طول سا لهای 1362 تا 1388 بررسی شد. ابتدا پایگاه داده ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار متلب ایجاد شد. این پایگاه داده شامل رخدادهایی بود که مقدار متغیرهای مورد بررسی به طور کامل در آن ثبت شده بودند. در مرحله بعد آرایه داده های استاندارد شده (69*9311) که سطرهای آن معرف تعداد روزها و ستون های آن عناصر اقلیمی هستند، یک تحلیل خوشه ای (CA) به روش ادغام " وارد" صورت گرفت و شش گونه هوا برای ایستگاه ابوموسی به دست آمد و درنهایت، برای هرکدام از گونه ها یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب و ویژگی های پیآپی، رخداد و فراوانی سالانه و ماهانه آن ها محاسبه و مشخص شد.  بر این اساس، گونه های گرم و مرطوب و شرجی به عنوان غالب ترین، همگن ترین و باثبات ترین گونه شناخته شد.

واژه‌های کلیدی: گونه هوا، تحلیل خوشه ای، جزیره ابوموسی.
متن کامل [PDF 647 kb]   (1197 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1393/4/25 | پذیرش: 1393/12/8 | انتشار: 1394/9/28
فهرست منابع
1. جانسون، ریچارد آ ؛ دین دبلیو، ویچرن .( 1378 ). تحلیل آماری چندمتغیره کاربردی، ترجمه حسینعلی نیرومند، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.
2. رزمجویی، فرشته .( 1387 ). شناسایی گونه های هوای ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1382-۱۳۵۸ و بررسی ارتباط گونه ها با الگوی گردشی تراز میانی جو ( 500 هکتوپاسکال)، ویژه نامه جغرافیا، صص 85-۱۰۵.
3. طاووسی، تقی؛ نظر یپور، حمید و پودینه، محمدرضا .( 1389 ). ارتباط تیپ های هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو، مجله علمی و فنی نیوار، ش 71 ، صص 5-۱۶.
4. علیجانی، بهلول .( 1388 ). اقلیم شناسی سینوپتیک، تهران: سمت، چاپ سوم ، 257 صفحه.
5. کاشکی، عبدالرضا؛ مسعودیان، سید ابوالفضل و حسینی، سید محمد .( 1390 ). بررسی تیپ های همدید اقلیمی شمال ، شرق کشور و ارتباط آنها با سامان ههای گردشی روز نماینده(مطالعه موردی: مشهد)، جغرافیا و توسعه، ش 25 صص 59-۷۷.
6. مسعودیان، سید ابوالفضل .( 1386 ). شناسایی گونه های همدید اصفهان، گزارش طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان.
7. مسعودیان، سیدابوالفضل و محمدی، بختیار .( 1386 ). شناسایی تیپهای همدید هوای ایستگاه سنندج (طی سا لهای ۷۳-۱۳۴۳)، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ش ۷،صص ۱-۲۲.
8. Bissolli, Peter , Jürgen Grieser, Nikolai Dotzek, Marcel Welsch .(2006). Tornadoes in Germany 1950–2003 and their relation to particular weather conditions, Global and Planetary Change, in press
9. Cheng, Chad Shouquan, Yu, Pao-Shan, Li, Qian, Li, Guilong, & Chu, Jung-Lien. (2009). Synoptic weather typing and typhoon with an application to Chiayi, Taiwan: potential for future climate change impact analysis. Paddy Water Environ, 7,pp: 293-300.
10. Lee, Cameron C., Ballinger, Thomas J., & Domino, Natalia A. (2012). Utilizing map pattern classification and surface weather typing to relate climate to the Air Quality Index in Cleveland, Ohio. Atmospheric Environment, 63,pp: 50-59.
11. McGregor, G. R. and D. Bamzelis .(1995). "Synoptic Typing and its Application to the Investigation of Weather Air Pollution Relationships, Birmingham, United Kingdom." Theoreticaland Applied Climatology 51:pp: 223-236.
12. Michailidou, C., Maheras, P., Arseni-Papadimititriou, A., Kolyva-Machera, F., & Anagnostopoulou, C. (2009). A study of weather types at Athens an Thessaloniki and their relationship to circulation types for the cold-wet period, part II: discriminant analysis. Theor Appl Climatol, 97, pp:179-194.
13. Seibert, P. , Frank, A., Formayer,H.(2007). Synoptic and regional patterns of heavyprecipitation in Austria. Theor. Appl. Climatol, 87,pp: 139–153
14. Sheridan, Scott C. (2002).The Redevelopment of a Weather-type ClassificationScheme For North America,International Journal of Climatology, No. 22, pp 51-68.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 3 - ( 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها