:: دوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) ::
جلد 36 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
آشکارسازی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های واقعی و ارتباط آن با پوشش اراضی بخش جنوبی دریاچه ارومیه
خدیجه میکائیلی حاجی کندی1، بهروز سبحانی*2، سعید ورامش3
1- گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، sobhani@uma.ac.ir
3- گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (2801 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه استفاده از روش­های سنجش از دوری برای به دست آوردن دمای سطح زمین گسترش یافته است. زیرا سنجش ازدور امکان برآورد دمای سطح زمین را در هر ناحیه و با دقت بالا فراهم می­کند. هدف از مطالعه حاضر، برآورد دمای سطح زمین در بخش جنوبی دریاچه ارومیه با استفاده از داده­های ماهواره­ای لندست، مقایسه آن با داده­های واقعی  و بررسی ارتباط آن با مقادیر پوشش گیاهی می­باشد.
روش شناسی: به این منظور، تغییرات دمای سطح زمین بین سالهای 2000 تا 2017 در ارتباط با تغییرات پوشش منطقه و کاربری اراضی با تاکید بر مناطق کشاورزی بررسی شده است. از این رو، از باندهای حرارتی لندست 7 و لندست OLI برای اندازه­گیری دمای سطحی، تبدیل DN به رادیانس و دمای روشنایی استفاده شد. همچنین، شاخص NDVI برای محاسبه گسیل‌مندی و استخراج کاربری اراضی با روش شی گرا مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی رابطه دما با پوشش گیاهی از آنالیز رگرسیون استفاده شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که دمای سطح زمین مشاهده شده و برآورد شده از سال 2000 تا 2017 به دلیل تغییر در کاربری و پوشش گیاهی منطقه افزایش یافته است. براساس رگرسیون خطی ارتباط قابل قبولی بین دمای سطح زمین و دمای مشاهده شده (72/0R2=) وجود دارد. همچنین ارتباط منفی معنی داری بین دمای سطح زمین و پوشش گیاهی وجود دارد.
نتیجه­گیری:  نتایج تحقیق بیانگر این مسئله است که روش های سنجش از دوری نتایج قابل اعتماد و مطمئنی را در برآورد دمای سطح زمین ارائه می دهد. اطلاع از وضعیت دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری های اراضی به برنامه ریزان و کارشناسان جهت تصمیمات مدیریتی برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی  کمک می کند.
واژه‌های کلیدی: پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، شی گرا، NDVI، دریاچه ارومیه
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1399/8/19 | پذیرش: 1399/11/6 | انتشار: 1400/1/6
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، اردبیل، خیابان دانشگاه


XML   English Abstract   Printدوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها