فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲ | 

اهداف انتشار فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی

۱- گسترش فلسفه و اندیشه علمی ، فلسفه علوم جغرافیایی ، مباحث فلسفی و ایدئولوژیکی مربوط به توسعه (اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی )

۲- گسترش روش های تحقیق علمی (بنیادی ،توسعه ای و کاربردی )

۳.    انتشار مقاله های علمی پژوهشی مرتبط 

۴.    معرفی‌ و نقد دستاوردهای‌ جدید علمی و پژوهشی‌ ( مقاله ،کتاب ، رساله ، پایان نامه و ... )

۵.    طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ در زمینه های مربوط به جغرافیا و رشته های نزدیک به آن

۶.    ارتقای‌ سطح‌ دانش‌  دانشجویان ، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌

۷.    ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

۸.    ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌

۹.    کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

۱۰.    ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم جغرافیا

۱۱.    بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی

۱۲.    اطلاع رسانی در زمینه های پژوهشی- تخصصی علوم جغرافیا

۱۳- معرفی ،نکوداشت و بزرگداشت پیشکسوتان علمی ، نخبگان و دانشجویان برتر

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب