تحقیقات جغرافیایی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/2 | 

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال ۱۳۶۵ با اهداف زیر آغاز به کار کرده است :
گسترش فلسفه و اندیشه علوم جغرافیایی و مباحث فلسفی و ایدئولوژیک مربوط به توسعه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)؛ گسترش روش‌های تحقیق علمی (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی)؛ کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌ و فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور؛ ارائه ایده‌های نو به‌منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم جغرافیا؛ اطلاع‌رسانی در زمینه‌های پژوهشی-تخصصی علوم جغرافیا و معرفی، نکوداشت و بزرگداشت پیشکسوتان علمی، نخبگان و دانشجویان برتر حوزه جغرافیا .
این فصلنامه در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف جغرافیا از جمله
برنامه‌ریزی شهری و روستایی؛
جغرافیای سیاسی؛
جغرافیای طبیعی؛
جغرافیای اقتصادی؛
انواع مقالات پژوهشی اصیل، پژوهشی نظری، پژوهشی کیفی، توصیفی و نظرسنجی، مروری تحلیلی و نامه به سردبیر را به چاپ می‌رساند.

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب