فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف و دستاوردهای نوین علمی هر روز ابعاد جدیدی را پیش روی بشریت قرار می‌دهند. توسعه روزافزون نیازهای بشر منجر به دخالت و ارتباط انسان با روش‌ها و فناوری‌های گوناگون در محیط شده است. برای بهینه‌سازی این ارتباط استفاده از دستاوردهای علوم جغرافیایی بیش از پیش ضروری می‌نماید.

رسالت عمده مجلات علمی-پژوهشی گسترش و اشاعه علوم و دستاوردهای آن است. فصل‌نامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال ۱۳۶۵ به عنوان اولین مجله علمی-پژوهشی جغرافیایی و خصوصی کشور آغاز به کار کرده است. جای بسی خرسندی است که این فصل‌نامه به لطف پروردگار و همت هیات تحریریه، داوران و همکاران علمی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور از سال ۱۳۶۵ تاکنون توانسته است بیش از هزار مقاله از دستاوردهای علمی و ارزشمند محققان و متخصصان را منتشر نماید و مراحل پیشرفت را تا قرارگرفتن در ردیف مجلات متعارف خارجی بپیماید. این در حالی است که مجله از هیچ‌گونه پشتیبانی یا امکانات مالی دولتی برخوردار نیست. این فصل‌نامه با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با رشته‌ها و گرایش‌های مختلف جغرافیا و رشته‌های نزدیک به آن و به‌‌منظور تبادل‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ متخصصان و مراکز علمی‌ و پژوهشی داخل و خارج کشور تاسیس شده است .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب