تحقیقات جغرافیایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف و دستاوردهای نوین علمی هر روز ابعاد جدیدی را پیش روی بشریت قرار می‌دهند. توسعه روزافزون نیازهای بشر منجر به دخالت و ارتباط انسان با روش‌ها و فناوری‌های گوناگون در محیط شده است. برای بهینه‌سازی این ارتباط استفاده از دستاوردهای علوم جغرافیایی بیش از پیش ضروری می‌نماید.
رسالت عمده مجلات علمی-پژوهشی گسترش و اشاعه علوم و دستاوردهای آن است. فصل‌نامه علمی-پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال ۱۳۶۵ به عنوان اولین مجله علمی-پژوهشی جغرافیایی و خصوصی کشور آغاز به کار کرده است. جای بسی خرسندی است که این فصل‌نامه به لطف پروردگار و همت هیات تحریریه، داوران و همکاران علمی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور از سال ۱۳۶۵ تاکنون توانسته است بیش از هزار مقاله از دستاوردهای علمی و ارزشمند محققان و متخصصان را منتشر نماید و مراحل پیشرفت را تا قرارگرفتن در ردیف مجلات متعارف خارجی بپیماید. این در حالی است که مجله از هیچ‌گونه پشتیبانی یا امکانات مالی دولتی برخوردار نیست. این فصل‌نامه با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با رشته‌ها و گرایش‌های مختلف جغرافیا و رشته‌های نزدیک به آن و به‌‌منظور تبادل‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ متخصصان و مراکز علمی‌ و پژوهشی داخل و خارج کشور تاسیس شده است.

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پروفسور محمدحسین پاپلی یزدی، Phd
حامی علمی: پژوهشکده امیرکبیر
حامی مالی: شرکت آمایش و توسعه شرق
ناشر: انتشارات پاپلی با همکاری موسسه انتشارات پژوهشی آفرند 

سردبیر: فاطمه وثوقی، PhD
مدیر اجرایی: حامد باستین، PhD
مدیر داخلی: سعیده خزایی 
ویراستار فنی: گلشن کاویان‌پور
ویراستار انگلیسی: امیدعلی خوارزمی، PhD
امور اداری: مهدیه قمصریان 

زبان انتشار: تمام‌متن فارسی/چکیده ۳۰۰کلمه‌ای انگلیسی
تناوب انتشار: فصل‌نامه (۴ شماره در سال)
نوع انتشار: دسترسی آزاد به مقالات منتشرشده 
نوع داوری: داوری دوسوکور با حداقل ۲ داور تخصصی
زمان داوری: حدوداً ۱۲ هفته (داوری سریع حدودا ۴ هفته)
درصد پذیرش مقالات: حدوداً ۶۷ %
شاپا کاغذی: ۷۰۵۲-۱۰۱۹
شاپا الکترونیک: ۴۳۸۴-۲۵۳۸

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب