تحقیقات جغرافیایی- هزینه‌های نویسندگان
هزینه‌های داوری، پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
هزینه داوری و انتشار مقاله در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی به شرح زیر است:
- ارسال مقاله و بررسی اولیه؛ رایگان
- داوری عادی مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۴میلیون ریال
- انتشار عادی مقاله (پرداخت پس از پذیرش علمی)؛ ۱۱میلیون ریال
- داوری سریع مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۸میلیون ریال (حداکثر ۲ هفته)
- انتشار سریع مقاله (پرداخت پس از پذیرش علمی)؛ ۲۲میلیون ریال (اولین شماره در حال انتشار)

توجه به نکات زیر ضروری است:
- پرداخت هزینه داوری هیچ ضمانتی برای پذیرش مقاله به وجود نمی‌آورد و ممکن است مقالات براساس نظر داوران رد شوند. وجه داوری در صورت رد مقاله بازپس داده نمی‌شود.
- مقالاتی که پس از طی مراحل داوری تخصصی و اصلاح نویسندگان (به دفعات لازم) مورد پذیرش علمی قرار می‌گیرند، باید هزینه آماده‌سازی مقاله برای انتشار را پرداخت نمایند تا برای آنها نامه پذیرش صادر شود.
- اگر در مراحل آماده‌سازی و ویراستاری مقاله برای انتشار، هرگونه تخلف احتمالی (انتشار قبلی، سرقت ادبی، اختلافات نویسندگان و ...) در مقاله توسط مجله محرز شود که منجر به خروج مقاله از روند انتشار شود، وجه انتشار بازپس داده نخواهد شد و با موارد تخلف نیز براساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.141.72.fa
برگشت به اصل مطلب