فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۱ | 
1-تاثیر ساختارهای محلی بر کنش اجتماعی- سیاسی؛ مورد: بلوچ های ایران
نویسندگان:دکتر برزین ضرغامی،دکتر ابراهیم رومینا

2-ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات آسایش حرارتی بیرونی با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی  PET در شهر مشهد 
نویسندگان :الهام ثناگر دربانی،دکتر مجتبی رفیعیان،تکتم حنایی،دکتر دانیال منصفی پراپری

3-چرخش فرهنگی در جغرافیا و تأثیرات آن بر رشتۀ جغرافیای سیاسی 
نویسندگان: فاطمه سادات میراحمدی،دکتر سیّد عباس احمدی

4-مدل سازی تغییرات آتی بارش های سواحل جنوبی دریای خزر تحت شرایط تغییر اقلیم
نویسندگان :دکتر فاطمه جعفرزاده،دکتر علی محمد خورشیدوست، دکتر بهروز ساری صراف، دکتر باقر قرمز چشمه

5-پیش‌بینی تغییرات پوشش زمین درافق 1407 با استفاده از مدل تلفیقی زنجیره‌ای مارکوف و سلول خودکار؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان
نویسندگان : مرضیه علی خواه اصل، فرزانه رضوانی
 
6-تعیین الگوی رفتاری تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل ویکور
نویسندگان:دکتر محمد رضا حافظ نیا،میثم هادی پور

7-تبیین رابطه مدل مرکزـ پیرامون و طایفه گرایی (نمونه موردی: دوره هشتم، نهم و دهم انتخابات در حوزه انتخابیه ممسنی)
نویسندگان:دکتر مراد کاویانی راد،سید محمد حسین حسینی،وحید صادقی

8-بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در قدرت ملی
نویسندگان:سید جواد موسوی زارع،دکتر سید هادی زرقانی،دکتر هادی اعظمی

9-آسیب‌شناسی مدیریت تبلیغات محیطی کلانشهر تهران
نویسندگان :سید حسن ایلالی،مینا نامی،سیده‌نرگس حسینی‌امین،دکتر مهدخت بروجردی علوی

10-کاربرد مدلهای آماری وتصاویر ماهواره ای در واکاوی جزیره حرارتی درشهر همدان
نویسندگان:دکتر زهره مریانچی،مسلم درویشی،دکتر حامد عباسی

11-تبیین تاثیرات عناصر آب و هوایی در کیفیت هوای کلانشهر تهران
نویسندگان:نبی الله رمضانی ،دکتر بهلول علیجانی ،رضا برنا

12-ارزیابی مساحت های درحال فرسایش و رسوبگذاری حوضه های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران با استفاده از منحنی های هیپسومتری بی بعد
نویسندگان:مرتضی پورزارع،دکتر عبدالله سیف

13-ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)
نویسندگان:سمیه خسروی،دکتر مژگان انتظاری،دکتر علی احمد آبادی،دکتر سیدموسی پورموسوی

14-جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران
نویسندگان:میلاد امینی،دکتر حمید رضا صارمی،دکتر محمد باقر قالیباف
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.132.60.fa
برگشت به اصل مطلب