فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- اخبار
طرح ویژه بررسی دوهفته‌ای مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
طرح ویژه تابستان ۱۳۹۹ برای تعیین تکلیف دوهفته‌ای مقالات
۱- با توجه به افزایش هزینه‌های نشریه در سال جدید، نشریه ناچار به افزایش قیمت بررسی و انتشار مقالات به‌ترتیب به ۴۰۰.۰۰۰ و ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان از ابتدای مهر ۱۳۹۹ است.
۲- برای همیاری با پژوهشگران و دانشجویان، کلیه مقالاتی که از روز ۱۵ تیر تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برای نشریه ارسال شوند مشمول تخفیف در هزینه‌ها شده و فقط در صورت پذیرش برای انتشار مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان پرداخت خواهند کرد.
۳- مدت زمان دریافت مقاله تا تعیین تکلیف قطعی (پذیرش یا رد قطعی) در این طرح حداکثر ۱۴ روز است، به شرط آنکه نویسندگان اصلاحات ساختاری را یک مرتبه و حداکثر طی ۴۸ ساعت و اصلاحات تخصصی را حداکثر دو مرتبه و هر بار طی حداکثر ۷۲ ساعت به انجام رسانند (تاخیر در انجام اصلاحات موجب خروج مقاله از طرح ویژه شده و هزینه‌ها به صورت عادی - ۲۵۰.۰۰۰ تومان داوری و ۸۰۰.۰۰۰ تومان انتشار مقاله - محاسبه خواهد شد).

پایان طرح ویژه تابستان ۱۳۹۹
با پایان تابستان ۱۳۹۹، هزینه داوری و انتشار مقالات به قیمت‌های جدید افزایش یافت (قیمت داوری و انتشار مقالات به‌ترتیب به ۴۰۰.۰۰۰ و ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان است).
مجله خود را به بررسی و تعیین تکلیف سریع مقالات متعهد می‌داند و در صورت همکاری نویسندگان در اصلاح سریع مقالات، در بازه حداکثر یک‌ماهه تکلیف مقالات را مشخص می‌کند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.128.66.fa
برگشت به اصل مطلب