تحقیقات جغرافیایی- اساتید
ماژور مسعودخان یا دکتر مسعود کیهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/2 | 

ماژور مسعود کیهان در خانواده مرفهی چشم به دنیا گشود . چهارمین و کوچکترین فرزند ذکور نقاش معروف بوده است و در سن 13 سالگی برای تحصیل به فرانسه فرستاده شده است .
بعد از اخذ دیپلم  حدود سال 1917 به ایران مراجعت کرد . در سال 1295 هجری قمری افسر تحصیل کرده جوانی بود که به ریاست پیاده نظام و نظمیه فارس منصوب شد . پس از چند سالی دست تقدیر او را از آن پست به مقام وزارت در  کابینه  سید ضیاء الدین طباطبایی کشاند و نامش به عنوان ماژور مسعود خان وزیر جنگ کابینه کودتا (1299) در تواریخ ثبت شد .
بعد از پایان عمر کوتاه  کابینه سیدضیاء الدین طباطبایی و تبعید او به خارج کشور ماژور مسعود خان کیهان مدتی بیکار بود تا اینکه در اواخر سال 1303 شمسی وارد خدمت دارلفنون شد و به تدریس جغرافیا و سپس زبان فرانسه  پرداخته است .
اولین کتاب جغرافیای کیهان " جغرافیای طبیعی ایران " بود که در سال 1310 در 200 صفحه با نقشه ها و جداول و تصاویر زیاد به چاپ رسید .کتاب دوم  جغرافیای سیاسی ایران در بیش از 550 صفحه و 28 نقشه و 73 گراوور در سال 1311 منتشر شد . کتاب سوم جغرافیای اقتصادی در بیش از 500 صفحه  به چاپ رسید .
مسعود کیهان سمت ریاست موسسه جغرافیا را از آغاز تشکیل تا سال 1342 برعهده داشت . در این سال مسعود خان بازنشسته شد و ریاست موسسه به دکتر احمد مستوفی محول گردید .
مرحوم کیهان روز 11 دی ماه 1346 برای آخرین بار به دانشگاه رفت و در جلسه  دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری  که سرپرستی آن به عهده ایشان بود  حضور بهم رسانید و 6 صبح روز بعد یعنی 12 دی ماه 1346 در اثر سکته قلبی در سن 80 سالگی درگذشت .

 


 

 

تصویر سمت راست :ماژور مسعود خان ، ردیف پایین ؛نشسته ، نفر دوم از سمت راست 
تصویر سمت چپ: ماژور مسعود خان ، نشسته سمت چپ

منبع : گنجی ،محمد حسن ، جغرافیا در ایران ،از دارالفنون تا انقلاب اسلامی ،خرداد 1368،انتشارات آستان قدس رضوی

 

<ul 3fxml="" arabic="" color:="" cx="%222.5%22" cy="%229.5%22" data:image="" dejavu="" droid="" encoding="%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg" fill="%22%2300528c%22/%3E%0A%3C/svg%3E%0A" );"="" font-family:="" font-size:="" height="%2213%22%3E%0A%09%3Ccircle" iranian="" kufi="" noto="" r="%222.5%22" sans="" style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-image: url(" version="%221.0%22" width="%225%22" xmlns="%22http://www.w3.org/2000/svg%22">
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.120.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب