تحقیقات جغرافیایی- پیشکسوتان علم جغرافیا
پیشکسوتان جغرافیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 

گرامیداشت اساتید دانشگاه وبزرگان رشته های علمی در دانشگاه ها، سنت حسنه ای است و به راستی که باید به بهترین وجهی ادامه یابد. این سنت اگر به فرهنگ تبدیل شود، هم می تواند مایه دلگرمی کسانی باشدکه عمر پربار خود راصرف تربیت نسلهای اینده کرده اند و هم زمینه سازی باشد، برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان نسلهای جوانتر.

- ماژور  (سرگرد ) مسعود خان کیهان استاد دانشگاه و رئیس موسسه جغرافیای دانشگاه تهران (1272)
-استاد عباس اقبال آشتیانی (1275)
-استاد محمد حسن گنجی (1291)
-استاد احمد مستوفی (1291)
-استاد منوچهر ستوده (1292)
​-استاد لطف الله مفخم پایان (1294)
-استاد عباس سحاب (1300)
-استاد سیف الدین نجم آبادی(1301)
استاد شاهپور گودرزی(1303)
-استاد ایرانپور جزنی (1303)
-استاد جهانگیر صوفی (1304)
-استاد عباس سعیدی رضوانی (1306)
استاد علی اصغر آریایی (1307)
-استاد یدالله فرید (1308)
-استاد جواد صفی نژاد(1308)
-استاد فرح الله محمودی (1309)
استاد پرویز کردوانی (1310)
استاد حسین آسایش (1311)
-استاد دره میرحیدر (1311)
-استاد حسین شکویی (1312)
-استاد سیروس شفقی (1312)
-استاد احمد مجتهدی (1314)
-استاد سیروس سهامی (1314)
-استاد حسن حسینی ابری(1318)
-استاد تقی رهنمایی (1323)
-استاد محمد حسین پاپلی یزدی (1327)
-استاد محمدرضا سحاب (1327)
-استاد سید یحیی رحیم صفوی (سردار سرلشگر پاسدار صفوی )(1331)
-استاد محمدرضا حاقظ نیا (1334)
-استاد عباس مصلی نژاد (1341)

-پروفسور گزاویه دوپلانول (1926)
-پروفسور  اکارت اهلرز (1938)
-پروفسور  ژان پیر دیگار (1942)
پروفسور مارسل بازن (1944)
-پروفسور برنارد هورکاد
-پروفسور مایکل ای بونین 
-پروفسور ایوایو کوبوری
-پرفسور شوکو اوکازاکی
شما خواننده محترم ، چنانچه مطلبی در باره هر یک از پیشکسوتان عرصه جغرافیا نوشته و یا خوانده اید.  برای ما ارسال کنید و ما را در کامل کردن این بانک اطلاعاتی یاری نمایید . 

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.119.27.fa
برگشت به اصل مطلب