فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- سخن سردبیر
سخن سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۷ | 

سخن سردبیر

 گسترش مرزهای دانش در زمینه های مختلف و دستاوردهای نوین علمی هر روز ابعاد جدیدی را پیش روی بشریت قرار می دهند. توسعه روز افزون نیازهای بشر منجر به دخالت و ارتباط انسان با روش ها و فناوری های گوناگون در محیط شده است، برای بهینه سازی این ارتباط استفاده از دستاوردهای علوم جغرافیایی بیش از پیش ضروری می نماید.

رسالت عمده مجلات علمی - پژوهشی گسترش و اشاعه علوم و دستاوردهای آن است. جای بسی خرسندی است که فصلنامه تحقیقات جغرافیایی به لطف پروردگار و همت هیات تحریریه ، هیات داوران و همکاران علمی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور از سال 1365تا کنون توانسته است بیش از هزارمقاله از دستاوردهای علمی و ارزشمند محققان و متخصصان را چاپ و منتشر نمایند و مراحل پیشرفت را تا قرار گرفتن در ردیف مجلات متعارف خارجی را بپیماید. این درحالی است که مجله از هیچ گونه پشتیبانی یا امکانات مالی دولتی برخوردار نیست.

امید است با ارسال مقالات وزین و ارزشمند خود ما را در اعتلای هرچه بیشتر آن یاری نمایید.

                                                                                                                                                     دکتر فاطمه وثوقی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب