تحقیقات جغرافیایی- نمایه‌ها و پایگاه‌های استنادی
فهرست‌ها و نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/7 | 

فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی در پایگاه‌های زیر نمایه شده است:
- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛
- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛
- مگیران

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب