فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- فرمت مقالات فصلنامه
قالب فارسی و انگلیسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۷ | 

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود ، لطفا آن را کاملا با فرمت فصلنامه تطبیق دهید . در غیر این صورت مقاله شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و از روند بررسی حذف خواهد شد .

دانلود فرمت فصلنامه (PDF)
دانلود فرمت فصلنامه (WORD)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب