فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- فرمت مقالات فصلنامه
قالب فارسی و انگلیسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۷ | 

نویسندگان محترم لطفا مقاله خود را بر اساس فرمت فصلنامه تنظیم نمایید .
نکته مهم :در فایل pdf اسامی نویسندگان و درصد سهم آنها را حذف نمایید .


دانلود فرمت فصلنامه (WORD)

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.115.18.fa
برگشت به اصل مطلب