Close

Logo

تحقیقات جغرافیایی

اعضای هيات تحريريه
برنارد هورکاد
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکbernardhourcadeyahoo.com
شماره تلفن+33 612235472
پست سازمانیاستاد ایران‌شناسی
محل خدمتمرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، پاریس، فرانسه
سوابقبرنارد هورکاد جغرافی‌دان فرانسوی است که تخصصش در مورد ایران است. مدیر مرکز CNRS در تیم تحقیقاتی "دنیای ایرانی و هندی" است. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ مدیر انجمن فرانسوی تحقیقات در ایران بوده‌است. آثار او متمرکز بر جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران، شامل تهران است. کتاب های زیر برخی از تالیفات وی در مورد ایران است . - ژئوپلتیک ایران - ایران در قرن بیستم بین ناسیونالیسم اسلام و جهانی‌سازی - ایران، هویت نو در جمهوریت همچنین چاپ کتاب اطلس ایران و اطلس متروپلیس تهران را هدایت کرده‌است .
آخرین بروزرسانی1399/5/2

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: