زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 32، شماره 1 - ( 1396 ) ::
جلد 32 شماره 1 صفحات 9-23 برگشت به فهرست نسخه ها
واکاوی رهیافتی نوین در شناخت نظری رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در چارچوب مکتب ساختارگرایی
دکتر احسان لشگری تفرشی
گروه جغرافیای سیاسی،دانشگاه یزد،یزد،ایران ، ehsanlashgari80@yahoo.com
چکیده:   (3105 مشاهده)

در فلسفه علم و به ویژه در علوم انسانی تعریف و شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه دارای مبناهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه متفاوت و حتی متضاد می‌باشد. به عبارت دیگر شناخت یک مفهوم در مکاتب مختلف می‌تواند دارای تعاریف متضاد باشد. از این جهت تعیین چارچوب نظری شناخت یک مفهوم بنیادین؛ یکی از مبنایی ترین اصول در مطالعه و شناخت مفاهیم و موضوعات می‌باشد. در علوم جغرافیایی یکی از روابط مهم فضایی رابطه سیاست و فضای جغرافیایی می‌باشد که تفسیر آن در مکاتب مختلف معرفت شناسی از جمله در ساختارگرایی متفاوت می‌باشد. از این رو با توجه به بنیادین بودن نوع پژوهش، کوشش گردیده با مراجعه به مستندات معتبر نظری نوعی نگاه نقادانه در رابطه با شناخت رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در مکتب ساختارگرایی ارائه گردد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در مکتب ساختارگرایی اجزای فضای جغرافیایی دارای ماهیت متعامل و انضمامی بوده و در عین حال ایدئولوژی‌ها و نهادهای سیاسی فضا به مثابه یک عامل ساختاری و بیرونی نقش مؤثری در تحولات فرم‌ها و فرایندهای فضایی دارند.

واژه‌های کلیدی: فضای جغرافیایی، ساختارگرایی، شناخت، حاکمیت، عاملیت .
متن کامل [PDF 837 kb]   (1988 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: جغرافیای سیاسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۳
فهرست منابع
1. اشتراوس، لئو (1373)، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، شرکت انتشارات علمی - فرهنگی.
2. اسکاچپول، تدا (1380)، بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی، ترجمه‌هاشم آقاجاری، تهران، نشر مرکز.
3. بشیریه، حسین (1379)، نظریه‌های فرهنگی در قرن بیستم، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی آینده‌پویان.
4. بهفروز، فاطمه (1384)، فلسفه روش شناسی و تحقیق علمی در جغرافیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
5. پارکر، جان (1386)، ساخت یابی، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نشرنی.
6. پوراحمد، احمد (1386)، قلمرو و فلسفۀ جغرافیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
7. پولادی، کمال (1383)، تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، تهران، نشر مرکز.
8. پیرسون، کیت آنسل ( 1388)، چگونه نیچه بخوانیم، ترجمه لیلا کوچک منش؛ تهران، انتشارات رخداد نو.
9. جوان، جعفر، دلیل، سعید، محمد، سلمانی مقدم (1392)، دیالیکتیک فضا از منظر لوفور، فصلنامه مطالعات مناطق خشک، سال سوم، شمارۀ دوازدهم، صص1 -17.
10. حافظ نیا، محمدرضا (1393)، فلسفه جغرافیا، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دورۀ هیجدهم، شمارۀ، صص 27-56.
11. حافظ نیا، محمدرضا، احمدی پور، زهرا، قادری، مصطفی (1389)، سیاست و فضا، مشهد، انتشارات پاپلی.
12. حافظ نیا، محمدرضا،کاویانی راد، مراد (1383)، فلسفه جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
13. ­دریفوس، هیوبرت (1379)، میشل فوکو، فراسوی ساخت گرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
14. دیلتای، ویلهم (1392)، به فهم در آوردن جامعه انسانی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات ققنوس.
15. رامشت، محمدحسین، باباجمالی، فرهاد (1388). استثناگرایی در هویت فضای مدنی ایران، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، شماره 1، صص 21-5.
16. ­‬ریترز، جورج (1389)، نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
17. سروش، عبدالکریم (1375)، علم چیست؟ فلسفه چیست؟، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ دوازدهم.
18. ­سید امامی، کاوس (1391)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران، انتشارات پژهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
19. شکویی، حسین (1383)، اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، تهران، انتشارات گیتاشناسی، جلد دوم.
20. شورچه، محمود (1394)، دیدگاههای نو در سیستم‌های شهری، تهران، انتشارات پرهام نقش.
21. کامران، حسن، واثق، محمود (1389)، تبیین در جغرافیا بر اساس فلسفه اسلامی، فصلنامه جغرافیا، سال هشتم، شماره24.
22. ­لشگری تفرشی، احسان، احمدی، سیدعباس (1395)، اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی، با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران، تهران، انتشارات سمت.
23. ­لشگری تفرشی، احسان (1393)، شهر و سیاست، دیدگاههای نو در جغرافیای سیاسی فضای شهری، تهران، نشر انتخاب
24. ­صادقی، علی( 1394)، آشنایی با فلسفه علم معاصر، تهران، انتشارات سمت.
25. ­صادقی، مجتبی، رهنما، محمدرحیم (1392)، تبیین ساختاری – کارکردی مدیریت مشارکتی شهری( نمونه موردی شهر مشهد)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 45، شمارۀ 1، صص 184-169.
26. ­ صدوق، حسن، سعیدی، عباس (1387)، نظام فضایی به مثابه جوهرۀ مطالعات جغرافیایی، فصلنامه جغرافیا، سال چهارم، شمارۀ 10 و 11. صص 7-24.
27. ­گیدنز، آنتونی(1374)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرنی.
28. ­مرادی، اسکندر و افضلی، رسول (1392)، اندیشه‌های جدید در ژئوپلیتیک، تهران، نشر زیتون سبز.
29. معینی علمداری، جهانگیر(1390)، روش شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات گرایی و فرااثبات گرایی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
30. ­مقیمی، ابراهیم (1391)، فلسفه تغییرات محیطی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
31. ­مرداک، جاناتان (1392)، جغرافیای پساساختارگرا، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و مصیب قره بیگی، تهران، انتشارات زیتون سبز.
32. ­میلنر، آندرو، براویت، جف (1390)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی؛ تهران، ققنوس.
33. ­متقی، ابراهیم، کاظمی، حجت (1386)، سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره 4. صص 204- 225.
34. ­میرحیدر، دره، بدیعی، مرجان، ذکی، یاشار، میراحمدی، فاطمه السادات ( 1395)، دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 48، شماره 1، صص 177-196.
35. ­هگل، فریدریش ( 1392)، عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، تهران، نشر هرمس.
36. هیوز، هنری استیورات (1369)، آگاهی و جامعه، ترجمه عزت‌اله فولادوند، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.
37. ­Dikshit, R. (1982), Political geography contemporary perspective, McGraw Hill company.
38. ­Driver, F. (2013), Research in historical geography and in the history and philosophy of geography in the UK, 2001- 2011: an overview, journal of historical geography, doi: 10.1016, pp. 203- 211.
39. ­Filint, C. (2011), Introduction to geopolitics, 2nd edition, published by Routledge.
40. ­Foucalt, M. (1980), Power, Knowledge, Newyork: Pantheon press.
41. ­Fraser, N. (1994 ), Foucault on modern power: Empirical insight and normative confusion, London, Routledge.
42. Griffith, DA., Chun, Y., O'Kelly, ME., Berry B.J L., Haining, R. P. (2013), Geographical Analysis: It's First 40 Years, Geographical Analysis,Vol. 45, No. 1, pp. 1–27.
43. Habersack, S. (2010), The lived space of the youth: the social production and reproduction of urban space at night in pune: India,university of Wine.
44. Harvey, D. (1973), Social justice and the city, John Hopkins university press.
45. Lesser, E. ) 2000 (, Knowledge of communication, Boston, Butterworth press.
46. Lefebvre, H. (1997), Production of space, Oxford, Blackwell publisher.
47. Massey, D., Allen, j., Sarre, P. (1999), Human geography today, NewYork, Blackwell publisher.
48. Milton, E. (1984), Functionalism, in themes in geographic thought, London, Croom- Helm press.
49. ­Peck, J., Wills, J. (2000), What is geography, Antipode journal, Vol. 32, No.1.
50. ­Relph, Edward (1976); Place and Placelessness, Newyork: sage publisher.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lashgari E. Analysis of a New Approach to Understanding the Relationship Between Politics and Geographical Space in the School of Structuralism . geores. 2017; 32 (1) :9-23
URL: http://georesearch.ir/article-1-99-fa.html

لشگری تفرشی احسان. واکاوی رهیافتی نوین در شناخت نظری رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در چارچوب مکتب ساختارگرایی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1396; 32 (1) :9-23

URL: http://georesearch.ir/article-1-99-fa.htmlدوره 32، شماره 1 - ( 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102