:: دوره 35، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 35 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
کاربرد مکان یابی پویا در برنامه ریزی های بلندمدت توسعه ای کلان شهرها (مورد مطالعه: دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشهد)
داود فاضل ترشیزی1، زهرا ناجی عظیمی*2، مصطفی کاظمی3
1- گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، znajiazimi@um.ac.ir
3- گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (270 مشاهده)
اهداف و زمینه ­ها:  ازجمله وظایف تاثیرگذار مدیریت شهری در حوزه اقتصادی و اجتماعی، برنامه ­ریزی و آماده ­سازی زیرساخت‌های اساسی و خدمات لازم برای توسعه استانداردهای زندگی شهری همچون بهبود دسترسی فضایی در خدمات عمومی است تا زمینه تسهیل و بهره­ مندی عادلانه دریافت خدمات برای شهروندان فراهم گردد لذا در این مقاله به کاربرد مکان­یابی پویای در برنامه ­ریزی­ های بلندمدت مدیریت شهری پرداخته شده است. 
روش­ شناسی: این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ­شناسی از نوع توصیفی-کمی می­باشد لذا ابتدا با مرور پیشینه و نظرات خبرگان شرایط مورد مطالعه از نظر متغیرهای تصمیم، پارامترها، تابع هدف و محدودیت­ها تعریف و سپس داده ­های مساله با استفاده از پایگاه ­های اطلاعاتی و نظرات کارشناسان جمع­ آوری و نهایتاً مدل ­سازی ریاضی مکان­یابی پویا به منظور حداکثرسازی مطلوبیت انتخاب دفاتر پیشخوان ثبت احوال در کلان شهر مشهد انجام شد و با بهره­ گیری از حل کننده CPLEX با الگوریتم شاخه و برش مدل حل گردید.
یافته ­ها: ضمن شناسایی شاخص ­های مطلوبیت نقاط کاندید، مکان استقرار دفاتر در مناطق شهری، زمان بازگشایی و بسته شدن و همچنین دوره زمانی مربوطه مشخص گردید. زمانبندی فعالیت و جانمایی دفاتر با پوشش 80 درصدی جمعیت و توزیع مناسب جغرافیایی با 39 دفتر انجام و مقدار بهینه تابع هدف از نظر شاخص­ های مدنظر ذی­نفعان فراهم و مطلوبیت حداکثری حاصل گردید.
نتیجه­ گیری: باتوجه به کارکرد پایین مدل­های ایستا و نیز تغییرات جمعیتی و تقاضا در حوزه مدیریت شهری از مدلی پویا برای رفع این مشکل استفاده گردید تا ضمن ارائه تصویر دقیق­تری از زمان­ ایجاد دفاتر در هریک از مناطق، قابلیت انتخاب دفاتر با پایایی مناسب جهت فعالیت فراهم گردد و زمینه تخصیص مشتریان هر منطقه در هر دوره به بهترین نقطه مکانی از نظر تأمین شاخص ­های ذی­نفعان صورت پذیرفت.
واژه‌های کلیدی: مکان یابی پویا، مدیریت شهری، خدمات عمومی، دفاتر پیشخوان
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1399/4/7 | پذیرش: 1399/6/12 | انتشار: 1399/6/16


XML   English Abstract   Printدوره 35، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها