:: دوره 35، شماره 4 - ( 1399 ) ::
جلد 35 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
اولویت بندی مولفه های رفتاری گردشگران مذهبی در راستای افزایش رضایتمندی از شهر مقصد (نمونه موردی: شهر مشهد)
پری ناز حسنی1، سید مسلم سیدالحسینی*2، هادی سروری1، تکتم حنایی1
1- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2- گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، seyedolhosseini5930@mashdiau.ac
چکیده:   (985 مشاهده)
اهداف و زمینه ها: در برنامه­ریزی شهرهای مذهبی، گردشگران یکی از موثرترین گروه­ها می­باشند، لذا ضروری است، در برنامه ها و سیاست­های برنامه­ریزان شهری، رفتار گردشگران مذهبی دیده شود. زیرا برنامه­ریزی شهرهای مذهبی منطبق با رفتار گردشگران منجر به کسب رضایت­مندی گردشگران در شهر مقصد می­باشد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی مولفه­های رفتاری گردشگران در جهت کسب رضایت­مندی است.
روش شناسی: پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی ساده و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روایی پرسشنامه با قرار دادن آن در اختیار چند تن از صاحبنظران در این زمینه، پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و اولویت­بندی از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است.
یافته ها: طبق یافته های پژوهش، در میان متغییرهای پژوهش، همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد و در میان عوامل اصلی پژوهش، وفاداری و تصویر ذهنی گردشگران شهر مشهد از اولویت بیشتری برخوردار بوده، اما میزان مشارکت­پذیری گردشگران در موضوعات شهری کمترین رتبه را داشته است.
نتیجه گیری: لذا نتایج حاکی از آن است، جهت اخذ میزان رضایتمندی گردشگران که نتایج آن می­تواند بصورت مشارکت­ پذیری و تعهد و وفاداری به شهر مقصد نمود پیدا کند، شناسایی دقیق و جامع رفتار گردشگران در شهر مقصد می باشد که باید مورد توجه مدیران و برنامه­ریزان شهری واقع شود.
واژه‌های کلیدی: رفتار، گردشگران مذهبی، رضایتمندی، مشهد.
     
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: گردشگری
دریافت: 1399/3/25 | پذیرش: 1399/5/25 | انتشار: 1399/5/29


XML   English Abstract   Printدوره 35، شماره 4 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها