زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) ::
جلد 34 شماره 3 صفحات 413-425 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش مکان در اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت جنسیتی زنان؛ مطالعه موردی شهر اهواز
دکتر ناهید سجادیان*1، دکتر مرتضی نعمتی2، فروغ گشتیل2
1- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران ، n.sajadian@yahoo.com
2- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
چکیده:   (1077 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: شکل‌گیری هویت جنسیتی از طریق تفاوت‌های مکانی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، فناوری اطلاعات و ارتباطات با دنیای فراوانی از منابع هویت‌ساز نامحدود به رقابت با منابع سنتی و محیطی در شکل‌دهی هویت جنسیتی زنان تحت لوای مدرنیته پرداخته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین نقش مکان در اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت جنسیتی زنان شهر اهواز بود.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی-تحلیلی در زنان بالای 15 سال محله‌های کیانپارس، گلستان و منبع آب شهر اهواز در سال 1397  انجام شد. برای انجام مطالعه 3831 نفر انتخاب شده و پرسش‌نامه محقق‌ساخته را تکمیل کردند. داده‌عا با آزمون‌های آماری آنوا، T مستقل، تعقیبی توکی و مدل چاو تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: سطوح متفاوت مکانی در فرآیند شکل‌گیری هویت جنسیتی زنان نقش تعدیل‌گری داشتند. گرایش هویت جنسیتی زنان از مکان‌های سطوح بالاتر به سمت مکان‌های سطوح پایین‌تر تغییر یافته و از مدرن به سمت بینابینی و در نهایت سنتی تعدیل شد. میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت جنسیتی زنان در محلات و مکان‌های شهری سطوح بالاتر و توسعه‌یافته‌تر، بیشتر و در محلات سطوح پایین‌تر و کمترتوسعه‌یافته، کمتر بود. گذشته از میزان متفاوت تأثیرگذاری در حالت کلی، الگوی نوع متغیرهای فرعی اثرگذار و سهم و رتبه تأثیرگذاری آنها در سطوح مختلف مکانی نیز متفاوت بود و از الگوی یکسانی تبعیت نمی‌کرد.
نتیجه‌گیری: ارزش‌های مکانی بر ساخت هویت جنسیتی زنان اثر دارد و در تأثیرپذیری زنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساخت هویت خود نقش تعدیل‌گر ایفا می‌کند.
واژه‌های کلیدی: مکان، مکان، هویت جنسیتی، فاوا، جغرافیای جنسیتی، اهواز
متن کامل [PDF 611 kb]   (305 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/5/23 | انتشار: 1398/6/16
فهرست منابع
1. Abassi Ghaderi M, Khalili Kashani M (2013). The effect of the internet on national identity. Tehran: Strategic Studies Research Center. [Persian]
2. Ahmadzadeh Kermani R (2011). Rethinking in culture and media. Tehran: Chapar. [Persian]
3. Adlipoor S (2013). Sociological explanation of the consequences of virtual social networks on the social identity of Isfahan [dissertation]. Isfahan: Isfahan University. [Persian]
4. Afsharkhan J, Rezaei Karmajani M (2017). Investigating the role of social identity in determining the lifestyle of young people case study: Hamadan City. Quarterly Journal of Social Sciences. 4(1):157-188. [Persian]
5. Ahmadi S, Aghili V, MehdiZadeh M, Mozafari A (2015). Media and reproduction of women's gender identity case study: Representation of women's gender identity in"Zamaneh "and" Tekieh bar bad. Quarterly Journal of Communication Research. 22(81):35-56. [Persian]
6. Bigdeli Z, Sharifi S (2008). An introduction to the concept of location. Journal of Library and Information Science. 11(4):239-254. [Persian]
7. Bostan H (2009). Islam and gender differences. Qom: Howzwh and University Research Institute.
8. Bastani S, Mousainejad P (2013). Gender identity of men and women in Tehran metropolitan area. Journal of Social and Psychological Studies of Women. 11(2):29-54. [Persian]
9. Behnam J (2012). Iranians and Modern Thought. 4th ed. Tehran: Farzan Roz.
10. Damanbagh S (2013). Geographic analysis selected indicators of urban quality of life case study: Kianpars, Golestan, and Ameri neighborhoods [dissertation]. Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
11. Deputy of Planning and Development of Ahvaz Municipalities (2018). Ahvaz Municipality Statistics. [Persian]
12. Flint C (2006). Introduction to Geopolitics. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780203503768]
13. Ghanavati T (2013). Geographic analysis of social inequalities in Ahvaz (Case Study: Shahrak Naft, Golestan, Hassirabad) [dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
14. Ghanbari A (2015). Geography and place identity in the age of globalization. Quarterly Journal of Geographical Research. 29(112):161-192. [Persian]
15. Grewal M (2017). Mass media and the reconfiguration of gender identities: The Bharatiya Nari in the United States. Gender Technology and Development. 7(1):53-73. [DOI:10.1177/097185240300700103]
16. Gregory D, Janston R, Pratt G, Watts MJ, Watts S, editors (2000). The dictionary of human geography. 5th ed. New York: Wiley-Blackwell.
17. Giddens A (2012). Gender Sociology. (Sabouri M: Translator). Tehran: Ney. [Persian]
18. Giddens A (1992). Modernity and self-Identity, self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.
19. Hekman S (2007). Identity crises, identity, identity politics, and beyond. Journal of Critical Review of International Social and Political Philosophy. 2(1):3-26. [DOI:10.1080/13698239908403266]
20. Hafez Nia MR, Ahmadipour Z, Qaderi Hajat M (2008). Politics and Space. Mashhad: Papoli. [Persian]
21. Hafez Nia MR (2009). Introduction to Research Methods in the Humanities. Tehran: Samt. [Persian]
22. Hatami MR, Mazhabi S (2011) Media and women's attitudes to their gender identity. Journal of Iranian Cultural Researches. 4(2):185-209. [Persian]
23. Hemati R, Aslani S (2015). Effective factors of students' academic identity formation with emphasis on the role of the internet. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 31(3):121-149. [Persian]
24. Henson J, Narula A (2009). New communication technologies in developing countries. Heydari D, translator. Tehran: Media Studies Research Center. [Persian]
25. Jackson C (1993). Doing what comes naturally? Women and environment in development. World Development. 21(12):1947-1963. [DOI:10.1016/0305-750X(93)90068-K]
26. Jay Dunn R (2005). The social critique of postmodernism. (Translator: Saleh Najafi). Tehran: Pardis Danesh.
27. Jenkins R (2012). Social identity. 4th ed. New York: Routledge.
28. Khajeh Noori B, Parnian L, Hemmat S (2016). The relationship between lifestyle and social identity case study: Young people Bandar Abbas. Journal of Cultural Iranian Research. 7(1):69-94. [Persian]
29. Khani F (2007). In the field of gender geography. Tehran: Samt. [Persian]
30. Mohammadi Asl A (2011). Gender and geography. Tehran: Golazin. [Persian]
31. Movahed A, Zarifi K (2011). Investigating the socio-economic dimensions of the eighth marginal area of Ahvaz. The First Urban Economics Conference of Iran. Tehran. [Persian]
32. Mehdizadeh M, Tofighi M (2006). Presentation relationship in virtual space and modern identity. Journal of Resaneh (Media). 26(3):179-200. [Persian]
33. Nemati M (2011). Transformation of space-time concepts in the information society; the necessity of reviewing the fundamental geographical information systems. Journal of Information and Communication Technology of Iran. 1(1):44-56. [Persian]
34. Nikkhah Ghamsari N, Mansourian Ravandi F (2016). Research of relationship between virtual space and gender identity case study of Internet Users in Kashan City. Journal of Media Studies. 9(27): 107-120. [Persian]
35. Oraki P (2015). Geographical analysis of factors influencing social security from the viewpoint of citizens; case study of Izeh City [dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
36. Papoli Yazdi MH, Sahaghi M (2002). Tradition, modernity, reviewing an article: Geography is Human Interaction, Culture, Technology, Management, and Environment. Quarterly Journal of Geographical Research. 17(3-2):8-31. [Persian]
37. Persian Language and Literature Academy (2018). Word Dictionary Group. "Farsi. Second Office. Culture Dictionary Approved by the Academy. Tehran: Persian Language and Literature Academy. [Persian]
38. Link:
39. Seyfollahi S, Razeghian A (2008). Social factors affecting women's gender identity in Iran; case study: Tehran. Journal of Social Sciences Research. 2(3):27-54. [Persian]
40. Rezapour D, Chenani Nasab H, Bagheri R (2016). Investigating the relationship between socialization and gender identity case study: female students of payam noor Dezful university. Journal of Woman in Culture and Art. 8(3):333-348. [Persian]
41. Sadeghi Givi M, Parhizkari B (2010). Explaining the components of the traditional and modern women's identity in poetry Parvin Etesami. Journal of Farsi Language and Literature. 3(20):207-227. [Persian]
42. Taban M, Pour Jafar M, Pourmand H (2013). Identity and location, phenomenological approach. HOVIATESHAHR. 6(10):79-90. [Persian]
43. Varmaghani H, Sultanzadeh H, Mizan Dehbashi S (2015). The relationship between gender and space in the private and general areas of the Qajar period. BAGH-E NAZAR. 12(37):29-40. [Persian]
44. Lorber J (2000). Using gender to undo gender: A feminist degendering movement. Journal of Feminist Theory. 1(1):79-95. [DOI:10.1177/14647000022229074]
45. Malesevic S, Haugaard M, editors (2002). Making Sense of Collectivity, Ethnicity, Nationalism and Globalism. London: Pluto Press.
46. Caplan PJ, Crawford M, Hyde JS, Richardson JTE (1997). Gender Differences in Human Cogniton. New York: Oxford University press. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195112917.001.0001]
47. Simmons G (2008). Marketing to Postmodern Consumers: Introducing the internet chameleon. European Journal of [DOI:10.1108/03090560810852940]
48. Marketing. 42(3-4):299-310.
49. Thomas DF, Cross JE (2007). Organization as place builders. Greeley, CO: University of Northern Colorado, Department of Management Faculty Publications.
50. Woodward K (2004). Ouestioning Identity: Gender, Class, Nation. London: Routledge. [DOI:10.4324/9780203392133]
51. Wynn E, katz J (1998). Hyperbole over Cyberspace: Self-Presentation and Social Boundaries in Internet Home Pages and Discourse. The Information Society an International Journal. 13(4):297-327. [DOI:10.1080/019722497129043]
52. Zaki MA (2016). Internet and Iranian Identity. Journal
53. of Information Communication. 12(37):185-206. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sajjadian N, Nemati M, Gashtil F. Role of the Place on Information and Communication Technology Effectiveness on Women’s Gender Identity; a Case Study of Ahvaz City, Iran. geores. 2019; 34 (3) :413-425
URL: http://georesearch.ir/article-1-736-fa.html

سجادیان ناهید، نعمتی مرتضی، گشتیل فروغ. نقش مکان در اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت جنسیتی زنان؛ مطالعه موردی شهر اهواز. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 34 (3) :413-425

URL: http://georesearch.ir/article-1-736-fa.htmlدوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162