:: دوره 27، شماره 2 - ( 1391 ) ::
جلد 27 شماره 2 صفحات 36-19 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل فضایی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران)
جمال محمدی1، محمود اکبری1
1- دانشگاه اصفهان
چکیده:   (2884 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه شهری در جهان، کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری های شهری بوده است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی دوگنبدان را هدف خود قرار داده است. پژوهش از نوع کاربردی- تحلیلی است و با استفاده از شاخص گسترش اراضی و مدل پتانسیلی هنسن سعی شده به مطالعه و برنامه ریزی کاربری اراضی در این شهر پرداخته شود. شاخص گسترش اراضی شهری 53.12 درصد محاسبه شده که نشان دهنده توسعه فیزیکی چشمگیر شهر دوگنبدان است. نتایج مدل هنسن نشان می-دهدکه بیشترین پتانسیل نسبی توسعه به نواحی7 و5 شهری تعلق دارد. در پایان سال1390 که جمعیت شهر دوگنبدان به 107640 (38550 نفر اضافه جمعیتی) می رسد، برای ساخت انواع کاربری به92/1315 هکتار (42/805 در وضع موجود و 50/510 هکتار در پایان سال برنامه ریزی) فضای کالبدی نیاز است.
واژه‌های کلیدی: مدل پتانسیلی و جاذبه ای هنسن، شاخص گسترش اراضی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، شهر دوگنبدان
متن کامل [PDF 219 kb]   (1432 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1397/5/11 | پذیرش: 1397/5/11 | انتشار: 1397/5/11
فهرست منابع
1. اکبری، محمود .(1385). تحلیل فضایی نارسایی های مراکز خدمات شهری یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری به راهنمایی دکترحمیدرضا وارثی و دکتر بیک محمدی، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 207 صفحه.
2. اوستروفسکی، واتسلاف.(1371). شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمهها تا منشور آتن، ترجمه لادن اعتضادی،تهران: نشر دانشگاهی، 188 صفحه.
3. پورمحمدی، محمدرضا.(1379). برنامه ریزی مسکن، تهران: انتشارات سمت، 163 صفحه.
4. حسینی، علیرضا.(1371). استانداردهای حداقل سرانه کاربری اراضی در طرح های شهری، شیراز: سازمان برنامه و بودجه استان فارس، 243 صفحه.
5. حیدری، علی.(1380). تحلیل عوامل و مسائل رشد جمعیتی و کالبدی شهر دوگنبدان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری به راهنمایی دکتر شفقی، دانشگاه اصفهان، 236 صفحه.
6. زیاری، کرامت اله.(1381). "برنامه ریزی کاربری اراضی شهری(مورد: میناب)"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش65 -66، مشهد، صص 78-63
7. سعیدنیا، احمد.(1382).کتاب سبز شهرداری(جلد پنجم- طرح های شهری در ایران)،تهران: سازمان شهرداری های کشور، 136 صفحه.
8. سعیدنیا، احمد.(1378).کاربری زمین شهری، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، 96 صفحه.
9. شکویی، حسین.(1378). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران: سمت، 568 صفحه.
10. شیعه، اسماعیل.(1382). درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری،تهران: دانشگاه علم و صنعت، 255 صفحه.
11. لوکوربوزیه.(1355). منشور آتن، ترجمه منصور فلامکی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 192 صفحه.
12. مولازاده، محمدعلی.(1379). "دیدگاه های نظری چپ و راست در مدیریت زمین های شهری و نتایج علمی آن»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال پانزدهم، ش59 -58 ،مشهد، 43. -57
13. مهدیزاده، جواد.(1379).برنامه ریزی کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار»، مهندسین مشاور فرنهاد، جستارهای شهری، تهران، صص 43. -56
14. مهدیزاده، جواد و همکاران.(1382). برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری(تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)،تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 584 صفحه.
15. مهندسین مشاور بعد تکنیک.(1382). طرح جامع و تفصیلی شهر دوگنبدان، 243 صفحه.
16. Balchin P. N. and Kieve J.L.( 1985) Urban Land Economics, Macmillan, London.
17. Bouma, G. Varallyay, N. Batjes, H. (1998), Principal Land Use Changes Anticipated In Europe.
18. Chapin, F. Stuart, S. and Kaiser, E. (1994) Urban Land Use Planning, Illinois University Press, Illinois.
19. Harvey, J.( 1996) Urban Land Economy, Rutledge, London.
20. Harvey, D.( 1989) The Condition of post modernity, Rutledge, London.
21. Lixia(1997) A Sustainable land allocation model with the integration of remot sensing and GIS-A Case study in dongguan, Intern. J. Environmental Studies, Vol. 53.
22. Meyer, W. B., and B. L. Turner, (1994), Change in land use and land cover: A global perspective, Cambridge University Press, London.
23. Middelton, V.T.C and Hawkins, R. (1998) sustainable tourism: A Marketing perspective, ButterworthHeinemann.
24. Shaohong, W. U. Wenzhong, S. H. (2005) I and Others: Environmental assessment Modeling ChangePattern-Value Dynamics on Land Use: An Integrated GIS and Artificial Neural Networks Approach, Environmental Management, Vol. 36.
25. tian, G. and others(2005) analysis of spatio-temporal dynamic pattern and driving forces of urban land in china in 1990s using TM images and GIS, Cities, Vol 22.
26. Tsou, K. W, Hung, Y. T and change, Y. L. (2005) an accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities, Cities, Vol 22.
27. Vincent, I.( 1999) Evolutionary dynamics of urban land use planning and environmental sustainability in Nigeria, Planning Perspectives.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 27، شماره 2 - ( 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها