:: دوره 34، شماره 2 - ( 1398 ) ::
جلد 34 شماره 2 صفحات 165-174 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی نیازهای جوانان در برقراری تعاملات اجتماعی در بستر مناظر موقت شهر مشهد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای
الناز خورشیدیان1، دکتر فاطمه محمدنیای قرایی*2، دکتر مریم استادی1
1- گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
2- گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران ، Gharaee.fatemeh@gmail.com
چکیده:   (1320 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: با توسعه تکنولوژی زمان حضور در اکثر فضاهای شهری و تجربه فضاها و روابط عینی برای جوانان، محدودتر شده است. لذا در فرآیند مناسب­سازی محیط شهری باید فضاهای خلق شود که ضمن تطابق با نیازهای امروزه، واجد کیفیت­هایی فراتر از کیفیت­های بدیهی فضا باشد. در این فضاها بایستی سعی بر برقراری ارتباط­های نزدیک و ترغیب هرچه بیش­تر آنان به حضور در فضاهای جمعی شود. هدف این پژوهش شناسایی نیازهای جوانان در برقراری تعاملات اجتماعی در بستر مناظر موقت شهر مشهد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای بود.
روش‌شناسی: این مطالعه کیفی در سال 1396 در جامعه جوانان 20 تا 35ساله شهر مشهد انجام شد. مصاحبه‌ها در خیابان‌های جانباز، سجاد، کوهسنگی و احمدآباد مشهد صورت گرفت. نظرات افراد مصاحبه‌شونده از مصاحبه 44ام به بعد به اشباع نظری رسید.
یافته‌ها: پس از پدیدارشدن مقوله‌های آغازین به کدگذاری جملات و بندها اقدام شد که در 3 سطح شرایط علّی، زمینه‌ای و واسطه‌ای طبقه‌بندی شدند.
نتیجه­ گیری: تمایل به مشارکت، حق انتخاب، آزادی عمل، حضور در فضاهای‌ شهری شاد و مفرح، احساس تعلق و دلبستگی و زنده‌نگه‌داشتن آیین‌های بومی به عنوان نیازهای جوانان در برقراری تعاملات اجتماعی در بستر مناظر موقت شهر تشخیص داده شد.
واژه‌های کلیدی: جوانان، تعاملات اجتماعی، منظرموقت، نظریه زمینه ای
متن کامل [PDF 718 kb]   (339 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/4/16 | پذیرش: 1397/11/27 | انتشار: 1398/3/13
فهرست منابع
1. Hang S (2007). A temporary landscape recipe-to reclaim Hong Kong's lost landscape opportunity [Dissertation]. Hong Kong: University of Hong Kong.
2. Askari Nadoushan A, Sabaghchi M (2018). The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in evaluating gap between youth needs and policies' proprieties in Yazd, Iran. Applied Sociology. 29(2):39-64. [Persian]
3. Cheshmeh Ghesabani M, Karimi N (2011). An analytical approach toward cultural events effects on temporary urbanscape. Hoviatshahr. 5(9):27-36. [Persian]
4. Correy Allan (1978). Ephemeral landscape, A case for temporary landscape design in a changing society: Utopian technology fair. Sydney: University of Sydney.
5. Darbandi AR (2007). A new chance for thinking. Youth Studies. 8-9:4-6. [Persian]
6. Elyasi E, Zandiye M, Mahmodi A (2017). Reconstruction of urban gardens with emphasis on community development (Case study: Mahabad gardens). Journal of City Landscape Research. 3(6):25-42. [Persian]
7. Mayo JM (2009). Temporary landscape. Architectural and Planning Research. 26(2):123-135.
8. Miles S (2014). Youth Sociology. Qharib M, Javan N, translators. Tehran: Sociologists. [Persian]
9. Ghalambar Dezfoli M, Naghizade M (2014). Urban space design to promote social interactions (Case study: Inter-district Blvd). Hoviatshahr. 17(6):15-24. [Persian]
10. Mohammadi B, Sharepour M (2018). Investigation of the youth's social relationships and their interactions in park (Case study: Amol city). Social Development. 12(4):131-166. [Persian]
11. Qhanbaran A, Jafari M (2015). Investigating the factors affecting the promotion of social interactions among residents of the residential neighborhood (Case study: Dereh-e-Tehran). Iranian Architecture and Urbanism. 5(7):57-64. [Persian]
12. Rogers P (2006). Young People's participation in the renaissance of public space- a case study in Newcastle Upon Tyne, UK. Children, Youth and Environments. 16(2):105-126.
13. Shojaei D, Partoee P (2015). Analysis of factors affecting the creation and promotion of sociability in public spaces in different scales of Tehran city (Case studies: Two neighborhoods and an area in district 7 Tehran). Bagh-E Nazar. 12(34):93-108. [Persian]
14. Siami Gh, Harivandi N, Kangi T (2013). Locating the temporary landscapes in order to improve the quality of the urban living environment. Urban Management Studies. 5(3):27-38. [Persian]
15. Tusi Sadr M (2013). The life of young people in the city. Tehran: Tissar. [Persian]
16. White R (1998). Public space for young people: A guide to creative projects and positive strategies. Australia: Australian Youth Foundation, East Sydney.XML   English Abstract   Printدوره 34، شماره 2 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها