:: دوره 31، شماره 3 - ( 1395 ) ::
جلد 31 شماره 3 صفحات 156-144 برگشت به فهرست نسخه ها
سازمان‌دهی فضایی تقسیمات شهری مبتنی الگوریتم REDCAP (نمونه موردی: منطقه‌بندی اداری کلان‌شهر تهران)
علی محمدپور1، علیرضا رحمتی*2، حسین تیموری3
1- گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران،تهران ،ایران
2- گروه سنجش‌ازدور و GIS ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران ، rahmaty_a685@ut.ac.ir
3- گروه سنجش‌ازدور و GIS ،دانشگاه تهران ،تهران،ایران
چکیده:   (4418 مشاهده)

افزایش جمعیت شهری و سازمان‌های دخیل در مدیریت شهری و زیرساخت‌های شهری در سال‌های اخیر مشکلاتی را در پی داشته است. یکی از این مشکلات وجود منطقه بندی‌های مختلف بر مبنای نیازهای مختلف سازمان‌های شهری است. این سازمان‌ها جهت سهولت در مدیریت و بر مبنای نیازهای خود، شهرها را به چند منطقه تقسیم کرده‌اند و تشکیلات خود را بر مبنای آن نواحی سازمان داده است و منطقه‌های هر یک با دیگری متفاوت است که بعضی مشکلات شهری از همین تقسیم‌بندی‌های متفاوت شهری به وجود آمده است. لذا تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در مدیریت شهری دخالت دارند می‌بایست در پهنه‌هایی با مرزهای یکسان قرار گیرند. در راستای عملی شدن چنین ایده‌ای، پژوهش حاضر در تلاش است تا منطقه بندی اداری نوینی بر مبنای استفاده از الگوریتم‌های منطقه بندی REDCAP را ارائه دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و داده‌های آن از سازمان‌های مختلف جمع‌آوری‌شده است. در این پژوهش از 22 شاخص استفاده شد و داده‌های اولیه جهت شاخص سازی در قالب واحد فضایی پایه اولیه تجمیع شدند. واحدهای فضایی اولیه با تبدیل لایه خطی شبکه معابر به لایه پلی‎گونی تشکیل شد. در مرحله اجرای الگوریتم منطقه بندی، پس از تعیین سه پارامتر تعداد مناطق، اندازه جمعیت اولیه و الگوریتم منطقه بندی، منطقه بندی جدید شکل ایجاد شد. برای ارزیابی خروجی الگوریتم، منطقه بندی جدید با منطقه بندی موجود شهر تهران با استفاده از آماره موران (که سنجه‌ای برای همگونی مناطق است) بر مبنای شاخص‌های منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده این است که منطقه بندی جدید بسیار همگون‌تر و نظام‌مندتر از ناحیه بندی موجود شهر است.

واژه‌های کلیدی: منطقه بندی شهری، الگوریتم‌های خوشه‌بندی مکانی، نظام تقسیمات فضایی شهر، پهنه‌بندی اداری شهر .
متن کامل [PDF 926 kb]   (4635 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: سنجش از دور
دریافت: 1395/5/14 | پذیرش: 1395/8/2 | انتشار: 1395/9/29
فهرست منابع
1. ایوانس، باب و همکاران (1390)، اداره شهرهای پایدار، ترجمه غلامرضا کاظمیان و خدر فرج کرده، انتشارات پرهام نقش.
2. بایزید اقدم، حسین (1388)، نقش تقسیمات درون‌شهری در بهبود مدیریت شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر عزت اله مافی، گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.
3. برآبادی، محمود (1384)، الفبای شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
4. پاپلی یزدی، محمدحسین (1366)، تقسیمات داخلی شهرهای ایران و مشکلات اداری آن‌ها، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 5، صص 5-25.
5. خاکپور، براتعلی، رضوی، محمدحسن (1392)، بررسی تقسیمات فضایی پیشنهادی طرح جامع مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.
6. رهنما، محمدرحیم (1380)، پارادایم بهبود مدیریت شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 61، صص 72-62.
7. زیاری، کرامت اله (1384)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ دوم، دانشگاه یزد، یزد.
8. شکویی، حسین (1387)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، تهران.
9. ضرابی، اصغر، رحمتی، صفر قائد (1386)، تحلیل پیامدهای ناشی از تنوع منطقه بندی درون‌شهری (نمونه موردی منطقه بندی شهر اصفهان)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 6، صص 43-33.
10. فرهودی، رحمت اله، قالیباف، محمدباقر، چهارراهی، ذبیح اله، جواهری، احمد (1388)، تحلیل تقسیمات کالبدی شهری بر اساس مدیریت یکپارچه شهری نمونه موردی: شهر شیراز، نشریه جغرافیا، شماره 19 و 18، صص 44-27.
11. قالیباف، محمدباقر، حافظ نیا، محمدرضا، محمد پور، علی (1392)، نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی شهر تهران، فصلنامه جغرافیا، شماره 37، صص 69-47.
12. محمد پور، علی (1391)، ارزیابی تقسیمات کالبدی شهر تهران، رساله دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران.
13. مهندسان مشاوره پارس ویستا (1380)، اصلاح نظام تقسیمات شهر تهران، نهاد برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران.
14. میرشفیع، مهدی (1380)، طراحی الگوی منطقه بندی متوازن جهت تقسیم‌بندی بهینه شهرها (موردمطالعه: تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
15. هادی پور، حلیمه خاتون، فرهودی، رحمت اله، پوراحمد، احمد (1385)، معیارهای مؤثر در مرزبندی نواحی شهری (موردمطالعه: منطقه یک شهرداری تهران)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 56، صص 111-93
17. Drackley, A., Newbold, K.B., Taylor, C., )2011(, Defining Socially-Based Spatial Boundaries In The Region of Peel, Ontario, Canada, International journal of health geographics 10, 38
18. Guo, D., Wang, H,) 2011(, Automatic Region Building for Spatial Analysis, Transactions in GIS 15, 29-45
19. Duque, J.C., Royuela, V., Noreña, M., )2012(, A Stepwise Procedure to Determinate a Suitable Scale for the Spatial Delimitation of Urban Slums, Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis, Springer, pp. 237-254.
20. , D. (2008) , Regionalization with dynamically constrained agglomerative clustering and partitioning (REDCAP) , International Journal of Geographical Information Science, 22(7), 801-823.
21. Guo, D. (2009b) , Greedy optimization for contiguity-constrained hierarchical clustering. Paper presented at the Data Mining Workshops, )2009(, ICDMW'09. IEEE International Conference on.
22. Jiménez, A.V., Morollón, F.R., )2011(, An Analytical Regions Proposal for the Study of Labour Markets: An Evaluation for the Spanish Territory, Documentos de Trabajo FUNCAS, 1.
23. Royuela, V., Romaní, J., Artís, M., )2009(, Using Quality of Life Criteria to Define Urban Areas in Catalonia, Social Indicators Research 90, 419-440


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 3 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها