زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 28، شماره 2 - ( 1392 ) ::
جلد 28 شماره 2 صفحات 1-12 برگشت به فهرست نسخه ها
واسنجی و ارزیابی روش های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه (مطالعه موردی: رشت)
حمیدرضا فولادمند*1، سحر هادیپور2
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، hrfoolad@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده:   (1137 مشاهده)
تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین (Rs) در بسیاری از علوم مانند کشاورزی و آبیاری دارای کاربرد فراوانی می باشد، اما اندازه گیری آن در تعداد کمی از ایستگاه های هواشناسی ایران انجام می شود. از این رو می توان از روش های تخمینی Rs استفاده نمود. در این تحقیق از داده های اندازه گیری شده Rs در ایستگاه رشت طی سال های 2004 تا 2006 برای واسنجی معادله ها و طی سال های 2007 و 2008 برای ارزیابی معادله ها استفاده شد و روزهای ابری و غیر ابری نیز از یکدیگر تفکیک شدند. نتایج نشان داد که برای روزهای غیر ابری معادله ساده آنگستروم مناسب تر از سایر معادله ها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که برای روزهای ابری هیچ کدام از معادله های ارائه شده برای تخمین Rs مناسب نیستند، اما در صورت نیاز می توان با دقت کمی از معادله ساده پیشنهاد شده به وسیله آلن و همکاران (1998) استفاده نمود
واژه‌های کلیدی: تابش خورشیدی، رشت، روزهای ابری، روزهای غیر ابری، ساعات آفتابی
متن کامل [PDF 150 kb]   (506 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۰
فهرست منابع
1. بیات، ک. و س. م. میرلطیفی. (1388).«تخمین تـابش کـل خورشـیدی روزانـه بـا اسـتفاده از مـدل هـای رگرسـیونی و شبکه های عصبی مصنوعی». علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(3): 270-280.
2. حیدرپور، م.، س. ف. موسوی و س. ا. هاشمی. (1386).«واسنجی معادله پنمن- مانتیت بـرای بـرآورد تشعشـع خـالص در منطقه اصفهان»، آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 21(2 ) : 171-180.
3. خلیلی، ع. و ح. رضایی صدر. (1376). « بـرآورد تـابش کلـی خورشـید در گسـتره ایـران بـر مبنـای داده هـای اقلیمی»، جغرافیایی تحقیقات
4. رحیمـی خـوب، ع.، س. م. ر. بهبهـانی و م. جمشـیدی. (1388).« ارزیـابی دو روش تجربـی و مـدل هـای شـبکه عصـبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشید رسیده به زمین- مطالعه موردی در جنـوب شـرق تهـران »، علـوم آب و خـاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 13(50 ): 53-62.
5. سلطانی، س. و س. مرید. (1384).« مقایسه برآورد تابش خورشید با استفاده از روش هارگریوز- سـامانی و شـبکه هـای عصبی مصنوعی»، دانش کشاورزی، 15(1) : 69-77.
6. صفائی، ب.، م. خلجـی اسـدی، ح . تقـی زاده، ا. جـیلاوی، گ . طالقـانی و م . دانـش . (1384).« بـرآورد پتانسـیل تـابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن». علوم و فنون هسته ای، 33 :27-34.
7. علیزاده، ا. و ن. خلیلـی . (1388).« تعیـین ضـرایب معادلـه آنگسـتروم و توسـعه یـک معادلـه رگرسـیونی بـرآورد تـابش خورشیدی (مطاله موردی: منطقه مشهد)»، آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(1 ): 229-238.
8. فولادمند، ح. ر.، ر. ترابی و ا. امیندین. (1388). کاربرد آمار در خاک و آب، انتشـارات دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد مرودشت.
9. کاشفی پور، س. م. و ع. ر. سپاسخواه. (1376).« تعیین ضرایب محلی تشعشع برای منطقه ملاثانی در اسـتان خوزسـتان »،کشاورزی علمی، ۲۰: ۱۷-۲۶.
10. مجنونی هریس، ا.، ش. زندپارسا، ع. ر. سپاس خواه و م. ج. ناظم السادات. (1387).« توسعه و ارزیابی مدل هـای تخمـین تابش خورشیدی بر اساس ساعات آفتابی و اطلاعات هواشناسـی »، علـوم و فنـون کشـاورزی و منـابع طبیعـی، 12(46ب): ۴۹۱-۴۹۹.
11. موسوی بایگی، م.، ب. اشرف و آ. میان آبادی. (1389).« بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظـور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک»، آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ۲۴(۴): ۸۳۶-۸۴۴.
12. Allen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith M. 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper. No. 56, FAO, Rome.
13. Almorox, J., and C. Hontoria. 2004. Global solar radiation estimation using sunshine duration in spain. Energy Convers. Manage. 45(9-10): 1529-1535.
14. Angstrom, A. 1924. Solar and terrestrial radiation. Quart. J. Roy. Met. Soc. 50: 121-125.
15. Chen, R., E. Kang, S. Lu, J. Y. Xibin Ji, Z. Zhang, and J. Zhang. 2006. New methods to estimate global radiation based on meteorological data in China. Energy Convers. Manage. 47: 2991-2998.
16. Daneshyar, M. 1978. Solar radiation statistics for Iran. J. Solar Energy. 21: 345-349.
17. Hanna, L. W., and N. Siam. 2007. The empirical relation between sunshine and radiation and its use in estimating evaporation in North East England. Inter. J. Climat. 1(1) : 11-19.
18. Hargreaves, G. H., and Z. A. Samani. 1982. Estimating potential evapotranspiration. J. Irrig. Drain. Engin. 108 : 225-230.
19. Hargreaves, G. L., G. H. Hargreaves, and P. Riley. 1985. Irrigation water requirement for the Senegal River Basin. J. Irrig. Drain. Engin. 111 : 265-275.
20. Malek, E. 1979. Determination of the constants for the global radiation equation at Badjgah, Iran. Agric. Meteorol. 20:233-235.
21. Menges, H. O., C. Ertekin, and M. H. Sonmete. 2006. Evaluation of global solar radiation models for Konya, Turkey. Energy Convers. Manage. 47: 3149-3173.
22. Ododo, J. C., A. T. Sulaiman, and J. Aidan. 1995. The importance of maximum air temperature in the parameterization of solar radiation in Nigeria. Renew. Energy. 6: 751-763.
23. Ojosu, J. O., and L. K. Komolafe. 1987. Models for estimating solar radiation availability in South Western Nigeria. Nig. J. Solar Energy. 6: 69-77.
24. Paltridge, G. W., and D. Proctor. 1976. Monthly mean solar radiation statistics for Australia. J. Solar Energy. 18: 235-243.
25. Rietveld, M. R. 1978. A new method for estimating the regression coefficients in the formula relating solar radiation to sunshine. Agric. Meteorol. 19: 243-252.
26. Sabbagh, J., A. A. M. Sayigh, and E. M. A. Al–Salam. 1977. Estimation of the total solar radiation from meteorological data. Solar Energy. 19: 307-311.
27. Sabziparvar, A. A. 2007. General formula for estimation of monthly mean global solar radiation in different climates on the south and north coasts of Iran. Internat. J. Photoenergy. ID: 94786.
28. Sabziparvar, A. A. 2008. A simple formula for estimating global solar radiation in central arid deserts of Iran. Renew. Energy. 33: 1002-1010
29. Sabziparvar, A. A., and H. Shetaee. 2007. Estimation of global solar radiation in arid and semi-arid climates of East and West Iran. Energy. 32: 649-655.
30. Yaghubi, M. A., and K. Jafarpour. 1990. Global solar radiation in Fars province. Iran. J. Sci. Technol. 14: 47-62. 31- Yin, Y., S. Wu, D. Zheng, and Q. Yang. 2008. Radiation calibration of FAO56 Penman-Monteith model to estimate reference crop evapotranspiration in China. Agric. Water Manage. 95: 77-84.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fooladmand H, Hadipoor S. Calibration and validation of different methods for estimation of daily solar radiation (Case study: Rasht) . geores. 2013; 28 (2) :1-12
URL: http://georesearch.ir/article-1-464-fa.html

فولادمند حمیدرضا، هادیپور سحر. واسنجی و ارزیابی روش های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه (مطالعه موردی: رشت) . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1392; 28 (2) :1-12

URL: http://georesearch.ir/article-1-464-fa.htmlدوره 28، شماره 2 - ( 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030