زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 4 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 241-259 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده ازGIS مطالعه موردی:حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی1، مجید ابراهیمی2، محمود حبیب اللهیان2، دکتر محمد علی زنگنه اسدی3
1- گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران ، amirahmadi1388@gmail.com
2- گروه ژئومورفولوژی،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران
3- گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران
چکیده:   (1476 مشاهده)
پدیده لغزش همانند پدیده های زمین لرزه، سیل وآتشفشان، از بلایای طبیعی مهم به شمار میرود که هر ساله رخداد آن در مناطق کوهستانی و مرتفع کشور خسارات و صدمات قابل ملاحظه ای به بار می آورد. امروزه در کشورهای درگیر با مسأله زمین لغزش، تمایل فزایندهای برای ارزیابی و پهنه بندی خطر و خسارت این پدیده وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تهیه نقشه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از روش آنبالاگان در حوضه آبخیز کلات است. در این تحقیق، به منظور پی بردن به میزان ناپایداری در قسمت های مختلف نقشه های هر یک از عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش، اطلاعات مربوط به لیتولوژی، شیب، ارتفاع نسبی، کاربری و پوشش زمین، ناپیوستگی ساختاری و آب زیرزمینی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. سپس بر اساس روش آنبالاگان کل منطقه مورد مطالعه به 26 واحد کاری تقسیم، و عوامل تأثیرگذار در زمین لغزش به صورت جداگانه در هر کدام از واحدهای کاری ارزیابی شد و ارزش عددی هر کدام به دست آمد و در نهایت، کل امتیازات جمع شد و بر اساس امتیازات به دست آمده نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش برای کل منطقه ترسیم گردید. بر اساس این نقشه، پهنه های خطر خیلی زیاد ۱۳/۳۱ کیلومتر مربع از مساحت کل منطقه یا ۵۲/۱۸درصد از اراضی را به خود اختصاص داده که در نزدیک روستاها و محل عبور جاده قرار گرفته اند. مناطق با خطر زیاد ۳۰/۳۷ درصد منطقه مورد مطالعه، پهنه با خطر متوسط ۸/۲۳ درصد و پهنه با خطر کم ۳۸/۲۰ درصد از منطقه را به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای رابطه مستقیمی با شیب توپوگرافی، مقدار سازندهای سطحی و نوع آن و مواد هوازده و آب های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه دارد.
واژه‌های کلیدی: زمین لغزش، روش آنبالاگان، پهنه بندی، حوضه آبخیز کلات .
متن کامل [PDF 1285 kb]   (593 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸
فهرست منابع
1. اصغری مقدم، محمدرضا.( 1378 ). جغرافیای طبیعی شهر 1 (ژئومورفولوژی)، تهران: انتشارات مسعی،ص 202.
2. باقری مهرورز، ابراهیم؛ ارومیه ای، علی و نیکودل، محمدرضا. ( 13۸۸). « پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان به روش آنبالاگان» ، زمین شناسی کاربردی، سال پنجم، ش ۳، صص ۲۰۶ – ۲۱۲.
3. بروشکه، ابراهیم. (۱۳۸۴). « بررسی پدیده زمین لغزش گوگرد، علل و خطر های آن» ، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صص 369 -۳۷۶.
4. حسین زاده، محمدمهدی؛ ثروتی، محمدرضا؛ منصوری، عادل؛ میرباقری، بابک؛ خضری، سعید . ( 13۸۸). « پهنه بندی ریسک وقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: محدوده مسیر سنندج – دهگلان) » ، زمین شناسی ایران، سال سوم، ش ۱۱، صص ۳۷ – ۲۷.
5. خضری، سعید؛ روستایی، شهرام؛ رجایی، عبدالحمید. ( ۱۳۸۵). ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان »، مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، ش ۱، صص ۸۰ -۴۹.
6. روستایی، شهرام.( 1379 ). پژوهشی در دینامیک لغزشهای زمین و علل وقوع آنها با استفاده از روش های مورفومتری در حوضه اهر چای، خیام، مقصود، رساله دکتری، دانشگاه تبریز، گروه جغرافیا.
7. شریعت جعفری، محسن. ( 1375 ). زمین لغزش (مبانی و اصول پایداری شیبهای طبیعی)، انتشارات سازه، تهران.
8. طلایی دولق، رضا؛ غیومیان، جعفر. ( 138۰). « شناخت و بررسی عوامل مؤثر در لغزش خیزی جنوب غرب خلخال »، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صص ۱۲۹ – ۱۴۰.
9. فیض نیا، سادات و محمدی، علی اصغر.( 1387). « پهنه بندی حرکت های لغزشی با بهره گیری از درون یابی به هر یک از زیر عامل ها در حوضه آبخیز دماوند» . نشریه دانشکده منابع طبیعی، دوره 61 ، ش 1، صص ۴۲ -۲۹.
10. محمدی، امین و مساعدی، ابوالفضل، ( 138۴) . « بررسی کارایی مدل حائزی- سمیعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه قویجق استان گلستان) » ، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صص 387 – 394.
11. معتمد، احمد. ( 1379 ). ژئومورفولوژی، جلد سوم: فرایندهای دامنه ای، آبراهه ای، ساحلی و بادی ، انتشارات سمت، تهران، ص ۴۵۵.
12. نیازی، یعقوب؛ اختصاصی، محمدرضا؛ طالبی، علی ؛ آرخی، صالح و مختاری، محمدحسین . (۱۳۸۹). « ارزیابی کارایی مدل آماری دو متغیره، در پیش بینی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه سد ایلام) » ، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ش ۱۰، صص ۹ – ۲۰.
13. Anbalagan‚ R.‚ Singh‚ B.‚ Chakraborty‚ Kohil‚ A., (2007)‚ A Filed Manual For Landslide Investigation (DST‚ Govt. of India‚ New Delhi)‚ 153p.
14. Anbalagan‚ R.‚ Singh‚ B.‚ Chakraborty‚ Kohil.‚ A., (2008)‚ Landslide Hazard (LHZ) Zonation Mapping on meso-scale for systematic town planning in mountanous terrain‚ Journal of Scientific‚ Vol.67‚ PP.486-497
15. Anbalagan R., (1992), Landslide Hazard Evaluation and Zonation Mapping in Mountainous Terrain, Engineering Geology, Vol.32, PP.269-277.
16. Anbalagan‚ R.‚ Singh‚ B., (1996)‚ Landslide hazard and risk assessment mapping of mountainous terrains (case study from Kumaun Himalaya‚ India‚ Engineering Geology‚ Vol 43‚ Issue 4‚PP.237-246.
17. Barab, E.E., (1991), The world landslide problem, Episodes, v.14. No.1,p.52-61.
18. Fell, R., Corominas, J., Bonnard, CH., Cascini, L., Leroi, E., Savage, Z.S., (2008), Guidelines for Lanslide Susceptibility, Hazard and Risk Zoning for land Use Planning, Engineering Geology, Vol.102, PP.85-98.
19. Grozier‚ M.‚ Glade‚ T., (2006)‚ Landslide hazard and risk: Issues‚ concepts and approach‚ Wiley‚ England.
20. Khullar,V.K., Sharam, R., Parmanik, K., (2000), A GIS approach in the landslide zone of lawngthlia in southern mizoran. Landslide, proceeding of the 8th international symposium on landslide, Vol.3, PP.1461- 1472.
21. Kumar Dahal, R., (2008), Predictive Modeling of Rainfall-induced landslide in the Lesser Himalaya of Nepal Based on Weights of evidence, Geomorphology, Vol.102, PP.496-510.
22. Leiba‚ M.‚ Fred‚ B.‚ Grey‚ S.‚ Ke‚ G.‚ (2006)‚ Quantitative Landslide risk assessment of Carina‚ Australia.
23. Nagarajan, R.A., Vindokumar, A., Mukherje M.V., (2000), Landslide hazard susceptibility mapping based on terrain and climate factors for tropical monsoon regions. Bull.Eng Geol.Env.
24. Ocakoglu, F., Gokeeoglu, C., Ercanoglu, M., (2002), Dynamics of a Complex Massmovement Triggered dy Heavy Rainfall”, a case study from NW turkey, Elsevier, Geomorphology. Vol.42, PP. 329-341.
25. Regmi, N.R., Giardino, J.R., Vitek, J.D., (2010), Modeling Susceptibility to Landslides using the Weight of Evidence Approach: Western Colorado, USA. Geomorphology,Vol.115, PP.172-187.
26. Su Su kyi, Tu D., NGUYEN, Kenji AOKI.,Yoshitada MITO., (2007), Landslide risk microzonation by using multivariate statistical analysis and GIS. International Journal of the JCRM, Vol3,PP.7-15.
27. Yilmaz, I., (2009), Landslide Susceptibility Mapping using Frequency Ratio, Logistic Regression, Artificial Neural Networks and Their Comparison: A Case Study from Kat Landslides (Tokat-Turkey) Comp Geosc, 35(6), PP.1125-1138.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amir-Ahmadi A, Ebrahimi M, Habibolahian M, Zangeneh Asadi M A. A Study of Geomorphologic Instability Slope Anbalang Method Using GIS (Case study:Kalat Basin in the heights of Hezar Masjed). geores. 2015; 29 (4) :241-259
URL: http://georesearch.ir/article-1-339-fa.html

امیراحمدی ابوالقاسم، ابراهیمی مجید، حبیب اللهیان محمود، زنگنه اسدی محمد علی. بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده ازGIS مطالعه موردی:حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (4) :241-259

URL: http://georesearch.ir/article-1-339-fa.htmlدوره 29، شماره 4 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4106