زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: پیشکسوتان جغرافیا :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 4 - ( 12-1393 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 181-196 برگشت به فهرست نسخه ها
روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها
دکتر فاطمه رحیم زاده* 1، مجتبی نساجی زواره2
1- پژوهشکده هواشناسی تهران ،تهران،ایران
2- مؤسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی تهران،تهران،ایران
چکیده:   (610 مشاهده)
این مقاله، تخمین جدیدی از روند منطقه ای دمای کمینه و بیشینه سالانه در ایران را پس از کشف نقاط ناهمگن طبیعی و مصنوعی داده های 33 ایستگاه همدیدی کشور که دوره ۲۰۱۰ – ۱۹۶۰ را پوشش می دهند، ارائه می دهد. ۲۲ ایستگاه دیگر با طول دوره کمتر، برای تأیید تغییرات و نوسان ها در دوره های مشترک آماری و به عنوان شاهد استفاده شدند. همگنی داده ها با استفاده از آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) از نوع مطلق، نظریات کارشناسی و استفاده از فرادادها بررسی گردید. نتایج نشان داد کشور می تواند به ده زیرناحیه برحسب نوسان ها، تغییرات و روند دمایی یکنواخت طبقه بندی شود. همچنین، نشان داده شد که کشور ایران با دارا بودن اقلیم های متفاوت، ضمن افت وخیزهای نسبی یکنواخت، شاهد روند افزایشی میانگین دماهای کمینه و بیشینه سالانه به ترتیب با نرخ هایی حدود ۵/۰ – ۴/۰ و ۳/۰ – ۲/۰ درجه سلسیوس بر دهه بوده است. روندهای منفی ارائه شده در مطالعات قبلی صرفا به علت جابه جایی و تغییر در شرایط محیطی ایستگاه ها بوده است. نادیده گرفتن این ناهمگنی های دمایی در مطالعات قبلی، خطاهایی در مشخصه های آماری و عدم قطعیت هایی در روندهای دراز مدت را نیز به دنبال داشته است.
واژه‌های کلیدی: ایران، دمای کمینه، دمای بیشینه، روند، همگنی، تعدیل، آزمون استاندارد نرمال، فراداده .
متن کامل [PDF 1480 kb]   (198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸
فهرست منابع
1. پژوهشکده هواشناسی .( 1386 ). پروژه مدلسازی اقلیم و مطالعه تغییر اقلیم در ایران، تهران، ایران.
2. حیدری، حسن و بهلول علیجانی .( 1378 ). طبقه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تکنیک های آماری چندمتغیره ، پژوهش های جغرافیایی ، ش ۳۷.
3. دین پژوه، یعقوب .( 1382 ). پهنه بندی اقلیمی ایران با استفاده از تحلیل های چندمتغیره برای استفاده در مطالعات کشاورزی، مجله علمی –پژوهشی دانش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ش 1، ج ۱۳.
4. رحیم زاده، فاطمه و احمد عسگری .( 1383 ). نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه روزی دما در کشور، تحقیقات جغرافیایی، ش 73 ، ص ۱۷۱ – ۱5۳.
5. رحیم زاده، فاطمه .( 1390 ). روش های آماری در مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی، انتشارات حسینی.
6. علیجانی، بهلول .( 1381 ). اقلیم شناسی سینوپتیکی، تهران: سمت.
7. مسعودیان، سید ابوالفضل .( 1382 ). نواحی اقلیمی ایران، جغرافیا و توسعه، سال اول شماره پیاپی 2، ص 184 – ۱۷۱.
8. ـــــــــــــــــــــــــ .( 1383 ). بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته، جغرافیا و توسعه ، سال دوم شماره پیاپی 3، ص ۱۰۶ – ۸۹.
9. نوریان، علی محمد، فاطمه رحیم زاده، عبدا.. . صداقت کردار .( 1387 ). گرمایش در کشور و تبعات آن بر دیگر پارامترهای اقلیمی در دوره ی ۲۰۰۵ – ۱۹۵۱، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب تبریز، دانشگاه تبریز.
10. Aguilar, E., I. Auer, M. Brunet, T.C. Peterson, and J. Wieringa, 2003: Guidelines on Climate Metadata and Homogenization. WCDMP-No. 53, WMO-TD No. 1186, 55 pp., World Meteorological Organization, Geneva.
11. Alexandersson H. 1986: A homogeneity test applied to precipitation data. Journal of Climatol., 6, 661–675.
12. Alexandersson, H., and A. Moberg, 1997: Homogenization of Swedish temperature data. Part I: homogeneity test for linear trends. Int. J. Climatol., 24, 643–662
13. Badripour H. 1992: Islamic Republic of Iran (FAO, Report on the round table on pastoralism. FAO Technical Cooperation Programme, Project TCP/IRA/2255, Rome. FAOSTAT. 2004 (http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_en.asp)
14. Begret, M., T. Schiegel and W. Tekeirchhoffer, 2005: Homogenous temperature and precipitation series of Switzerland from 1864 to 2000. Int. J. Climatol., 25, 65–80.
15. Brunet, M., and Coauthors, 2006: The development of a new dataset of Spanish daily adjusted temperature series (SDATS) (1850–2003). Int. J. Climatol., 26, 1777–1802.
16. Brunetti, M., M. Mauugeri, F. Monti, and T. Nanni, 2006: Temperature and precipitation variability in Italy in the last two centuries from homogenized instrumental time series. Int. J. Climatol., 26, 345–381.
17. Caesar, J., L. Alexander, and R. Vose, 2006: Large-scale changes in observed daily maximum and minimum temperatures: Creation and analysis of a new gridded data set. J. Geophys. Res., 111, D05101, doi: 10.1029/2005JD006280.
18. Collins, J. M., R. R. Chaves, and V. D. S. Marques, 2009: Temperature variability over South America. J. Climate., 22, 5854–5869.
19. Craddock, J. M., 1979: Methods of comparing annual rainfall records for climatic purposes. Weather, 34, 332– 346.
20. Easterling, D. R., and M. F. Wehner, 2009: Is the climate warming or cooling? Geophys. Res. Lett., 36, L08706, doi: 10.1029/2009GL037810.
21. Feng, S., Q. Hu, and W. Qian, 2004: Quality control of daily meteorological data in China, 1951–2000: A new dataset. Int.J. Climatol., 24, 853–870.
22. Guttman N. 1998, Homogeneity, Data Adjustments and Climatic Normals National Climatic Data Center,(http://www.stat.washington.edu/peter/7IMSC/Normals.pdf)
23. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) , 2007,. Climate Change (2007), “The Physical Science Basis, A Contribution of Working Groups. I, to the Forth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Solomon and the Core Writing Team (eds) ”. Cambridge University press. Cambridge United Kingdom , and New York, USA.
24. Kousari, M. R., and M. A. Asadi Zarch, 2010: Minimum, maximum, and mean annual temperatures, relative humidity, and precipitation trends in arid and semi-arid regions of Iran, Arabian J. Geosciences, DOI: 10.1007/s12517-009-0113-6
25. Liebmann, B., R. M. Dole, C. Jones, I. Bladé, and D. Allured, 2010: Influence of choice of time period on global surface temperature trend estimates. Bull. Amer. Meteor. Soc., 91, 1485-1491.
26. Martínez, M. D., C. Serra, A. Burgueño, and X. Lana, 2010: Time trends of daily maximum and minimum temperatures in Catalonia (ne Spain) for the period 1975–2004. Int. J. Climatol., 30,267–290.
27. Moberg, A., and H. Alexandersson, 1997: Homogenization of Swedish temperature data. Part II: homogenized gridded air temperature compared with a subset of global gridded air temperature since 1861. Int. J. Climatol., 17, 35–54.
28. Parker, D. E., H. Wilson, P. D. Jones, J. R. Christy, and C. K. Folland, 1996: The impact of Mount Pinatubo on world-wide temperatures. Int. J. Climatol., 16, 487–497.
29. Pandžić, K., and T. Likso, 2010: Homogeneity of average annual air temperature time series for Croatia. Int. J. Climatol., 30, 1215–1225.
30. Peterson, T. C., and Coauthors, 1998: Homogeneity adjustments of in situ atmospheric climate data: A review. Int. J. Climatol., 18, 1493–1517.
31. Peterson, T. C., and M. O. Baringer, 2009: State of climate 2008. Bull. Amer. Meteor. Soc., 8, S1-S196.
32. Peterson, T. C., and T.W. Owen, 2005: Urban heat island assessment: metadata are important. J.Climate, 18, 2637–2646.
33. Rahimzadeh,.F, and Asgari A., 2003: A Survey on recent climate change over Iran. Proceeding of 14th Global Warming international conference and expo. Boston, USA.
34. Ren, G., Y. Zhou., Z. Chu, J. Zhou, A. Zhang, J. Guo, and X. Liu, 2008: Urbanization effects on observed surface air temperature trends in North China. J. climate, 21, 1333-1348.
35. Sahin, S., and H. K. Cigizoglu, 2010: Homogeneity analysis of Turkish meteorological data set. Hydrol. Processes, 24, 981–992.
36. Schönwiese, C.D., 1997: Statistical Analysis of Observed Climate Trends and Statistical Signal Detection Analysis. WMO Publication. No. 834, Geneva.
37. Shirgholami, H., and B. Ghahraman, 2005: Study of time trend changes in annual mean temperature of Iran. J.Science and technology and natural resources, 9, 9-23.
38. Tavacolian, M., and H. Mohammadian, 2011: GIS based considerations for development in different Iranian climatic regions, j. Amer. science, 7, 182-187.
39. Vicente-serrano M. S., S. Beguería, J. L. López-Mereno, M. A. García-vera, and P. Stepanek, 2010: A complete daily precipitation database for northeast Spain: reconstruction, quality control, and homogeneity. Int. J. Climatol., 30, 1146–1163.
40. Vincent L. A., and D. W. Gullett, 1999: Canadian historical and homogenous temperature dataset for climate. Int. J. Climatol., 19, 1375–1388.
41. Vincent, L. A., 1998: A technique for the identification of inhomogeneities in Canadian temperature series. J. climate, 11, 1094–1104.
42. Vincent, L. A., and Coauthors, 2005: Observed trends in indices of daily temperature extremes in South America 1960-2000. J. Climate, 18, 5011−5023.
43. Vincent, L. A., X. Zhang, B. R. Bonsal, and W. D. Hogg, 2002: Homogenization of daily temperatures over Canada. J. Climate, 15, 1322–1334.
44. Wang, X. L., 2003: Comments on "Detection of undocumented changepoints: A revision of the two-phase regression model". J. Climate, 16, 3383-3385.
45. Yan, Z., Z. Li, Q. Li, and P. Jones, 2010: Effects of site change and urbanisation in the Beijing temperature series 1977–2006. Int. J. Climatol., 30, 1226–1234.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahimzadeh F, Nasaji Zavare M. Trends and variability of temperature during 1961-2010 over Iran, after adjustment of non climatic inhomogeneities. geores. 2015; 29 (4) :181-196
URL: http://georesearch.ir/article-1-332-fa.html

رحیم زاده فاطمه، نساجی زواره مجتبی. روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (4) :181-196

URL: http://georesearch.ir/article-1-332-fa.htmlدوره 29، شماره 4 - ( 12-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3858