:: دوره 29، شماره 4 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 1-14 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان
مرضیه یونسی*
گروه آب و هواشناسی ،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران ، Yunesi_m67@yahoo.com
چکیده:   (1765 مشاهده)
در این پژوهش، جهت بررسی روند تغییرات بارش جمهوری آذربایجان از داده های بارش روزانه پایگاه داده آفرودایت که دارای تفکیک مکانی 25/0 * 25/0 درجه است، در یک دوره 57 ساله (1951-2007) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده ها، با روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار سورفر نقشه های همبارش سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید. پس از بررسی نقشه سالانه، میانگین یاخته ای بارش سالانه آذربایجان 410 میلیمتر تعیین شد. بیشینه بارش در قسمت های شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو)، جنوب خاوری (منطقه لنکران) و باختری (منطقه خان کندی) آذربایجان بوده است. بیشینه و کمینه فصلی بارش به ترتیب در بهار و زمستان بوده که تقریباً تمامی مناطق را تحت پوشش قرار داده است. در الگوی پراکندگی بارش ماهانه، بیشینه بارش در برج خرداد بوده که قسمت های شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو) و باختری (منطقه خان کندی) آذربایجان بیشترین بارش را دریافت کرده و کمینه بارش در برج مرداد بوده که ارتفاعات شمالی (ارتفاعات شاه داغ و بازاردوزو) و باختری (منطقه خان کندی)و جنوب خاوری (منطقه لنکران) بیشترین بارش را دریافت کرده است. برای تحلیل روند زمانی بارش، سری های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه محاسبه گردید و سپس با آزمون ناپارامتری من-کندال روند افزایشی یا کاهشی با سطح اطمینان 95% و 99% آزمون شد. در سری زمانی سالانه آذربایجان در هر دو سطح اطمینان بارش دارای روندی معنادار کاهشی است. در سریهای زمانی فصلی،فصول تابستان و زمستان روندی معنادار کاهشی دارند ولی در فصول بهار و پائیز فرض وجود روند تایید نشد. در بین سریهای زمانی ماهانه، فقط برجهای خرداد و اسفند دارای روند معنا دارکاهشی هستند و بقیه برجها فاقد روند می باشند. 
واژه‌های کلیدی: بارش، جمهوری آذربایجان، روند، من، کندال.
متن کامل [PDF 2480 kb]   (690 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1392/11/8 | پذیرش: 1393/7/3 | انتشار: 1393/12/28
فهرست منابع
1. حجام، سهراب، یونس خوشخو و شمس الدین رضاوندی.( 1387 ). تحلیل روند تغییرات بارندگیهای فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده ار روشهای ناپارامتری، پژوهشهای جغرافیایی، ش64 ,168-157 .
2. زاهدی، مجید، بهروز ساری صراف و جاوید جامعی .( 1387 ). تحلیل تغییرات زمانی مکانی بارش در شمال غرب،ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، سال 13 ، ش 25، 93 -106 .
3. محمدی، بختیار .( 1390 ). تحلیل روند بارش سالانه ایران، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ایران، سال 22 ، ش پیاپی 43 ، ش 3، 95-106.
4. مسعودیان، سیدابوالفضل .( 1390 ). آب و هوای ایران، انتشارات شریعه توس .
5. A.D.Ampitiyawatta, ShenglianGuo, (2009), precipitation trends in the kalu Ganga basin in srilanka, The Journal of Agricultural Science, vol.4, no.1: 10-18.
6. DE LUIS. M, Raventos. J.C, Hidalgo. Gonzalez and Longares. L.A, (2010), Is rainfall erosivity increasing in the Mediterranean Iberian Peninsula? Land degradation & development, 21: 139-144.
7. H.K.W.I. Jayawardene, D.U.J. Sonnadara, and D.R. Jayewardene, (2005), Trends of Rainfall in Sri Lanka over the Last Century, Sri Lankan Journal of Physics, Vol. 6: 7-17.
8. IndraniPal ,Abir Al-Tabbaa,(2009), Trends in seasonal precipitation extremes – An indicator of ‘climate change’ in Kerala, India, Journal of Hydrology 367:62–69.
9. Jong-Suk Kim and Shaleen Jain, (2011), Precipitation trends over the Korean peninsula: typhooninduced changes and a typology for characterizing climate-related risk, Environ. Res. Lett. 6,034033:1-6.
10. Turgay, P. and Ercan K. (2005).Trend Analysis in Turkish Precipitation data,Hydrological Processes, vol. 20, Issue 9, pp.2011-2026.
11. Wan. L, Zhang. X.P, Ma. Q, Sun. Y.P, Ma. T.Y, Zhang. J.J. (2011), Spatiotemporal trends of precipitation on the loess Plateau of china, 19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12–16.
12. http://www.chikyu.ac.jp/precip/.


XML   English Abstract   Printدوره 29، شماره 4 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها